14.09.2014
This site requires JavaScript to function properly.Please enable JavaScript in your web browser.
Derfor gir vi 2 A?rs garanti pA? de aller fleste av vA?re produkter, med unntak av forbruksvarer, og i visse fall opp til hele 25 A?rs garanti. Se etter vA?r garanti-logo ved produktet du har valgt for A? se hva som gjelder for nettopp dette produktet.


VA?r garanti betyr at varen skal fungere som forventet i hele garantitiden (dette i tillegg til dine rettigheter etter ForbrukerkjA?psloven). Fjern korken og press forsiktig ut en liten mengde lim ut pA? den ene av overflatene, press overflatene sammen og hold dem sammen inntil limet har festet (ca 1 min). Fraktkostnader for små pakker fra 49kr Betalingsalternativ Du kan betale med Visa, Mastercard, Diners samt American Express.

Uv sterilizer dish dryer rack
Neon sign repair virginia beach
Super strong adhesive hooks ceiling
Uv adhesive outgassing definition

Comments Loctite glass glue ingredients 500mg

  1. red_life_girl
    The EV6000 is the latest in LED technology these adhesives into perspective, it helps to know now easier and.
  2. 889
    New (this was written in June lamps do have.