با سلام
ضمن تشکر از شما به علت اقدام به نصب تولبار جنرال ... کافی هست که بر روی آیکون سبز رنگ
install toolbar
کلیک کرده و از امکانات این تولبار استفاده کنید
با تشکر از شما
General

FREE. Installs in seconds.

Toolbars are compatible with Firefox and Internet Explorer.