با نصب نوار ابزار دیده بان حقوق حیوانات، می توانید دسترسی ساده تری به دسته ها، صفحات، آخرین خبرها و نظرها داشته باشید. همچنین می توانید بدون باز کردن وب سایت دیده بان حقوق حیوانات، در صفحات آن جستجو کرده و تیتر آخرین مطالب را رویت کنید.

FREE. Installs in seconds.

Toolbars are compatible with Firefox and Internet Explorer.