20 foot container van dimensions lwb,20 ft container floor area 51,shipping container homes in columbus ohio - You Shoud Know

admin | Category: Container House | 18.10.2015
Container van phong la cach ti?t ki?m di?n tich va ti?t ki?m chi phi so v?i cac van phong c? d?nh khac chung co th? lam nha ? r?t ti?n ich cac thung container co th? di chuy?n di m?t cach d? dang va ti?n l?i cho m?t d? an va cac cong trinh minh mu?n chuy?n t?i.
Tu?ng, vach va noc nha du?c k?t c?u b?ng khung thep co d? day t? 3 x 6cm chung co th? ch?a d?ng voi kh?i lu?ng l?n. Thung Container van phong du?c son b?ng ba l?p son co d? b?n cao cac l?p son nay b?o qu?n cho cac khung thep ch?ng r? set va b? an mon, co b?t cach nhi?t co d? day kho?ng 3.5cm. San du?c lam b?ng g? nhan t?o du?c son b?ng cac lo?i PU t?t d? ch?ng bi m?c ho?c b? cac lo?i con trung an monĀ  san g? nay co d? b?n cao d? day c?a chung la 2.9cm va co th? dung them cac lo?i son khac nhau tuy theo yeu c?u c?a khach hang.


H? th?ng di?n t?t c? cac h? th?ng d?n di?n du?c ?n du?i san g? va du?c b?c r?t k? cang ko bo ro r? di?n cac cong t?c du?c thi?t k? r?t an toan va ti?n d?ng. Trang b? c?a container van phong 20 feet co may l?nh dung d? lam mat van phong thuong hi?u tuy theo yeu c?u c?a khach hang, va qu?t hut,hai den neon 1.2cm. He th?ng son l?p ngoai du?c son b?ng son ph? 35 micron, l?p gi?a 40 micron, l?p ngoai cung 60 micron. Busscher bestaat echter uit meer bedrijfsonderdelen, waaronder het optreden als groothandel en distributeur voor aanhangwagen onderdelen in Europa.


Door het gebruik van standaardmaten kan uw container vrijwel wereldwijd vervoerd worden via de spoorwegen, per schip of per vrachtwagen.Shipping container usa to india baggage
Ideal world home shopping uk


Comments »

  1. | Odinokiy_Princ — 18.10.2015 at 11:26:48 The external height everything else, which is why we've.
  2. | GULESCI_QAQASH — 18.10.2015 at 22:49:42 Prior to that postmodern appropriation but aesthetically pleasing giant Lego bricks, stacking.