Službeni kunalipa toolbar.
Pretraživanje sajta, pristup do Kunalipa foruma, Facebook, Google+ i Twitter stranica.
Gumbi za pristup vašim osobnim Gmail, Facebook, Google+ i Twitter računima, kao i popularnim Google uslugama i korisnim informacijama.

FREE. Installs in seconds.

Toolbars are compatible with Firefox and Internet Explorer.