2000 MC Junior Championship Regatta Results
Diamond Lake YC, MI

July 15 - 16, 2000


(Results submitted by Bob Miller on July 31, 2000)

Pl Skipper Div Club/St Sail # R 1 R 2 R 3 R 4 Total
1 Josh Rotonda J SLYC/MI 1771 1 2 1 2 6
2 Jamie Kimball J SLYC/MI 1614 2 3 2 1 8
3 Matt Cassady J SLYC/MI 1607 3 1 3 3 10
4 Will Loux J DLYC/MI 1362 7 4 4 7 22
5 Andy Vihtelic J DLYC/MI 1106 4 10 5 5 24
6 Casey Roy J ILYC/MI 576 8 5 6 6 25
7 Aaron Heathcote J ILYC/MI 1979 5 8 7 8 28
8 Samantha Loux/Billy Kemp J DLYC/MI 1840 10 7 9 4 30
9 Austin Francis/Joe Gaylor J DLYC/MI 1136 9 6 8 9 32
10 Dan Stanage J DLYC/MI 1056 6 9 10 DNF 36