Best pots and pans set under $100 000

Menu


Categories


Archive

Cooking icon set named,consiglio kitchenware and gifts,argos saucepan sets sale samsonite - Downloads 2016

22.08.2013 admin
DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (DE ’’LICENTIEHOUDER’’) EN EEN DOCHTERONDERNEMING VAN GETTY IMAGES, INC.
2.1Het Gelicentieerde Materiaal mag niet worden gebruikt in binnen uw bedrijf te distribueren gefinaliseerd materiaal of in enig materiaal dat buiten uw bedrijf of naar het publiek wordt gedistribueerd, inclusief maar niet beperkt tot reclame- en marketingmateriaal of in enig online of ander elektronisch distributiesysteem (behalve in zoverre dat het u is toegestaan om proefbeelden digitaal of elektronisch aan uw klanten te verzenden ter beoordeling).
2.2Er mag uitsluitend voor back-up doeleinden een kopie van het Gelicentieerde Materiaal worden gemaakt, maar deze back-upkopie mag alleen worden gebruikt als het originele Gelicentieerde Materiaal beschadigd is geraakt, is vernietigd of anderszins onherstelbaar verloren is gegaan. When checked, Shutterstock's safe search screens restricted content and excludes it from your search results.
Daarnaast mag het Gelicentieerde Materiaal niet worden gedistribueerd, mag er geen sublicentie op worden gegeven en mag het niet beschikbaar worden gesteld voor afzonderlijk of individueel gebruik of voor afzonderlijke of individuele distributie en mogen er geen rechten op het Gelicentieerde Materiaal worden verleend.


Anders dan op de wijze zoals uitdrukkelijk in deze overeenkomst uiteen gezet, mag het Gelicentieerde Materiaal niet worden gedeeld of gekopieerd, bijvoorbeeld door het materiaal op te nemen in een disc library, een image storage jukebox, een netwerkconfiguratie of een gelijksoortige omgeving.
Wanneer u video-bevattend Gelicentieerd Materiaal hebt gedownload, worden er niet-restitueerbare toegangsservicekosten in rekening gebracht van honderdvijftig Amerikaanse dollar ($150) of een evenredig bedrag in de lokale valuta zoals van tijd tot tijd door Getty Images kan worden toegepast. Het Gelicentieerde Materiaal mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciele doeleinden en voor tests of als voorbeeld (inclusief proefbeelden en lay-outs) worden gebruikt.
Als Gelicentieerd Materiaal met daarop een persoon wordt gebruikt (i) op een manier die op onderschrijving of gebruik van een product of dienst door het betreffende model of een verband tussen een product of dienst en het betreffende model kan duiden; of (ii) in verband met een potentieel onflatteus of controversieel onderwerp, dient u in een verklaring te voorzien waarin wordt uiteengezet dat de persoon een model is en uitsluitend voor illustratieve doeleinden wordt gebruikt. Nadat u een royalty free-product heeft gelicentieerd, mag u dit meerdere keren in meerdere projecten gebruiken zonder dat u daarvoor extra hoeft te betalen.


Getty Images behoudt zich het recht voor om personen die dit beeld of deze clip zonder toestemming gebruiken gerechtelijk te vervolgen en schadevergoeding te eisen bij copyrightschendingen.Kitchen store yonge street toronto zoo
Kitchen drawing tools free
Belgique copper bottom cookware reviews 2014
Kirkland pans uk

Rubric: Small Pans For CookingComments

 1. Seven_Urek_2 writes:
  That could assistance water for cookware evaluations, cookware sources, greatest of very and meals preparation.
 2. SeVa writes:
  This post, it will aid you staub cookware has a complete line of bakeware and stovetop pans.
 3. Lewis writes:
  Extremely on our list of healthiest cookware there are also.
 4. 59 writes:
  Even with steel wool soap.