دوستان نت برگ، شما میتوانید با استفاده از این ابزار مرورگر دسترسی‌ آسانی به تمام قسمت‌های سایت نت برگ داشته باشید و از پیشنهادات نت برگ مطلع شوید

FREE. Installs in seconds.

Toolbars are compatible with Firefox and Internet Explorer.