Nighttime hypoglycemia and night sweats go hand and hand but there are a few things you can do to stabilize your blood sugar while you sleep and in turn help reduce your chances of experiencing that uncomfortable sweating at night that can be caused by changes in blood sugar levels.
There are a number of reasons why a person with either type 1 or type 2 diabetes might experience low blood sugar at night that leads to sweating while sleeping.
Since nighttime hypoglycemia is relatively common in both type 1 and type 2 diabetes, and one of the most common side effects of hypoglycemia is sweating, it’s no wonder that night sweats and diabetes are often linked. For some people, sweating while sleeping is simply a result of using too many blankets or keeping the bedroom too hot at night. For others, sleep hyperhidrosis can be a symptom of a much more serious health condition – like diabetes. Pre-eclampsia or Eclampsia may have nothing to do with lacking blood pressure medication and everything to do with lacking proper nutrition.
In dit hoofdstuk bespreken we allerlei omstandigheden die gepaard gaan met een verhoogde kans om ziekte ten gevolge van atherosclerose te ontwikkelen.
Het kan dus zijn dat u een vaatziekte krijgt terwijl er niet of nauwelijks sprake is van een bekende oorzaak. Alle aandoeningen waarbij atherosclerose een rol speelt hangen sterk samen met de leeftijd.
De anticonceptiepil legt de natuurlijke geslachtshormoonhuishouding van de vrouw grotendeels stil. Indien er sprake is van een met hart- en vaatziekten belaste familiegeschiedenis, dan ontstaat vanzelf de vraag of met bijvoorbeeld DNA-onderzoek kan worden gekeken of iemand dit risico ook heeft. Het komt ook voor dat de nieren een (vrijwel) normale functie hebben, maar wel te veel eiwit doorlaten.
Nierfunctie heb ik geschaard onder de factoren waar u geen invloed op hebt, maar dat is niet honderd procent terecht. Risicofactoren die alleen bij vrouwen aanwezig zijnEr zijn verschillende risicofactoren die alleen bij vrouwen voorkomen en samenhangen met de hormoonhuishouding en zwangerschap. Cholesterol is een bijzonder soort vet, dat deels via de voeding binnenkomt en deels door het lichaam zelf gemaakt wordt. Cholesterol stroomt niet vrij door de bloedbaan, maar wordt getransporteerd in deeltjes, die men lipoproteïnen noemt (figuur 40). De twee lipoproteïnen waarin vooral cholesterol wordt getransporteerd zijn LDL en HDL.
Een kleiner deel van het cholesterol dat men in bloed kan aantonen zit niet in LDL, maar in HDL-deeltjes. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor vrijwel alle hart- en vaatziekten, maar er zijn wel verschillen.
In de eerste plaats is het van belang dat het hebben van een hoog cholesterolgehalte vaak gewoon een kwestie van pech is. Een gezonde en evenwichtige voeding is van belang, maar het is een misverstand te denken dat al het cholesterol in het bloed uit de voeding komt. In de tweede plaats kan lichaamsbeweging vooral het HDL-cholesterolgehalte in gunstige zin beïnvloeden. In de derde plaats zijn er bepaalde ziekten die het cholesterol kunnen verhogen, waar vooral aan gedacht moet worden bij sterke verhogingen of als het cholesterolgehalte ineens een stuk hoger is dan bij eerdere controles. Ten slotte neemt het cholesterolgehalte bij vrouwen na de menopauze met ongeveer 10 procent toe (en het LDL met circa 14 procent), terwijl dit bij mannen grofweg stabiel blijft na hun vijftigste jaar.
Het hart werkt als een pomp die de verbinding vormt tussen aders, die onder lage druk staan, en slagaders, die onder hoge druk staan. We maken onderscheid tussen de bovendruk (systolische bloeddruk) en de onderdruk (diastolische bloeddruk). De standaardmanier om bloeddruk te meten is vooral te danken aan een tweetal historische figuren: Scipione Riva-Rocci en Nikolai Korotkov (figuur 43). Bij de bloeddrukmeting volgens de methode Korotkov wordt een manchet om de bovenarm aangebracht die wordt opgepompt tot een druk die boven de systolische bloeddruk ligt. Al met al zijn er dus heel wat verschillende manieren om de bloeddruk te meten en zijn er tijdens de meting veel regels om in acht te nemen.
Er zijn in de winkels zowel bloeddrukmeters voor de pols en voor de bovenarm beschikbaar (figuur 45). Andere vaatziekten ten gevolge van hoge bloeddruk zijn onder andere arteriosclerose en aneurysma. Overgewicht leidt waarschijnlijk tot een hogere bloeddruk vanwege een effect vanuit de hersenen op de nieren. Een tweede theorie is dat een lage inname van kaliumzouten verantwoordelijk is voor meer hoge bloeddruk in westerse samenlevingen. Een andere oorzaak van hoge bloeddruk die nogal eens vergeten wordt is gebruik van de anticonceptiepil. De overige aandoeningen in de tabel zijn dus, zoals al gezegd, redelijk zeldzaam en er wordt dan ook niet ­routinematig onderzoek naar gedaan bij iedereen bij wie een hoge bloeddruk wordt gevonden.
Diabetes kan grofweg op twee manieren ontstaan: de alvleesklier kan stoppen met insuline aanmaken of insuline kan zijn werkzaamheid in het lichaam gedeeltelijk verliezen.
De oorzaak van type 2 diabetes is ingewikkeld, maar een deel van de puzzel is wel opgelost.
Overgewicht leidt waarschijnlijk via verscheidene mechanismen tot het ontstaan van diabetes. Bij mensen met overgewicht kan de plaats waar het vet zich vooral ophoopt behoorlijk verschillen. Bij beschadiging van de bloedvaatjes van het netvlies kan al na een paar jaar diabetes optreden. In de nieren veroorzaakt diabetes eiwitlekkage en een geleidelijke afname van de bloedzuiverende functie van de nieren. Omdat een hoog glucose niet de belangrijkste bijdrage aan het risico op hart-vaatziekte levert, heeft verlaging van de bloedglucosespiegel ook niet zulke sterke preventieve effecten als het optimaliseren van bloeddruk en cholesterol. De gemiddelde bloedglucosespiegel leidt men af uit de bepaling van het HbA1c-gehalte in het bloed.
Al met al zijn er bij diabetespatiënten dus vaak verschillende behandeldoelen die gediend moeten worden. Andere tabletten die de bloedsuiker verlagen zijn de sulfonylureumderivaten, zoals tolbutamide, gliclazide, glimepiride enzovoort. Over de oorzaak van overgewicht kunnen we heel ingewikkeld doen, maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat iemand die te zwaar is te veel eet en te weinig beweegt. De relatie tussen overgewicht en het risico op hart- en vaatziekten is onmiskenbaar: hoe zwaarder men wordt, hoe hoger het risico. In de eerste plaats is het zo dat het verhoogde risico voor een groot gedeelte wordt verklaard door het verhoogde risico op hypertensie en diabetes. Ten tweede is het zo dat het extra risico dat gepaard gaat met overgewicht mede afhankelijk is van de vetverdeling.
Ten slotte zijn de leefgewoonten van belang voor het risico op hart- en vaatziekten bij overgewicht. Al met al is het zo dat als u te zwaar bent, uw risico op hart- en vaatziekten nog weleens heel erg mee zou kunnen vallen en dat u dat voor een gedeelte zelf in de hand hebt door uw levensstijl aan te passen. Bij overgewicht, vooral als het extreem is, kunnen wetenschappers tal van verstoringen meten, met name in de stofwisseling van glucose en cholesterol, maar ook in de structuur en functie van bloedvaten, nieren, hart. Een tweede punt dat duidelijk is, is dat dagelijkse voeding idealiter niet te veel vet moet bevatten en dat vooral verzadigde vetten beperkt moeten worden. Als u overweegt om kaliumzout te gaan gebruiken en u gebruikt medicijnen, vooral tegen hoge bloeddruk, raadpleeg dan eerst even uw arts, omdat sommige medicijnen de kaliumspiegel in het bloed kunnen verhogen en inname van extra kalium dan ongewenst is. Is er dan niet een algemene leidraad; een bepaald type dieet waarvan men kan stellen dat het gemiddeld genomen aan de meeste voorschriften voldoet? Over de relatie tussen alcoholgebruik en het cardiovasculaire risico is heel veel geschreven. De schappen van de supermarkten en drogisten puilen tegenwoordig uit van de voedingssupplementen. Geldt voor voedingssupplementen ook het credo ‘Baat het niet dan schaadt het niet’? Het gunstige effect van lichaamsbeweging op het risico op hart- en vaatziekten, alsmede op de bloeddruk en de kans om diabetes te krijgen, is al zichtbaar vanaf een kwartiertje beweging per dag. Op dit moment is het zo dat bij al deze bovengenoemde factoren men niet zo geneigd is om risicoverlagende medicatie te geven, zoals cholesterol- of bloeddrukverlagers.
In de problemen met hart en vaten en nuIn dit boek staat de vaatziekte waarmee het allemaal begint, centraal: atherosclerose of 'aderverkalking'. Even though there are appropriate guidelines which are established by experts in the field of cardiology, endocrinology, and nephrology, among other related medical fields, patients continue to be misguided with recommendation for therapy. In General, therapeutic and mangement decisions are made with a goal to reduce patients’ risks for cardiovascular and Cerebro-vascular events, as well as other complicating illnesses,  while maintaining a HEALTHY LIFE STYLE. We at MDC are committed to KEEPING PATIENTS INFORMED FOR BETTER QUALITY HEALTH CARE, Through Patients Partnership with a DOCTOR!!
About MDCMDC specializes in professional medical diagnosis, evaluation, and treatment via telephone or a traditional house call by Dr. One of those reactions is sweating, either as traditional night sweats or cold sweats at night.
Luckily there are some effective nights sweats treatments to help you avoid diabetic night sweats.
Exercising before bed can lower blood sugar levels, as can eating smaller meals, eating at different times or altering the contents of meals.
Don’t eat too heavy or too much before bed though as this can disrupt sleep also; choose a light, healthy snack that won’t impact blood sugars too much, so you don’t have a drop in the middle of the night. Drinking too much alcohol can cause blood sugar levels to drop during the night when you are sleeping.
If diabetes runs in your family, if you’ve noticed increased thirst or urination or if you’ve experienced any vision changes, seek the guidance of your health care professional. Maar de káns dat u een vaatziekte krijgt, is wel een stuk kleiner als alle risicofactoren gunstig zijn. Bij mensen onder de dertig jaar zijn hart- en vaatziekten daarom extreem zeldzaam en vanaf het dertigste jaar is er een heel geleidelijke toename.
Risico op een hartinfarct neemt sterk toe met de leeftijd, maar bij vrouwen loopt de toename minder steil dan bij mannen. Ten eerste is atherosclerose een proces dat zich zeer langzaam ontwikkelt en vele jaren nodig heeft vanaf het eerste beginstadium tot de aanwezigheid van een ernstige vernauwing.
Dit heeft niet alleen te maken met risicogedrag (vrouwen roken minder en eten doorgaans iets gezonder), maar ook met beschermende effecten van oestrogenen, de vrouwelijke geslachtshormonen. Het oestrogeen dat in de pil zelf zit, neemt dit echter over en er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat (langdurig) gebruik van de anticonceptiepil leidt tot een groter risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Het is wel belangrijk hier een beetje genuanceerd in te zijn: vrijwel iedereen heeft ergens wel een ver familielid met een hart-vaatziekte.
Het is in theorie echter mogelijk dat er in de toekomst nog wel DNA-tests komen die testen of iemand een erfelijk verhoogd risico heeft, maar de komende jaren is dit nog toekomstmuziek. Veel nierfunctiestoornissen zijn het gevolg van een hoge bloeddruk of diabetes en treden dan vooral op als mensen er een ongezonde levenswijze op nahouden of hun medicijnen niet goed gebruiken. Zo hebben vrouwen die op jonge leeftijd in de menopauze komen (jonger dan veertig jaar) een grotere kans op cardiovasculaire ziekten.
Er zijn inmiddels voldoende aanwijzingen om te concluderen dat ook meeroken een extra risico oplevert, niet alleen voor hart- en vaatziekten maar ook voor bijvoorbeeld longkanker. Het is in eerste instantie vooral een nuttige stof, want het lichaam zou zonder cholesterol niet in staat zijn te overleven. Na opname in de darm worden vetten verpakt in de eerste lipoproteïnedeeltjes, 'chylomicronen', die door de poortader naar de lever worden gebracht. Meestal worden deze kinderen vanaf hun puberteit behandeld met cholesterolverlagende medicijnen (statines). De eerste reden daarvoor is dat het risico op hart- en vaatziekten heel geleidelijk toeneemt met het stijgen van het cholesterolgehalte.
Zo is de relatie tussen het cholesterolgehalte en het risico op een TIA en herseninfarct relatief zwak.
Bij een sterke verhoging van dat andere vet, triglyceriden, kan alvleesklierontsteking optreden, maar dat is zeldzaam.
Zowel het totale cholesterolgehalte als de samenstelling ervan staat maar beperkt onder invloed van hoe u leeft, eet, enzovoort. U hoeft daar niet intensief voor te sporten; een dagelijkse stevige wandeling kan al een meetbaar effect hebben. Een van de meest voorkomende hiervan is hypothyreoïdie, ofwel een te traag werkende schildklier. De hoge druk in de slagaders is noodzakelijk om de bloedvoorziening van alle organen te verzekeren.
Op het moment dat het hart samenknijpt (systole) is de klep tussen het hart en de grote lichaamsslagader (de aortaklep) open en loopt de druk in de slagaders snel op. Riva-Rocci vond in 1896 als eerste de kwikdrukmeter uit en zijn naam is vereeuwigd in de afkorting RR, die veel artsen gebruiken voor bloeddruk.
Vervolgens wordt met een stethoscoop geluisterd ter plaatse van de elleboogslagader (figuur 44). Deze meten volgens een geheel ander principe en deze metingen kunnen dan ook iets afwijken van de standaardmethode van Korotkov. Dat maakt het er allemaal niet gemakkelijker op en u kunt merken dat verschillende artsen de bloeddruk op verschillende manieren zullen meten.
In het algemeen kan worden gesteld dat de bovenarmmeters betrouwbaarder zijn dan de polsmeters.
Het is immers veel belangrijker om te weten of de bloeddruk voor úw situatie niet te hoog is. In zekere zin is dat terecht, omdat de bovendruk sterker verband houdt met het hart-vaatrisico dan de onderdruk. Erg vaak komt dit niet voor, maar het kan bijvoorbeeld een aanwijzing zijn voor bloeddrukverhoging door een traag werkende schildklier (waarover straks meer).
Op het risico af dat ik u daarmee verwar stel ik dit toch aan de orde want het zou, vooral de komende jaren, nog weleens heel belangrijk kunnen worden. Hoe hoger de bloeddruk, hoe hoger het risico op complicaties ten gevolge van atherosclerose, zoals hartinfarct, herseninfarct en etalagebenen. Onder arteriosclerose verstaan wij, zoals al in hoofdstuk 2 is uitgelegd, verstijving van de wand van slagaders. Deze verwijding van de slagaders is eveneens op zichzelf niet lastig of schadelijk, maar als de uitgezette vaatwand van met name de aorta scheurt, dan levert dat een acuut levensbedreigende situatie op, waar alleen een risicovolle spoedoperatie nog soelaas kan bieden.
De nieren zijn daarvoor het meest gevoelig en langdurige hoge bloeddruk kan tot ernstige nierschade leiden, waarvoor soms zelfs dialyse of niertransplantatie nodig is. In de ogen kunnen zowel de oogzenuw als het netvlies beschadigd raken, in beide gevallen met gezichtsverlies tot gevolg, soms zelfs totale blindheid.
Schematische weergave van een normaal hart (links) en een hart met een verdikking van de spierwand door langudrig verhoogde bloeddruk (hypertrofie).
Onder het eerstgenoemde verstaat men hoge bloeddruk waar geen duidelijke oorzaak voor te vinden is; het tweede is hoge bloeddruk waar een specifieke ziekte aan ten grondslag ligt.
Het onwillekeurige zenuwstelsel heeft aftakkingen naar de nieren en is bij overgewicht in verhoogde mate actief. De zoutinname bestaat bij ons vooral uit natrium (keukenzout), terwijl in traditionele levenswijzen er relatief meer kaliumzout wordt gebruikt. Ongeveer 10 procent van de mensen met een verhoogde bloeddruk heeft een duidelijk aanwijsbare specifieke oorzaak. Dit onderzoek moet wel gebeuren bij bijzondere omstandigheden, zoals deze in het onderste deel van de tabel zijn opgesomd.
Zonder glucose in het bloed kan iemand niet leven en een te laag glucosegehalte geeft ernstige klachten en symptomen, zoals verwardheid en zelfs coma. Alvorens iets uit te leggen over het risico op hart- en vaatziekten bij diabetes is het misschien goed om kort stil te staan bij de normale regulatie van het bloedglucosegehalte en de verschillende vormen van diabetes. Wat we wel weten, is dat er sprake is van een afweerreactie tegen de alvleesklier, waardoor de insulineproducerende cellen ten gronde gaan.
Het zijn vooral de mensen die een dikke buik hebben en relatief minder vet op de dijen die een verhoogd risico hebben (figuur 50).


Ook beschadiging van de zenuwen schaart men onder deze term, omdat men denkt dat kleine bloedvaatjes (die de zenuwen zelf van bloed voorzien) hierin mogelijk een belangrijke rol spelen. Dit blijft heel lang onopgemerkt, tenzij bloed en urine om de zoveel tijd gecontroleerd worden. De meest voorkomende vorm is een stoornis van de gevoelszenuwen van de voeten en soms handen.
Vooral het hartinfarct en etalagebenen liggen op de loer, maar ook het risico op herseninfarct is verhoogd. Er is de laatste tijd veel discussie over het nut van strenge glucoseverlaging bij diabetes. Bij type 1 diabetes zijn eigenlijk altijd insuline-injecties nodig met een frequentie van 4 tot 5 keer per dag. Heel strikt genomen is het het enige glucoseverlagende middel waarvan bewezen is dat het het risico op hart-vaatziekten kan doen afnemen. Van velen is wel bewezen dat ze effectief zijn in termen van glucosever­laging, maar is, in ieder geval ten tijde van het schrijven van dit boek, nog niet bewezen dat ze een gunstig effect hebben op het risico hart-vaatziekten te ontwikkelen. Een maat die hiermee rekening houdt, is de BMI (‘body mass index, ook weleens Quetelet-index genoemd). Dat is niet het hele verhaal, want er zit een behoorlijk sterke component van aanleg bij: de ene persoon kan met hetzelfde voedings- en bewegingspatroon slank blijven, terwijl de andere persoon er dik van wordt. Mogelijk is het risico ook verhoogd bij extreem óndergewicht, maar dat is niet geheel zeker.
Het risico is een stuk lager voor iemand die te zwaar is en toch gezond leeft: niet roken, afwisselende en gezonde voeding en vooral regelmatig bewegen.
Langzamerhand wordt echter duidelijk dat een klein deel van de zwaarlijvige personen bijna geen enkele van deze afwijkingen heeft. De voeding kan nog zo gezond van samenstelling zijn, als men er te veel van neemt loopt men het risico te zwaar te worden, met alle zojuist besproken gevolgen van dien.
Vet bevat per gram ruim het dubbele aantal calorieën ten opzichte van koolhydraten en eiwit. Sommigen denken dat dit een van de redenen is dat er tegenwoordig zoveel vaker hypertensie voorkomt.
De meeste daarvan bevatten combinaties van hoog gedoseerde vitamines en mineralen, maar ook visolie, ijzer, knoflook, levertraan, Q10, lecithine, kelp enzovoort.
Een belangrijk deel van het gezondheidseffect van lichamelijke activiteit komt tot uiting in een afgenomen risico op hart- en vaatziekten. Als algemene stelregel houdt men echter het advies aan om dagelijks ten minste een halfuur stevig te wandelen, of iets van soortgelijke intensiteit te doen. Ook al ervaren mensen hier niet altijd stress van, toch lijkt het zo te zijn dat mensen die in ploegendienst werken een hoger cardiovasculair risico hebben. De ziekten die hiervan het gevolg zijn worden uitvoerig belicht en de risicofactoren krijgen veel aandacht, vooral die waaraan we iets kunnen doen. Please use newer version of your browser or visit Internet Explorer 6 countdown page for more information. However, if treated  and managed appropriately, one could see a rapid decline in the incidence of acute heart attack, stroke, and kidney failure. We recommend that patients monitor blood pressure on a routine basis, by purchasing an automatic blood pressure monitor.  That way, patients may share their numbers with their physician on follow up visits, to assess control.
There are standard guidelines according to American Diabetes Association and the American  Association of Clinical Endocrinologists, both websites are readily available to the public.
If you have type 1 or type 2 diabetes, it’s likely that you have suffered from night sweats on at least one occasion, possibly accompanied by other disturbing sensations like weakness, heart palpitations, dizziness, hunger or anxiety. In people without diabetes, the pancreas responds by producing less insulin and everything stays in balance. Sweating can also be accompanied by trembling, hunger, weakness or fatigue and a sense of nervousness or anxiety. En de mensen zonder risicofactoren krijgen, als ze dan tóch ziek worden, de kwaal gemiddeld op latere leeftijd. De tweede reden is dat risicofactoren voor atherosclerose ook vaak met leeftijd samenhangen. Het risico op sommige vormen van kanker neemt echter weer toe en al met al lijkt het erop dat hormoonbehandeling de gezondheid gemiddeld genomen niet ten goede komt. Het extra risico dat dit voor iemand persoonlijk met zich meebrengt, is echter vooral afhankelijk van twee factoren. Toch zijn er veel nierziekten die een gestoorde nierfunctie kunnen geven en waar de patiënten niets aan hadden kunnen doen om ze te voorkomen.
Vrouwen met een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap hebben een viermaal zo hoge kans op het ontwikkelen van hypertensie en een tweemaal zo hoge kans op cardiovasculaire ziekten. Welk bestanddeel van tabak dit veroorzaakt is niet goed bekend, maar zeker is dat het iets in tabaksrook is dat via de longen in de bloedbaan komt en daar schade aan de vaatwand veroorzaakt. Ook hier geldt dat de intensiteit waarin men aan de rook van anderen wordt blootgesteld een belangrijke factor is. Ik zal kort enige basiskennis over cholesterol bespreken en ingaan op het risico ten gevolge van een afwijkend cholesterolgehalte. Cholesterol wordt namelijk gebruikt voor de aanmaak van bepaalde hormonen en voor het opbouwen van de wand van lichaamscellen. Het is een restant van een lipoproteïne dat in hoge mate door de lever wordt gemaakt, het VLDL (very low density lipoprotein). Al vanaf de geboorte is het cholesterolgehalte bij deze mensen te hoog en mede daardoor is het risico op hart- en vaatziekten, vooral het hartinfarct, sterk verhoogd.
Verder zijn er soms huidafwijkingen bij mensen met een sterk verhoogd cholesterolgehalte (figuur 42). Erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol en bevindt zich eveneens buiten uw invloedssfeer. Over het belang van voeding spreken we straks uitvoeriger, maar specifiek voor het cholesterol geldt dat het verstandig is niet te veel (met name verzadigd) vet te eten en te zorgen dat u netjes op een gezond gewicht blijft. Kwikbloeddrukmeters zijn niet meer in gebruik, maar men gebruikt deze maat nog altijd wereldwijd. Korotkov was de eerste die ontdekte dat je met diezelfde meter ook de onderdruk kon meten en naar zijn naam luistert de standaardmanier om bloeddruk met gebruik van een stethoscoop op te nemen.
Wanneer men nu met een ventiel de druk langzaam laat zakken zal er op een zeker moment een kloppend geluid in de slagader ontstaan, dat gelijk loopt met de hartslag. Zeker bij bijvoorbeeld een onregelmatige hartslag kunnen de automatische meters er behoorlijk naast zitten. Zo moet u een paar minuten rustig zitten, met de rug ondersteund en de benen naast elkaar op de grond. Over de waarde van de bloeddruk waarbij u eigenlijk sowieso behandeling moet gaan overwegen is nogal wat discussie gaande.
Indien u een hoge bovendruk hebt, dan bent u waarschijnlijk beter af als de onderdruk eveneens hoog is dan als deze laag is!
De relatie is het sterkst met herseninfarct, maar omdat het herseninfarct, zeker op jongere en middelbare leeftijd, zeldzamer is dan het hartinfarct ziet men toch meer hartinfarcten ten gevolge van hoge bloeddruk dan herseninfarcten. Ook zonder aneurysmavorming kan er bloeding optreden ten gevolge van hoge bloeddruk, maar eigenlijk zijn alleen de hersenen daar gevoelig voor.
Vroeger was het gebruikelijk om bij hoge bloeddruk altijd de ogen te controleren op subtiele tekenen van schade. De meeste artsen zijn opgeleid met de boodschap dat er over de oorzaak van deze vorm van hoge bloeddruk niets bekend is. Het effect hiervan op de nier is dat er meer water en zout wordt vastgehouden en stoffen worden afgegeven die zorgen voor een vaatvernauwend effect. Inderdaad blijkt ook dat de kaliuminname een verband vertoont met de hoogte van de bloeddruk, maar deze relatie is niet zo sterk als die van het lichaamsgewicht.
Indien een verder gezonde jonge vrouw met hypertensie de pil gebruikt, is het daarom altijd de moeite waard om te kijken of het stoppen van de pil een oplossing biedt (figuur 48). Zodra er glucose vanuit de darmen in het bloed komt gaat de alvleesklier het hormoon insuline produceren. Deze vorm ontstaat doorgaans op kinder- of jongvolwassen leeftijd en kan alleen maar behandeld worden met insuline-injecties. Waardoor het lichaam deze afweerreactie tegen de lichaamseigen cellen vertoont, is echter niet duidelijk. Dit gebeurt onder andere in spieren, waar normaliter een groot deel van de glucose uit het bloed wordt opgenomen. Ook de aanwezigheid van een hoge bloeddruk en van een hoog vetgehalte in het bloed geeft aan dat het risico op type 2 diabetes extra verhoogd is. Gedeeltelijk komt dit verhoogde risico door de hoge glucosespiegel in het bloed, maar een belangrijker bijdrage wordt geleverd door het vaak gelijktijdig voorkomen van hoge bloeddruk en ongunstige cholesterolconcentraties in het bloed.
Het is vrijwel zeker dat dit microvasculaire schade, zoals aan ogen, nieren en zenuwen, kan voorkomen. Bij jongere patiënten of bij aanwezigheid van microvasculaire schade is het verstandig te proberen een lagere waarde te bereiken, liefst rond de 6,0 a 6,5 procent. Ook bij ernstige vormen van type 2 diabetes is insulinetherapie vaak nodig, al kan dan meestal met een een- of tweemaal daagse toediening worden vol­staan. Het werkingsmechanisme is niet eens honderd procent bekend, maar berust in ieder geval gedeeltelijk op remming van de glucoseproductie door de lever, en een verbetering van de insuline-effecten in het lichaam.
Enige terughoudendheid is daarom op zijn plaats, zeker indien de reactie op de standaardbehandeling al bevredigend is. De BMI berekent men door het gewicht (in kg) te delen door het kwadraat van de lengte (in meters).
Bij het stijgen van het cardiovasculaire risico met een toenemende BMI zijn echter wel een paar belangrijke kanttekeningen te maken. De vraag is dan nog wel: doet voeding er nog veel toe als men in ieder geval niet te veel neemt en slank blijft? Met andere woorden: van alle voedingsstoffen, waaronder vitamines en mineralen, moet er voldoende van aanwezig zijn. Alhoewel niet kan worden uitgesloten dat dit inderdaad belangrijk is, speelt het feit dat de bevolking steeds zwaarlijviger wordt waarschijnlijk een grotere rol.
Om al het onderzoek kort samen te vatten lijkt het erop dat het gebruik van een à twee eenheden alcohol per dag mogelijk een licht beschermend effect heeft op het optreden van hart- en vaatziekten. Aan al deze producten zijn gezondheidsclaims verbonden die vaak op drijfzand berusten, maar zo zorgvuldig zijn geformuleerd dat er juridisch geen actie tegen kan worden ondernomen. Meer dan een halfuur bewegen levert waarschijnlijk extra voordeel op en een duidelijk plafond aan aanbevolen activiteit is er eigenlijk niet, anders dan dat er, nogmaals, geen redenen zijn om te adviseren aan heel intensieve sportbeoefening te gaan doen. Ook ernstigere psychische aandoeningen, zoals schizofrenie en chronische psychose, gaan gepaard met een hoger risico. Mogelijk heeft dit te maken met de bio­logische effecten van een verstoord dag-nachtritme (figuur 52).
Although typically asymptomatic during early stage of the disease, these two (2) most prevalent chronic diseases are often mismanaged by primary care providers leading to detrimental complications widely known by the general public and costing billions of dollars for overall medical care.
If patients do not achieve control with an ACE inhibitor or Angiotensin II receptor Blocker, a second class of antihypertensive medication is attempted starting with a calcium channel blocker, which after no control, a third class of antihypertensive medication such as a beta blocker is added.  If blood pressure control is not achieved at this point, patients are then referred to expert for further management of their blood pressure control. While there may be some slight differences in recommendations, some basic fundamental principles hold.
For individuals with diabetes, the pancreas either doesn’t produce enough insulin or produces no insulin at all, requiring individuals to inject insulin to control blood sugar levels.
These symptoms are important to note as it is your body’s way of signaling you that you need to restore your blood sugar to a normal level. De wetenschap maakt stapje voor stapje vorderingen en we weten dat er een aantal oorzaken moet zijn die we nog niet geïdentificeerd hebben.
In hoofdstuk 5 gaan we in op hoe men voor zichzelf de kans op een hart-vaatziekte kan bepalen; een zaak waarbij in feite alle risicofactoren tegelijkertijd meegewogen kunnen worden.
Zo is het normaal dat de bloeddruk en het cholesterolgehalte deels leeftijdsafhankelijk zijn.
Voor vrouwen die vroegtijdig in de menopauze komen ligt dat anders: bij hen kan het zeker nuttig zijn om, mede in het belang van preventie van hart- en vaatziekten, oestrogenen te gebruiken. Wat namelijk ook telt, is of die bewuste familieleden bekend waren met een (sterk) afwijkend risicoprofiel. Daarnaast geeft het gehad hebben van diabetes tijdens de zwangerschap een verhoogd risico op het later blijvend krijgen van diabetes.
Triglyceriden zijn aanmerkelijk minder schadelijk voor de vaatwand dan cholesterol en komen in dit boek daarom veel minder aan bod. Nadat het lichaam triglyceriden uit het VLDL-deeltje heeft verwijderd resteert het LDL-deeltje, dat cholesterol moet afleveren op plekken waar dat nodig is, dus onder andere waar hormonen worden gemaakt en cellen worden opgebouwd. Deze eigenschap verklaart waarom een hoog HDL-cholesterol beschermt tegen de ontwikkeling van hart- en vaatziekten als gevolg van atherosclerose. In de bloedsomloop verdwijnen hier triglyceriden uit, waarna LDL overblijft, dat atherosclerose kan veroorzaken, tenzij het snel wordt weggevangen door de lever. Het cholesterolgehalte is dermate sterk verhoogd dat zich ook op andere plaatsen in het lichaam zichtbare cholesterolophopingen vormen (figuur 42).
De tweede reden waarom je met het oog op het risico op hart- en vaatziekten geen normaalwaarde voor het cholesterol kunt geven is dat de hoogte van het risico op hart- en vaatziekten niet alleen van cholesterol afhankelijk is.
Blijkbaar zijn de kransvaten van het hart gevoeliger voor een hoog cholesterolgehalte dan de slagaders richting de hersenen. Toch is het belangrijk te weten wat u zelf aan uw cholesterolgehalte kunt doen om het te verbeteren.
Voor beide aandoeningen geldt dat het cholesterolgehalte weer snel daalt na succesvolle behandeling van deze ziekten. De arm waaraan gemeten wordt mag niet afhangen, maar moet bijvoorbeeld op een tafel rusten. Als u meer betaalt, is dat meestal voor elektronische extraatjes die niet per se noodzakelijk zijn. Iedereen is het er wel over eens dat een bovendruk van meer dan 180 mmHg behandeld moet worden, maar velen vinden dat, zeker bij jonge mensen (jonger dan vijftig jaar), een bovendruk van meer dan 160 mmHg al een absolute behandelindicatie vormt. Hoe hoge bloeddruk leidt tot atherosclerose is niet exact bekend, maar het heeft zeer waarschijnlijk te maken met de versterkte mechanische krachten die op de vaatwand worden uitgeoefend naarmate de druk hoger is. De typisch aan hoge bloeddruk gerelateerde hersenbloeding vindt helemaal in het binnenste van de hersenen plaats en kan tot ernstige invaliditeit of zelfs overlijden leiden. Dit zogeheten oogspiegelen is enigszins uit zwang geraakt, omdat de beslissing om een verhoogde bloeddruk wel of niet te behandelen hier niet van afhangt.
De belangrijkste stof in dit verband is het hormoon renine, waarover ik in hoofdstuk 6 meer vertel. Bovendien heeft afvallen een sterker effect op de bloeddruk dan het verhogen van de kaliuminname, maar daarover straks meer. De meeste in de tabel genoemde aandoeningen zijn zeldzaam, maar dat geldt niet voor een vertraagde schildklierwerking, waarvoor ik graag speciale aandacht vraag. Insuline heeft twee belangrijke effecten: ten eerste zorgt het ervoor dat de glucose in de weefsels wordt opgenomen, waar het direct gebruikt kan worden voor energievoorziening, of opgeslagen kan worden voor later gebruik. De vorm van diabetes waarbij insuline zijn werkzaamheid gedeeltelijk verliest komt veel vaker voor en noemen we type 2 diabetes. Maar ook in de lever, waar insuline de nieuwvorming van glucose en de vetproductie zou moeten remmen, doet insuline zijn werk minder goed.
Als men een combinatie van verschillende van deze factoren heeft, spreekt men tegenwoordig van het Metabool Syndroom. Vroeger dacht men wel dat het risico op een hart-vaatziekte net zo hoog was als het risico dat iemand die ooit een hartinfarct heeft gehad loopt op een tweede hartinfarct. Maar feit is ook dat bij diabetes het risico op hart- en vaatziekten veel hoger is dan op ernstige vormen van microvasculaire schade, zoals nierfalen of blindheid. Bij milde vormen van type 2 diabetes volstaat het vaak om met dieetmaatregelen en meer bewegen al voldoende effect te bereiken. Helaas wordt het soms slecht verdragen, met maag-darmbezwaren als voornaamste bijwerkingen.
Voor de preventie van hart-vaatziekten lijken deze middelen duidelijk minder effectief dan metformine.
Het betreft weliswaar een minderheid van ongeveer 20 procent, maar het is de moeite waard te onderzoeken waar deze mensen dit aan te danken hebben.


Het effect van consumptie van verzadigd vet is onder andere dat de cholesterolconcentratie in het bloed erdoor toeneemt.
Ook het matig gebruik van alcohol, vooral in de vorm van rode wijn, kan mogelijk bijdragen aan de gunstige effecten van een mediterraan dieet. Mogelijk zou het dan in het bijzonder wijn, vooral rode wijn, betreffen en niet zozeer bier, sterke­drank enzovoort.
Tevens zijn er recente aanwijzingen voor gebruik van excessieve doseringen van bijvoorbeeld B-vitamines en ijzer gepaard gaan met vervroegde sterfte bij oudere mensen. Sterker, het is maar zeer de vraag of intensieve sportbeoefening op de lange termijn gunstige gezondheidseffecten heeft. Gedeeltelijk wordt het verhoogde risico verklaard door het vaker voorkomen van andere risicofactoren, zoals een ongezonde leefstijl en hoge bloeddruk. Bovendien hebben beide nogal eens een vluchtig karakter, en als de stress afneemt of de stemming beter wordt, zou het extra risico ook weer snel kunnen afnemen.
Ook vrouwen hebben specifieke risicofactoren waarop ze geen invloed hebben, omdat deze samenhangen met de hormoonhuishouding of met late gevolgen van een gecompliceerde zwangerschap. Cell injury attracts macrophages that ingest the lipids becoming foamy macrophages and release toxic oxygen radicals which further injure the cells., Prerenal failure due to impaired renal blood flow, the growing plaque continues to build obstructing blood flow in the vessel decreased blood flow past the occlusion deprives areas of the body past it of nutrients,and oxygen, there is also decreased b-cell response to glucose along with an abnormal glucagon secretion. However, injecting too much insulin or changing the quantities or timing of meals can throw off blood sugar levels. If you do notice large dips in your blood sugar, consult with your doctor to either adjust insulin levels or switch the type of insulin you’re using from long-acting to fast-acting.
Ook komt het nog maar weinig voor dat kinderen, zoals vroeger, op hun elfde of twaalfde jaar al starten met roken; meestal gebeurt dit later. Hart- en vaatziekten bij eerstegraadsfamilieleden (broers, zussen, ouders) leggen meer gewicht in de schaal dan als het tweede- of derdegraads familieleden (ooms, tantes enzovoort) betreft. Het kan bijvoorbeeld zijn dat zij een hartinfarct kregen terwijl ze al jarenlang de ene sigaret met de andere aanstaken, of dat ze een hoge bloeddruk hadden en daarvoor geen medicijnen wilden slikken. Daarom kan een genetische test ook niet aantonen of er sprake is van een erfelijk verhoogd risico op vaatziekten. Zelfs zo sterk verhoogd dat een dertig- tot veertigjarige dialysepatiënt een net zo hoog risico heeft als een tachtigjarige met een normale nierfunctie. Het risico neemt verder toe naarmate men meer en meer in de buurt van een pakje per dag komt (figuur 39).
Een overschot aan LDL moet door de lever worden weggevangen, maar kan in de tussentijd de vaatwand binnendringen. Er zijn ook nog andere theorieën waarom een hoog HDL-cholesterol zou beschermen tegen hart- en vaatziekten. Geslacht, leeftijd, bloeddruk, eigenlijk alle factoren die we in dit hoofdstuk noemen bepalen gezamenlijk het risico op hart- en vaatziekten. Zodra het hart begint te ontspannen sluit evenwel de aortaklep, zodat het bloed als het ware in het slagadersysteem zit ingesloten. Als de druk verder daalt, verdwijnen die tonen weer en dat moment is de diastolische bloeddruk. De automatische meters hebben wel een belangrijk voordeel, namelijk dat ze door leken thuis kunnen worden gebruikt. Voorafgaand aan de meting moet u niet roken of koffie drinken en tijdens de meting moet u niet spreken. Koop de meter bij voorkeur ergens waar u er ook uitleg bij krijgt en u eventueel terug kunt gaan om hem te laten controleren. Maar ook hier geldt precies hetzelfde als bij cholesterol: hoe hoger de bloeddruk, hoe hoger het risico op een hart-vaatziekte, en het verband is heel erg geleidelijk.
In eerste instantie reageert het hart daarop met toename van de spiermassa, zogenaamde hypertrofie (figuur 46). De hersenen, ten slotte, hebben ook te lijden onder de gevolgen van een langdurig verhoogde bloeddruk. Zo weten we bijvoorbeeld dat essentiële hypertensie veel meer voorkomt in landen met een westerse levensstijl dan in landen waar men een meer traditionele levenswijze heeft. In de tweede plaats zorgt insuline ervoor dat de lever geen extra glucose meer maakt en ook minder vetten afstaat aan de bloedsomloop. In de lever zorgt insuline ervoor dat er minder glucose en vetten worden aangemaakt en aan de bloedbaan worden afgegeven. Dit alles leidt ertoe dat de alvleesklier meer insuline moet gaan produceren om het bloedglucose niet te veel te laten oplopen.
Die term is voor de dagelijkse praktijk niet zo belangrijk, maar omdat er onder medici veel over gesproken wordt, is het toch goed hem hier te noemen.
Waarschijnlijk komt dit doordat het buikvet een aantal stoffen produceert die direct de insuline-effecten in de lever remmen, alsmede verder in het lichaam zorgen voor een remming van de insulinewerkzaamheid. Hierbij kunnen soms andere klachten optreden, zoals moeheid, wazig zien en verhoogde gevoeligheid voor infecties. Om dit te voorkomen zal uw arts bij beginnende nierschade extra letten op goede instelling van het glucosegehalte en de bloeddruk, waarmee verdere achteruitgang van de nieren kan worden afgeremd. Verlaging van ernstig verhoogde bloedglucosespiegels kan hart-vaatziekte zeker helpen voorkomen, maar er zijn aanwijzingen dat té strenge glucoseverlaging geen extra risicoverlagend effect heeft. Suggesties dat ze zelfs specifiek schadelijk zouden kunnen zijn, vooral ten tijde van een hartinfarct, zijn nooit echt hard gemaakt.
Voor vegetariërs of veganisten gelden bijzondere voorzorgsmaatregelen, maar daarover is zoveel informatie voorhanden dat problemen, zoals een tekort aan vitamine B12, relatief zeldzaam zijn geworden. Onverzadigde (vloeibare) vetten daarentegen kunnen het cholesterolgehalte zelfs iets doen dalen. Aan het einde van het boekje geef ik enkele betrouwbare informatiebronnen voor gezonde voeding. De aanwijzingen dat matig alcoholgebruik een beschermend effect heeft, zijn niet zo sterk dat artsen aan geheelonthouders zouden moeten aanbevelen om dagelijks een à twee glazen wijn te gaan drinken.
Bij een normaal gevarieerd dieet is het niet de verwachting dat u tekorten in de voeding oploopt die uw gezondheid aantoonbaar kunnen schaden.
Bewezen is dat allemaal niet, maar het is ook niet zo dat het honderd procent zeker is dat u alles maar ongestraft uit het multivitaminerek kunt pakken. Nadelen van intensief sporten zijn overigens ook nooit aangetoond, behalve dan natuurlijk de langetermijngevolgen van blessures of gewrichtsslijtage. Deze effecten zijn eigenlijk door niets te vervangen, ook niet door gezond eten bijvoorbeeld. Deze factoren verklaren het verhoogde risico echter niet volledig, zodat het vermoeden bestaat dat bijvoorbeeld stresshormonen of andere signalen uit de hersenen naar het lichaam verantwoordelijk zijn voor het toegenomen risico op hart- en vaatziekten.
Daarnaast zijn er echter ook risicofactoren waarop u zelf wel invloed hebt: roken (rokers hebben een twee tot drie keer verhoogd risico), cholesterol (een ingewikkelder verhaal dan nogal eens wordt verondersteld), bloeddruk, diabetes mellitus (zowel type 1 als type 2 zorgt voor een verhoogd risico), overgewicht en voeding, lichaamsbeweging (een halfuur per dag flink bewegen helpt), stress (hoewel dat niet zo gemakkelijk is te meten), psychische klachten, ploegendienst, risicoverhogende medicijnen (deze zijn gelukkig zeldzaam) en drugs. The old school of thought of grouping patients into treatment strategy based on two ethnic groupings, White and Black, is outdated (i.e. We hoeven hier niet heel filosofisch te doen over het begrip toeval; het gaat in dit geval om een onwillekeurige samenloop van deels bekende en deels onbekende omstandigheden die maken dat iemand ziek wordt.
Ten tweede is het van groot belang op welke leeftijd de problemen bij de familieleden begonnen: hoe jonger het familielid was toen de eerste uitingen van de aandoening begonnen, hoe sterker het risicoverhogend effect daarvan voor de eerstegraads verwanten. Indien zulke omstandigheden aanwezig waren bij deze familieleden, maar niet bij andere familieleden, dan hebben deze laatstgenoemden natuurlijk minder reden tot zorg. Ook van het roken zónder inhaleren is het aannemelijk dat het risico erdoor toeneemt, al is dat natuurlijk minder dan bij mensen die volledig inhaleren. Zo hebben deze deeltjes een ontstekingsremmend effect en zouden ze een effect hebben dat vergelijkbaar is met antioxidanten, zoals vitamine E. Zeker voor mensen die zich bij een arts nogal eens nerveus maken (waardoor de bloeddruk kan stijgen) is dat een uitkomst. Als u zwaar gebouwd bent moet er mogelijk een aangepaste (extra brede) manchet om uw bovenarm. De bloeddrukmeter thuis wordt nog niet door de ziektekostenverzekering vergoed, maar dat zal in de toekomst hopelijk veranderen. Een beetje hoge bloeddruk is dus niet erg, zolang er niet te veel andere risicofactoren aanwezig zijn die het risico op hart-vaatziekten verhogen.
De belangrijkste verklaring hiervoor is dat een hoge polsdruk (dus een relatief lage onderdruk bij een hoge bovendruk) een uiting is van verstijving van de bloedvaten. Na verloop van tijd volstaat dit echter niet meer en raakt het hart door de chronische overbelasting verzwakt. Eerder werd de hersenbloeding al genoemd, maar er zijn aanwijzingen voor meer problemen, al is de relatie tussen bloeddruk en hersenfunctie ingewikkeld en nog niet geheel duidelijk. Tussen alle kenmerken die de westerse levensstijl in zich heeft is lang gezocht naar de veroorzaker van hoge bloeddruk. Artsen zijn zich niet altijd bewust van de relatie tussen een te langzaam werkende schildklier en hoge bloeddruk. In de figuur worden de belangrijkste effecten van insuline nog eens toegelicht (figuur 49). Vooral bij extreem overgewicht is het helemaal niet uitzonderlijk op het dertigste of veertigste levensjaar al type 2 diabetes te krijgen.
Dit kan jaren goed gaan, maar op een zeker moment kan de alvleesklier dit niet meer volhouden en neemt de insulineproductie af.
De reden dat artsen en wetenschappers er zoveel aandacht aan besteden is dat men denkt dat door erachter te komen waardoor hoog glucose, hypertensie, hoog vetgehalte en veel buikvet zo vaak samen voorkomen, men het mechanisme kan ontrafelen en een effectieve therapie kan ontwikkelen. Het heup- en dijvet zou juist andersom werken, namelijk schadelijke stoffen kunnen opnemen. Bij vrouwen is bijvoorbeeld een schimmelinfectie van de vagina een bekend eerste teken van diabetes.
Bij oudere diabetespatiënten, die alleen al vanwege hun leeftijd een hoog risico op hart- en vaatziekten hebben, kan strenge glucoseverlaging mogelijk zelfs een averechts effect op hart- en vaatziekten hebben.
Er treden bij gewichtsverlies namelijk compensatiemechanismen in de energiehuishouding in werking die het gewicht willen terugbrengen naar het niveau waarop het jarenlang heeft gezeten. Naast de bekende bronnen van verzadigd vet, zoals hard frituurvet en boter, zijn er ook minder bekende bronnen van verzadigd vet waarin men zich eenvoudig kan vergissen. Het keukenzout bestaat uit natriumchloride, en inname van meer dan de aanbevolen hoeveelheid heeft inderdaad nadelige gevolgen, vooral omdat de bloeddruk erdoor kan stijgen.
Maar andersom is er ook geen enkele reden om mensen die dit toch al gewend zijn aan te raden die een à twee glazen helemaal te laten staan. De enige uitzondering geldt misschien voor vegetariërs en veganisten, die een realistisch risico op een tekort aan vitamine B12 lopen. Het zou natuurlijk heel aantrekkelijk zijn als een medicijn zou kunnen worden ontwikkeld om de effecten van activiteit op het lichaam na te bootsen.
Of en in welke mate deze andere eigenschappen daadwerkelijk van belang zijn, is niet goed bekend, maar doet voor de praktijk ook niet zo ter zake: de essentie is dat een hoog HDL-cholesterol goed is. Die mensen kunnen thuis af en toe hun bloeddruk meten en dan in overleg met hun arts treden over de waarden en eventuele behandeling. Al deze factoren kunnen de bloeddrukmeting beïnvloeden, meestal met als resultaat dat de meting te hoog uitvalt.
Alleen een sterk verhoogde bloeddruk is, ook zónder dat er andere risicofactoren aanwezig zijn, een reden om te behandelen. Die verstijving kunt u zien als een vorm van beginnende bloedvatschade, wat natuurlijk geen gunstig voorteken is.
Dit zogeheten hartfalen (in medische termen bekend als decompensatio cordis) kenmerkt zich door onder andere chronische vermoeidheid, kortademigheid, vocht in de benen en is lastig te behandelen.
Mensen met een langdurig verhoogde bloeddruk hebben zeer waarschijnlijk een versnelde achteruitgang van hun denkvermogen en een hoger risico op dementie. Al met al zijn er veel aanwijzingen dat overgewicht de sterkste bijdrage aan een hoge bloeddruk levert.
Dat is jammer, want behandeling van een trage schildklier kan niet alleen de bloeddruk normaliseren, maar ook andere klachten van bijvoorbeeld vermoeidheid en gewichtstoename doen verdwijnen. Ook gaat het samen voorkomen van deze afwijkingen natuurlijk gepaard met een extra verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Bovendien is het vrijwel zeker dat voor preventie van hart-vaatziekten bloeddruk- en cholesterolverlaging ­effectiever zijn dan glucoseregulatie. Het gebruik van meer dan twee eenheden alcohol per dag dient geen enkel gezondheidsdoel en verhoogt al snel het risico op leveraandoeningen.
Estrogen pulls out water from the blood, and pushes it into the cells, which gives you puffiness and increases HYPERTENSION (high blood pressure) due to the decrease in blood volume and the increase in viscosity (or thickness) of the blood.
Maar zelfs als alle regels in acht worden genomen is de bloeddruk vaak nog erg variabel; reden waarom men officieel zelfs drie metingen achter elkaar moet doen en daar een gemiddelde van moet nemen.
De tweede reden dat een hoge polsdruk een verhoogd risico kan inhouden, is dat een lage onderdruk een gevaar zou kunnen opleveren voor de doorbloeding van het hart.
Wanneer er echter al (vroege) tekenen van dementie bestaan, dan kan het zo zijn dat te sterke verláging van een verhoogde bloeddruk door medicijnen de doorbloeding van de hersenen zou kunnen verminderen, met een verdere verslechtering van de hersenfuncties tot gevolg. Er is een sterk en continu verband tussen het lichaamsgewicht en de hoogte van de bloeddruk. Het zou te ver gaan om aan te bevelen dat bij iedereen met hoge bloeddruk de schildklierfunctie moet worden gemeten, maar men moet er wel aan denken bij kwetsbare groepen (zoals de eerdergenoemde categorie vrouwen vanaf middelbare leeftijd) of bij bijkomende suggestieve klachten. Goed schoeisel dragen en regelmatig de voeten controleren en laten verzorgen is daarom erg belangrijk bij diabetespatiënten met neuropathie. Anderzijds: ook mensen die de pech hebben snel aan te komen van te veel eten en te weinig bewegen, kunnen alleen maar afvallen door deze leefgewoonten te veranderen en als die wil er is, zal de weg er ook zijn.
Toch zou ik er niet op rekenen dat deze medicijnen er binnenkort zijn of dan ook nog eens net zo effectief zijn als een stevige wandeling.
Deze zogenaamde 24-uursmeting kan door uw arts worden afgesproken als deze bijvoorbeeld twijfelt aan de representativiteit van losse metingen. In de praktijk gebeurt dat vaak niet, waardoor de standaardmeting het risico loopt te hoog uit te vallen. Het hart wordt namelijk alleen tijdens de diastole, de rustfase van de hartcyclus, van bloed voorzien. Alhoewel niemand precies weet waar de balans ligt is er wel overeenstemming dat sterke bloeddrukverlaging bij mensen met tekenen van dementie vermeden moet worden, dan wel gepaard moet gaan met het zorgvuldig in de gaten houden van de cognitieve vermogens. Berekeningen suggereren dat als iedereen een perfect lichaamsgewicht zou hebben, er wel 70 procent minder mensen met hoge bloeddruk zouden rondlopen. Terwijl vroeger diabetes bij kinderen vrijwel uitsluitend type 1 diabetes betrof, ziet men tegenwoordig steeds meer kinderen met type 2 diabetes. Het HDL-deeltje heeft als unieke eigenschap dat het het vermogen heeft overtollig cholesterol op te nemen en terug te brengen naar de lever. Als de bloeddruk tijdens deze fase, de onderdruk dus, te laag wordt kan de doorbloeding van het hart zodanig afnemen dat er zuurstoftekort optreedt. Zelfs cholesterol dat al weefsels is binnengedrongen, zoals cholesterol in de vaatwand, kan door HDL-deeltjes worden opgenomen en weggevoerd.
Dit gevaar lijkt vooral op te treden bij een onderdruk van minder dan 70 mmHg, en dat is ook de reden dat veel artsen in toenemende mate terughoudend zijn om de onderdruk tot minder dan deze waarde te laten zakken, vooral bij ouderen of mensen met aangetoonde vernauwingen van de kransvaten van het hart.
Visvetten bevatten specifieke vetmoleculen waaraan bijzondere eigenschappen worden toegeschreven, waaronder het remmen van ontstekingen, regulering van afweerreacties en bescherming tegen versterkte oxidatieneiging. Het staat redelijk vast dat kaliumzout minder ongezond is dan keukenzout, alhoewel ook hier geldt: alles met mate.
De relevantie van deze eigenschappen staat bij mensen die een normaal en gevarieerd dieet gebruiken evenwel niet vast.
Het gebruik van visoliecapsules, waar naar verhouding grote hoeveelheden visvetten in zitten, is al helemaal onbewezen, ook bij mensen die helemaal geen vis in het dieet gebruiken.
Van het vervangen van natriumzout door kaliumzout moet evenwel geen wonder verwacht worden. Het beperken van extreme natriumzoutinname gaat nog weleens gepaard met een duidelijke verlaging van de bloeddruk. Het vervangen van natrium door kalium heeft in verhouding daarmee slechts een gering effect.Does blood sugar level go up after eating 101
Normal blood sugar levels throughout the day chart history


Comments

 1. 11.07.2016 at 11:25:27


  Only $9.95 for 50 strips, which is a heck and an active lifestyle, and.

  Author: X_5_X
 2. 11.07.2016 at 12:53:40


  That opens the doors known for.

  Author: Elen
 3. 11.07.2016 at 11:19:19


  For instance, if your blood sugar control is poor, the.

  Author: SeNINLe_SeNSIz
 4. 11.07.2016 at 17:58:15


  Insulin levels are too if hypoglycemia (low blood sugar) does not manifest.

  Author: morello