Benthic zone food chain,food tube sweet potato,the organic food incubator - Test Out

Author: admin, 10.11.2015. Category: Healthy Foods

Met satellieten die de zeekleur kunnen meten, bestuderen we voornamelijk de drijvende planten: het fytoplankton. Ook zijn daar de pelagische en benthische voedselketens op verschillende manieren gekoppeld. Het plankton wordt gegeten door kleine beestjes (het zooplankton), dat op zijn beurt weer wordt gegeten door kleine visjes. Grotere roofdieren, zoals grote vissen, zeehonden en vogels vormen de top van de voedselketen, samen met de mens.


Deze lineaire lijn van predatie was het klassiek beeld van de voedselketen in de oceanen tot de jaren 70. Mariene voedselketen, inclusief de klassieke voedselketen van fytoplankton, zooplankton, vissen en walvissen. Merk op dat de Bultrug walvis een balein walvis is die het plankton uit het water filteren door hun baleinen (nummer 6).
Bij fotosynthese komt zuurstof vrij in de zee   dit is essentieel voor alle mariene fauna.

Amazing grass green superfood recall
Organic turmeric powder 95 curcuminoids uk
Olive garden salad dressing brand
Buy bulk organic fruit online


Comments to «Benthic zone food chain»

  1. AuReLiUs writes:
    Pure, sustainable and 2010 , and since then, it is grown by almost 10.
  2. rumy22 writes:
    Crops are already there, ?�mulch' the.