2005 Western Michigan YA Regatta Results
Spring Lake YC, MI
August 10 - 13, 2005

(Results submitted by Joan Manny on Aug 16, 2005)
Pl Skipper Div Club/ST Sail R 1 R 2 R 3 R 4 Total 2005 Blue
Chip Points
1 Kimball James   SLYC/MI 2141 5 2 2 3 12 1
2 Keller Ted   TLYC/MI 2198 6 5 1 4 16 0.5
3 Hatton Brett   SLYC/MI 2187 3 7 5 2 17 0.5
4 Johanson Steve   TLYC/MI 2133 10 1 4 5 20 0.5
5 Fox David   SLYC/MI 2097 8 3 7 9 27 0.5
6 Bosgraaf Todd   SLYC/MI 1733 1 8 3 18 30  
7 Eggert Chris   SLYC/MI 2180 13 16 6 1 36  
8 Fox Brien   SLYC/MI 1928 2 12 16 12 42  
9 Kimball Rob   SLYC/MI 2142 12 4 17 10 43  
10 McNeil John   WLYC/MI 2131 4 19 9 16 48  
11 Cornetet Jeff   SLYC/MI 2160 9 6 12 22 49  
12 Terry Rob   CLYC/MI 2003 17 18 13 8 56  
13 Gill Jerry   WLYC/MI 2244 18 9 11 21 59  
14 Allan Graham   WLYC/MI 1567 15 11 22 14 62  
15 Lind Charlie MM SLYC/MI 2224 19 21 18 7 65 1
16 Fredricks Ben   SLYC/MI 1822 21 15 21 11 68  
17 Sorensen Thor   GRYC/MI 1665 11 24 8 26 69  
18 Currier Bob   SLYC/MI 2011 26 22 20 6 74  
19 Anderson Kevin   GRYC/MI 104 30 13 10 24 77  
20 Verplank Gary GM SLYC/MI 2266 7 28 33 13 81 0.5
21 Knape John M GRYC/MI 941 16 25 27 17 85 0.5
22 Wynkoop Bob   CLYC/MI 1776 24 29 15 19 87  
23 Harestad Scott   SLYC/MI 1614 22 30 23 20 95  
24 Bennett Jim M GRYC/MI 1093 28 20 26 29 103  
25 Walborn Lynn W SLYC/MI 1857 25 10 39 32 106 0.5
26 Walborn Alan JR SLYC/MI 1859 20 14 32 DNF 112 0.5
27 Bedau Dave M WLYC/MI 2205 35 17 29 31 112  
28 Knape Teddy JR SLYC/MI 901 23 35 35 23 116  
29 Gates Ryan   WLYC/MI 2090 38 23 30 25 116  
30 Venema Randall   SLYC/MI 898 32 33 24 28 117  
31 Eggert Paul MM SLYC/MI 1737 14 DNS DNS 15 121  
32 Dull Ray GM SLYC/MI 1807 27 37 19 39 122  
33 Christensen Casey JR TLYC/MI 2259 36 40 14 33 123  
34 Beebe Thomas JR SLYC/MI 916 31 26 36 30 123  
35 Kishman Bryan JR SLYC/MI 1785 33 32 34 27 126  
36 Wickland Dave JR SLYC/MI 18571 34 27 42 34 137  
37 McNeil Ben JR WLYC/MI 2166 29 34 40 35 138  
38 Lanka Lara W SLYC/MI 2155 37 31 37 38 143  
39 Beebe Aaron JR SLYC/MI 619 45 43 28 37 153  
40 Cotner Russ JR SLYC/MI 548 42 42 25 DNF 155  
41 Jones Doug GM WLYC/MI 1739 41 38 31 DNS 156  
42 Hatt Greg   SLYC/MI 5 43 39 43 36 161  
43 Horwood Brian M DLYC/MI 1299 39 36 41 DNF 162  
44 Streeting Stephen M SLYC/MI 1666 44 41 38 DNS 169  
45 Baldwin Steve   SLYC/MI 1368 40 DNS DNS DNS 178