Licence na tomto počítači

Licence na síti

Ok

Online aktivace samostatné licence

Zadejte aktivační ID, a pak klikněte na tlačítko [Aktivovat].

Aktivovat

Poznámka 1: Pokud váš počítač nelze připojit k internetu, klikněte zde pro použití offline aktivace.

Poznámka 2: Používáte-li HW klíč, klikněte zde pro použití aktivace HW klíčem.

Tip: Nezapomeňte vrátit licenci před reinstalací operačního systému Windows nebo změně hardware pro plynulou re-aktivaci licence, jinak budete muset obnovit licenci ze Správce licencí.

Aktivace samostatné licence HW klíčem

Konfigurace síťové verze softwarovýn klíčem

Server:Vyplňte hosta nebo IP adresu autorizovaného serveru

Port:Určete port autorizovaného serveru, ve většině případů, může ostat prázdný.

Konfigurace síťové verze softwarovýn klíčem

Konfigurace sítě verze HW klíčem

Krok1: Generovat XML soubor požadavku

Zadejte aktivační ID,klikněte [Generovat] pro generování XML soubore požadavku.

Generovat

Krok2: Získat XML soubor odpovědi

Existují dva způsoby, jak získat XML soubor odpovědi:

  • Přihlašte se na ZW servisní centrum vlastní aktivace produktu ,s aktivačním ID, a použijte XML soubor požadavku pro získání XML soubor odpovědi. Podrobnosti viz návod k obsluze.
  • Odešlete XML soubor požadavku na ZWSoft Centrum registrace na register@zwcad.com,ZWSoft Centrum registrace vám zašle odpovídající XML soubor odpovědi co nejdříve.


Krok3: Aktivovat

Click [Activate] button, and select XML File in step2.

Aktivovat

Krok1: Generovat XML soubor požadavku vrácení

Klikněte [Generate] pro generování XML souboru požadavku vrácení.

Generovat

Krok2: Získat XML soubor odpovědi vrácení

Existují dva způsoby, jak získat XML soubor odpovědi vrácení:

  • Přihlašte se na ZWSOFT Centrum licencí,s aktivačním ID, a použijte XML soubor požadavku vrácení pro získání XML souboru odpovědi vrácení. Podrobnosti viz návod k obsluze.
  • Odešlete XML soubor požadavku na ZWSOFT Centrum registrace na register@zwcad.com,ZWSOFT Centrum registrace vám zašle odpovídající XML soubor odpovědi vrácení co nejdříve.


Krok3: Vrátit

Click [Return] button, and select Return Response XML File in step2.

Vrátit

Krok1: Generovat XML soubor požadavku opravy

Klikněte [Generovat] pro generování XML souboru požadavku opravy.

Generovat

Krok2: Získat XML soubor odpovědi opravy

Existují dva způsoby, jak získat XML soubor odpovědi opravy:

  • Přihlašte se na ZW servisní centrum vlastní aktivace produktu,s aktivačním ID, a použijte XML soubor požadavku opravy pro získání XML souboru odpovědi opravy. Podrobnosti viz návod k obsluze.
  • Odešlete XML soubor požadavku na ZWSoft Centrum registrace na register@zwcad.com,ZWSoft Centrum registrace vám zašle odpovídající XML soubor odpovědi opravy co nejdříve.


Krok3: Opravit

Click [Repair] button, and select Repair Response XML File in step2.

Opravit

Vypůjčit od místního autorizovaného serveru

Zadejte [Dobu vypůjčení] nebo [Čas vypůjčení],pak klikněte na tlačítko vpravo dole [Vypůjčit] ,počkejte chvíli...

yyyy-mm-dd

Vrátit licenci na lokální autorizovaný server

Vyplňte název a port místního autorizovaného serveru, pak klikněte na tlačítko [Vrátit ] a chvíli počkejte...