{strtoupper($company->use->name)} LASKU
{$company->use->name}
{$company->use->address}
{$company->use->postcode} {$company->use->city}
Laskun päivämäärä
{$billdate}
Asiakas/maksaja Laskun numero

{$client_name}

{$client_address}
{$client_zip} {$client_city}
{$bill_number}
Eräpäivä
{$duedate}
Toimitus Huomautusaika
{if ($customer_reference)}Viite: {$customer_reference}{/if}
Viivästyskorko Maksuehdot
{$arrears} % {$paytime} pv
{assign var=total value=0} {assign var=total_tax value=0} {assign var=itemCount value=0} {foreach from=$bill_items item=billrow} {assign var=rowTax value=($billrow->use->price*$billrow->use->amount)-(($billrow->use->price*$billrow->use->amount)/(1+0.01*$billrow->use->tax))} {assign var=itemCount value=$itemCount+1} {assign var=total_tax value=$total_tax + $rowTax} {assign var=total value=$total + ($billrow->use->price*$billrow->use->amount)} {assign var=total_notax value=$total_notax + (($billrow->use->price*$billrow->use->amount) - $rowTax)} {/foreach} {foreach from=$fill item=emptyitem} {/foreach}
Tuotenimike Määrä Hinta/kpl Alv % Yhteensä €
{$billrow->use->description} {$billrow->use->amount} {$billrow->use->price|number_format:"2":",":" "} {$billrow->use->tax|number_format:"2":",":" "} {($billrow->use->price * $billrow->use->amount)|number_format:"2":",":" "}
Arvonlisäveroton hinta yhteensä {$total_notax|number_format:"2":",":" "}
Arvonlisävero yhteensä {$total_tax|number_format:"2":",":" "}
Viitenumero
{$reference_number}
Lasku yhteensä euroa {$total|number_format:"2":",":" "}
 
{strtoupper($company->use->name)} Puhelin Pankki
{$company->use->address} 09 123XXXXX Mallipankki Y-tunnus 123XXXXX-X
{$company->use->postcode} {$company->use->city}
IBAN: FI23XXXXXXXXXXXXXXX
BIC: XXXXFIHH
MAKSAJA BETALAREN
{if $pagebreak}
{/if}
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
XXXXFIHH FI32 XXXX XXXX XXXX 97
YYYYFIHH FI19 XXXX XXXX XXXX 41
Saaja
Mottagare
{strtoupper($company->use->name)}
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress
{$client_name}
{$client_address}
{$client_zip} {$client_city}
Allekirjoitus
Viitenumero
Ref. nr
{$reference_number}
Tilitä nro
Från konto nr
Eräpäivä
Förfallodag
{$duedate}
Euro
{$total|number_format:"2":",":" "}
Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
  Betalningen förmedlas till mottagaren endligt villkoren
för betalninsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.
PANKKI BANKEN