با نصب تولبار "بازار خبر" به راحتی‌مهمترين عناوين اقتصاد ايران و جهان را بهمراه عكس،فيلم ،آگهي استخدام، قيمت خودرو را در مرور گر خو دريافت نماييد.

FREE. Installs in seconds.

Toolbars are compatible Firefox and Internet Explorer.