با نصب نوار ابزار (تولبار ) چی بازی شما می توانید در هر سایت یا صفحه ای باشید با یک کلیک بهقسمت های زیر دسترسی داشته باشید :
جدیدترین بازی ها
قهرمانان و تعداد رکوردها
پیام خصوصی
بازی های دونفره
جستجو در سایت
و ...

FREE. Installs in seconds.

Toolbars are compatible with Firefox and Internet Explorer.