2012 Fall Regatta Results
Fleet 07 - Spring Lake YC, MI
Sept. 15-16, 2012

 

Pl Skipper Div Club/ST Sail R 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7 Total
1 Harestad Scott   SLYC/MI 2392 5 3 2 1 4 2 1 18
2 Currier Bob M WLYC/MI 2551 1 2 8 5 3 1 3 23
3 Bosgraaf Todd   SLYC/MI 2224 4 4 3 6 1 3 4 25
4 Reeg Frank Y SLYC/MI 1822 2 1 1 9 2 6 5 26
5 Cornetet Jeff M SLYC/MI 2160 7 11 4 3 7 5 2 39
6 James Grant Y SLYC/MI 1857 8 5 6 2 13 11 11 56
7 Bedau Dave GM WLYC/MI 2205 11 7 11 8 6 7 9 59
8 Currier Sam Y WLYC/MI 2011 3 9 10 4 12 10 12 60
9 Lanka Karl   SLYC/MI 2932 12 6 5 13 5 9 10 60
10 Merewether Paul M SLYC/MI 1827 13 8 7 12 10 8 8 66
11 Windemuller Beth W SLYC/MI 23921 10 12 9 7 11 12 6 67
12 Vink Joshua   SLYC/MI 1708 9 13 14 11 9 4 13 73
13 Streeting Stephen GM SLYC/MI 1666 14 10 13 14 8 13 7 79
14 Jones Doug GM SLYC/MI 1739 6 14 12 10 DNS DNS DNS 87