مارک یاب به عنوان یک وب سایت تخصصی در زمینه معرفی برندهای محصولات مصرفی، قصد دارد تا زمینه خریدهای مبتنی بر برند را برای مشتریان فراهم آورد. این وب سایت با ایجاد محیطی جذاب، با کاربری بسیار آسان و سریع سعی دارد تا با یادآوری ذهنی اطلاعات برندهای معتبر در گروههای محصولات مصرفی، زمینه را برای انتخاب و خرید مشتریان از میان برندهای معتبر فراهم آورد.

FREE. Installs in seconds.

Toolbars are compatible with Chrome, Firefox and Internet Explorer.