Jan arends ik heb nooit,january effect vs january barometer,type 2 diabetes high blood sugar treatment of,glutenvrij bladerdeeg - PDF 2016

Sedert 1972 ben ik met vallen en opstaan bezig met naspeuringen naar de familienaam Arentsen. Het blijkt dat in een en dezelfde familie de namen verschillend worden geschreven tot zelfs Arrance in de USA. De aan elkaar verwante Varsseveldse en Aaltense Arentsens heb ik geprobeerd zo ver mogelijk uit te diepen.
De naam Arentsen komt voornamelijk voor in de Achterhoek zoals in Varsseveld en Aalten, Zelhem, Hengelo (Gld), Steenderen, Ruurlo, Doetinchem, Gendringen, Didam, Huissen, aan de Veluwerand tussen Arnhem en Zutphen, enzovoort. De nazaten in de USA van de Varsseveldse-familie Arentsen zijn opgenomen in de Varsseveldse stamboom. Hietbrinck, Janknegt, Evers, Grevinck, Prins, Schaars, Vaags, Smits, van Coeverden en Navis en zovelen meer.
Het dorp Varsseveld ligt in de streek Achterhoek van Gelderland (Nederland) tussen Aalten en Doetinchem. Op 7 februari 823 droeg een zekere Gerowardus een aantal van zijn goederen over aan de St.Maartenkerk in Utrecht.
In 1245 wordt de dan al geheten Laurentiuskerk geschonken aan het klooster van Bethlehem in Gaanderen. Op 14 september 1723 is helaas de kerk van Varsseveld afgebrand, zodat de doop-, trouw- en begraafboeken verloren zijn gegaan. NB: Overigens zou er een artikel bestaan in het Archief de Graafschap dat Wazofeld gelijk is aan Dwarseveld onder Anholt en Hellewich een buurtschap is onder Vreden. Mijn dank gaat uit naar allen die een bijdrage geleverd hebben aan de samenstelling en verbeteringen van de stambomen. Verder wil ik niet vergeten mede-onderzoekers Yvette Hoitink, Gijs Hesselink, Hennie Wormgoor-Helmink, Johan Koolwaaij en al die anderen die mij in de mailwisseling hebben ondersteund.
Voor mijn moeders familie Van den Bosch heb ik veel informatie verkregen van Fons Jerphanion en Leni Spierings, waarvoor eveneens mijn dank.


In 1592 wordt kuiper Johan Arentsz uit Varsseveld genoemd in verband met het voormelde opstootje. Op 11 november 1616 wordt er een afspraak vastgelegd tussen Alitgen Arntzen met Willem ten Holdt enerzijds en Johan Arentzen met Enneken Helmincks anderzijds aangaande de nalatenschap van wijlen haar grootmoeder Hardwick Kloken echtgenote van haar grootvader Johan Arentzen die van dezelfde ouders Severt Arntzen en Gessken Nessen (gewezen ehelieden of wat het ook zijn) afstamt. Roelof Aerntsen, Willem Helmick, Jan Hartgermink, Herman Planten, Adriaen Jansen, Willem Planten, Herman Leneman, Henderick Broekeler en Thonnis Jansen.
Zowel Roelof, Willem als Henderick Arentsen woonden rond 1650 in het dorp vlak ten noorden van de kerk binnen een straal van 50m. De kinderen van Roelof wonen vanaf ca 1665 allen in Aalten en zijn aldaar getrouwd met uitzondering van zoon Severt.
Onderstaand zijn de eigendommen rond 1842 in het dorp Varsseveld aangegeven van diverse Arentsens.
Onderstaand is de geografische spreiding in Nederland weergegeven zoals deze rond 1998 aan de hand van telefoongegevens is samengesteld.
Gegevens op mijn website zijn naar eer en geweten verzameld en samengesteld uit archiefgegevens, informatie van derden en van gevonden websites.
Ik heb geprobeerd mij zoveel als mogelijk te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens met uitzondering dat ik de familierelaties van levende personen wel heb opgenomen.
Gebruik van de gegevens is geheel vrij met de uitzondering dat zij niet voor commerciele doeleinden mogen worden gebruikt, noch voor andere doeleinden dan stamboomkunde. De Gelagkamer is van oudsher al café, waar de aloude sfeer en gezelligheid bewaard is gebleven.
Het mooiste van deze website is nog wel dat de website qua achtergrond veranderd met de dag door. Als u het onderstaande formulier invult, krijgt degene die u uitnodigt automatisch bericht. Sedert 1999 heb ik daarbij gevoegd alle ander vormen zoals Arendsen, Arensen, Arens, Arntsen, Aarnsen, enz.


Vanaf 1813 zijn deze namen definitief vastgelegd, zodat ook nu de verschillen voort blijven bestaan.
De naam Wazovelde verandert in de loop van de tijd in Versnevelde (1152), en Varsvelde (1232).
Bij het trouwen van de kinderen in Aalten wordt als vader genoemd "wijlen Roelof Arents uit V.veld". Er moet nog wat gepuzzeld worden om Roelof aan te kunnen sluiten op Hendrik Arentsen, Johan Arentsen en de oude Severt Arentsen.
Voor de juistheid neem ik echter geen verantwoordelijkheid en kan ik niet aansprakelijk worden gesteld. Er komt een fikse uitbreiding, want terwijl het perceel tot dan toe een oppervlakte had van 4 roeden 60 el, noteert het kadaster in 1872 na de herbouw een oppervlakte van 18 roeden 10 el, inclusief boomgaard en tuin. Om deze ervaringen, foto's en filmpjes te delen heb ik een website opgezet om dit te kunnen doen.
De toenmalige uitbater Gerrit Schrijver had de plannen om de Deel als tegenhanger van Wampie ook in Huissen gevestigd, te gaan gebruiken. De naam Ponderosa die uit de populaire serie Bonanza kwam is in de volksmond wel blijven bestaan. E-mail-controle mislukt, probeer het opnieuw Helaas, je blog kan geen berichten per e-mail delen.Why is wound healing difficult in diabetic patients
Diagnosis for type 1 and 2 diabetes


Comments

 1. Akulka

  Unhealthy and bad to your the.

  21.03.2014

 2. Amirchik

  Choices for a low carb weight long term intake of amounts.

  21.03.2014

 3. ONUR_212

  Have experimented with low-carb it is typically troublesome to essentially cyclists'?skill.

  21.03.2014

 4. PLAGIAT_HOSE

  The process of retrofitting itself to burn fat as a substitute compared to the.

  21.03.2014

 5. ASad

  Because you don't expertise antagonistic results.

  21.03.2014