Xj600 luggage rack vintage,luggage bags without zippers xl,where to buy luggage in kl university,travel suitcase online shopping india yepme - 2016 Feature

18.01.2014
This item will be sent through the Global Shipping Programme and includes international tracking. Items delivered internationally may be subject to customs processing depending on the item's declared value.
Seller has stated it will dispatch the item within 1 working day upon receipt of cleared payment - opens in a new window or tab. De huidige algemene voorwaarden zijn toepasbaar bij elke aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen Motorparts4U en de klant. Alleen na schriftelijke toestemming van Motorparts4U kan de klant afwijken van de Algemene Voorwaarden.
Alle aanbiedingen zullen vrij zijn van verplichting en zullen gemaakt worden in geschreven vorm of vergelijkbaar en zijn slechts beschikbaar zolang de voorraad strekt. Motorparts4U zal alleen gebonden zijn aan aanbiedingen als de klant ze accepteert, bij voorkeur geschreven, binnen 30 dagen. Als de acceptatie verschilt van de gegeven aanbieding, zal Motorparts4U niet gebonden zijn aan deze. Zodra de bestelling ontvangen is en de betaling is bevestigd, zal Motorparts4U de bestelling accepteren en uitvoeren.
Het contract tussen de klant en Motorparts4U bevat elke overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten. Motorparts4U herkent dat elektronische communicatie gebruikt dient te worden om een overeenkomst te bewijzen. In het geval dat een klant hinder ondervindt, zal de klant geA?nformeerd worden door een e-mail en heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren binnen de komende 2 werkdagen. Het risico van verlies of schade aan de producten die binnen de overeenkomst vallen, zullen voor de klant zijn op het moment ze afgeleverd worden bij de klant en daardoor onder beheer van de klant vallen of een derde partij aangewezen door de klant. De klant heeft het recht -zolang de producten niet zijn verzonden- de overeenkomst kosteloos te annuleren, zonder enige opgaaf van redenen. Als de bestelde producten niet voldoen aan de wensen, door beschadiging, defecten of een verkeerde aflevering, dient de klant Motorparts4U te informeren binnen 2 werkdagen na ontvangst van de producten. Het gerecht in Motorparts4Ua€™s vestigingsstad zal het exclusief recht hebben om acties te horen.
The withdrawal period will expire 14 days from the day you receive your items; or you receive the last item in a multiple item order. To exercise the right of withdrawal, you must inform us in writing of your decision to cancel this purchase (e.g. If you have already received the item, you must return it intact and undamaged to the address we provide within 14 calendar days from the date of the cancellation. If you withdraw from this purchase we shall reimburse all payments received from you, including the costs of outbound delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract.
For the collection of goods and the cost of returning the goods, please check the listings for details of who is responsible for returns costs. If you feel that the item you purchased is incorrect, faulty or damaged, please contact us to discuss a resolution. This Returns Policy does not affect your statutory rights, for example relating to faulty or incorrectly described items. Most purchases from business sellers are protected by the Consumer Contract Regulations 2013 which give you the right to cancel the purchase within 14 days after the day you receive the item. Will usually dispatch within 1 working day of receiving cleared payment - opens in a new window or tab.
A?5,000.00Classified AdAbsolutely Stunning One Owner Ultra Low Mileage Example of this Awesome 600 Faired Sports Tourer from Yamaha. You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. We endeavour to send all items out within 3 (three) working days of the payment for goods being received in full including any shipping handling charge. We try to get all items to the buyer within 7-10 working days from the time of payment in full being received. Any items we offer with a 'FREE POSTAGE' option that are supplied correctly but ordered incorrectly may be liable for a handling charge or only a partial refund less our postage costs if they are returned. We will accept returns from you if jts is at fault for items ordered wrongly by fault of your own it will be considered for return and refund. Returns are your (The Buyer) responsibility and any costs incurred for returning wrong items by fault of your own are not reimbursable. On proof of a return being sent to jts,motorcycles ltd unit 1 heol-y-gors cwmbwrla swansea sa5-8ld. We request that all items be returned in the same packaging as dispatched we understand this is sometimes not possible but if you could kindly put any original packaging in the return box.
PLEASE NOTE: Any items we offer with a 'FREE POSTAGE' option that are supplied correctly but ordered incorrectly may be liable for a handling charge or only a partial refund less our postage costs if they are returned. PLEASE NOTE: that you will be responsible for covering the cost of return postage, unless the item supplied was not the correct item due to an error on our part or the item is defective.


By clicking Confirm bid, you are committing to buy this item from the seller if you are the winning bidder and have read and agree to the Global Shipping Programme terms and conditions - opens in a new window or tab. By clicking 1 Click Bid, you are agreeing to buy this item from the seller if you're the winning bidder.
Estimated delivery dates - opens in a new window or tab include seller's dispatch time, and will depend on postal service selected.
Bij het aangaan van een overeenkomst tussen de klant en Motorparts4U, accepteert de klant deze voorwaarden zonder enige reserveringen. Het zal niet mogelijk zijn om Motorparts4U te binden aan de aanbiedingen als de klant uit de redelijkheid en de billijkheid kan opmaken dat er een fout zit in de aanbieding of een deel daarvan. Als het product tijdelijk niet verkrijgbaar is zal de klant hierover zo spoedig mogelijk via mail in kennis worden gesteld. De totaalprijs van de bestelling is definitief en is inclusief: productprijzen, verwerkingskosten, BTW en transportkosten. Motorparts4U kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele (type)fouten in haar prijzen of voorwaarden.
Eventuele postboetes zullen alleen worden betaald als de klant geschreven bewijs kan leveren.
De klant is verplicht om de gekochte producten te accepteren op het moment ze overhandigd worden of gepresenteerd worden. Als de klant weigert de gekochte producten aan te nemen of geeft de verkeerde informatie of verkeerde adres nodig voor de aflevering, extra kosten voor aflevering of opslag zijn voor de klant. Motorparts4U zal niet en kan niet voor welke reden dan ook verantwoordelijk gehouden worden voor enige verslechtering van de producten door het te laat ophalen van de producten. Als Motorparts4U extra informatie nodig heeft om de bestelling uit te voeren, zal de aflevertijd ingaan nadat de klant de benodigde informatie heeft verstrekt. Motorparts4U garandeert dat de producten die afgeleverd worden de gebruikelijke kwaliteit hebben en zullen geen verlopen datum hebben, tenzij expliciet vermeld wordt door Motorparts4U.
De garantie hierboven genoemd zal geldig zijn tot de a€?te gebruiken tota€? datum op de producten, maar alleen als toepasbaar. Geen garantie is gegeven als het defect aan producten een resultaat is van verkeerd of fout gebruik of als de klant wijzigingen heeft aangebracht of getracht heeft wijzigingen aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van Motorparts4U. Direct na ontvangst, moet de klant de afgeleverde producten inspecteren, of in een korte tijd daarna. Betalingen worden geaccepteerd via iDEAL, PayPal, creditcard (via Paypal) of bankoverschrijving. Uw informatie zal niet worden doorgegeven aan derde partijen (volgens de Wet op de Persoonsregistratie, Nederland).
Als de klant per bankoverschrijving betaalt, zullen de bestelde producten voor de klant worden gereserveerd voor 8 dagen.
Als Motorparts4U geen klacht ontvangt binnen de bovengestelde termijn, dan wordt aangenomen dat bestelling is voldaan volgens de bestelling.
Als gebruikt door de klant, dit mag niet gereproduceerd te worden, publiek gemaakt te worden of aan derde partijen worden gegeven.
De klant zal Motorparts4U beschermen tegen claims van derden aangaande intellectuele eigendomsrechten op materiaal of gegevens gegeven door de klant. Indien een koper gebruikt wenst maken van de in de wet Koop op Afstand bepaalde afkoelingsperiode heeft deze onder de hierna genoemde voorwaarden recht op creditering van het aankoopbedrag exclusief verzendkosten minus 10% administratiekosten. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorparts4U zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen indien de goederen onaangeroerd zijn.
Indien retourzendingen zonder toestemming van Motorparts4U geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper. Retourzendingen zonder toestemming van Motorparts4U ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.
In het geval van een retourzending zal door Motorparts4U het betaalde bedrag binnen 30 dagen aan de koper worden uitgekeerd exclusief de verzendkosten minus 10% administratiekosten. In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. De aansprakelijkheid van Motorparts4U zal zich limiteren tot het vervangen van het product of het retourneren van de aanschafprijs exclusief verzendkosten. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor de keuze van de producten en is na aflevering zelf volledig verantwoordelijk voor de conservering, consumptie en het gebruik van de goederen. Het doel van deze verwerking is het door kunnen nakomen van de overeenkomst die de klant en Motorparts4U zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van door Motorparts4U persoonlijk gerichte aanbiedingen.
De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn die gegevens welke de klant heeft ingevuld tijdens de bestelprocedure. De klant kan te allen tijden zijn of haar persoonlijke gegevens verstrekt krijgen, zoals die bij Motorparts4U bekend zijn. Noch Motorparts4U, noch de klant zal aansprakelijk gehouden worden om bepaalde verplichtingen na te komen als er omstandigheden zijn waardoor dit niet mogelijk is. Als aanvulling op de voorbehouden van de wet en de te ontwerpen wetten, force majeure zal ook gelden als er omstandigheden zijn, waardoor Motorparts4U haar verplichtingen niet na kan komen en Motorparts4U geen invloed heeft op deze omstandigheden.


Motorparts4U heeft het recht om het geschil aanhangig te maken bij het gerecht, dat volgens de wet daarvoor bevoegd is. Het Nederlands recht zal gelden voor elke en alle overeenkomsten tussen Motorparts4U en de klant.
Zodra Motorparts4U de bestelling heeft ontvangen en de betaling heeft bevestigd gekregen, zal de bestelling geaccepteerd worden en uitgevoerd worden door Motorparts4U.
We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement. If you pay your item with PayPal, you can also get information on eBay Money Back Guarantee Program. For more information including your rights under the Consumer Contracts Regulations, please see Know Your Rights. Find out more about your rights as a buyer - opens in a new window or tab and exceptions - opens in a new window or tab. Contact the seller- opens in a new window or tab and request a postage method to your location.
Delivery times may vary, especially during peak periods and will depend on when your payment clears - opens in a new window or tab.
If the item comes direct from a manufacturer, it may be delivered in non-retail packaging, such as a plain or unprinted box or plastic bag.
All cancellations of a order must be made in writing (via ebay's question and message centre) with cancellation date no later than 7 days after the date of delivery of your item. We will refund as soon as possible but no later than 10 days from the date of cancellation being received.
It is the senders responsibility to ensure that any returns sent are well enough packed to survive transport.
By clicking Confirm bid you commit to buy this item from the seller if you are the winning bidder. Import charges previously quoted are subject to change if you increase you maximum bid amount. If you reside in an EU member state besides UK, import VAT on this purchase is not recoverable. Als een product niet verkrijgbaar is, zal Motorparts4U de klant een hierover op de hoogte stellen via e-mail.
Motorparts4U behoudt het recht om een bestelling niet te accepteren en daardoor niet te bevestigen, dit kan door verschillende redenen zijn.
Motorparts4U zal alle nodige zorg dragen om ervoor te zorgen dat de producten overeenkomen met de beschrijving die gegeven wordt op de website op de datum dat de bestelling was geplaatst. Dit geldt ook als de klant het product gebruikt heeft voor doelen waarvoor het niet bedoeld is.
Nadat Motorparts4U de uitstaande vordering heeft ontvangen op haar rekening, zullen de producten worden verstuurd naar de klant.
Uitzondering hierop: Speciaal voor de klant bestelde artikelen kunnen niet worden geannuleerd. Motorparts4U restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen minus 10% administratiekosten. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door Motorparts4U gespecificeerd adres. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beA?nvloeden. Als de klant producten bij Motorparts4U bestelt, dan is het nodig persoonlijke gegevens in te vullen. Motorparts4U reserveert het recht om betaling niet te accepteren, en daardoor niet te bevestigen, voor welke reden dan ook.
If a refund is requested at this point by you (The buyer) it will be granted and refunded in full to include any delivery charges. To cancel this contract return the item to us (at the address shown above) in original, unopened condition, enclose a NOTE detailing your name, address, telephone number and cancellation of your order. SHORTAGES and DAMAGED goods must be advised within 48 hours of receipt of parcel and damaged packaging retained. Er is een mogelijkheid dat het pakket is vertraagd bij de douane in het land van bestemming.
Indien de producten verzonden zijn is het retourneren van producten voor rekening van de klant. Motorparts4U heeft geen controle over dit en kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden.Helium sky 4 piece luggage set weight
Victorinox luggage nxt 5.0 mobilizer 27 2014
Leather motorcycle luggage sets 2014
Large luggage bags india online


Comments to «Xj600 luggage rack vintage»

 1. SeVa writes:
  Personal size and weight restrictions for new.
 2. Polat_Alemdar writes:
  Bag in this review: 19.5-inches (50cm) higher 4-wheel spinners.
 3. RED_BARON writes:
  Most well-liked types of luggage nowadays almost certainly add that bag to to the assortment of supplies, the.
 4. qaqani writes:
  Bags, side bags, roll-tool bags, saddle bags not getting to spend airport baggage fines, there.