13.05.2016
LED Fontan for den kvalitetsmedvetne anvandaren, ger mycket verkningsfull prestanda, hog energieffektivitet och lang livslangd. Den exceptionellt langa livslangden gor LED Fontan perfekt for svaratkomliga platser dar underhallskostnaderna ar hoga. Innehaller inget kvicksilver, kadmium, bly, sexvart krom, flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) eller andra miljopaverkande amnen som strider mot RoHS-direktivet.


RGB belysning gor det mojligt att fa fargbelysningseffekter, vilket forhojer upplevelsen och stamningen. Genom CE-markningen garanterar vi att produkten uppfyller alla grundlaggande halso- och sakerhetskrav. Med hogkvalitativa lysdioder blir det effektiva ljuset mycket storre och slutresultatet ar en perfekt lampa.


Uv glue for glass uk 2014
Lampu tl uv philips praha
Repair glasses lenses distortion
Opi gelcolor uv lamp xj-1100 uv

Comments Uv led 5 watt led

  1. BOKSYOR
    Use the old trick of applying regular Tamiya putty the Dremel cuts.
  2. xanim_qiz
    We can repair your favourite Pandora charms and can.