Online insurance auctions texas,travel insurance from hong kong to uk,stolen vehicle texas search - Step 1

De Nederlandse overheid bankiert bij een bank die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op geen enkele wijze serieus lijkt te nemen.
Royal Bank of Scotland (RBS), met enige regelmaat negatief in het nieuws vanwege schandalen rondom bonussen en de Libor-affaire, verzorgt sinds 2008 al het girale en chartale betalingsverkeer van alle ministeries (uitgezonderd de Belastingdienst en de credit cards van het Rijk) en wikkelt jaarlijks ongeveer 66 miljoen transacties af.
De Eerlijke Bankwijzer onderzoekt of een financiele instelling verwachtingen heeft van de bedrijven waarin het investeert, dit heeft vastgelegd in publieke beleidsstukken en of dat overeenkomt met internationale standaarden en initiatieven over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Vergeleken met de gemiddelde beleidsscores van de tien bankgroepen die door de Eerlijke Bankwijzer zijn beoordeeld, presteert RBS ronduit slecht. RBS heeft geen enkel element op het gebied van gezondheid, natuur en dierenwelzijn in het beleid staan. Een bank heeft zowel in de bedrijfsvoering als via haar investeringen in bedrijven en overheden een impact op de maatschappij en kan door middel van zijn financiele diensten bijdragen aan activiteiten die een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld dichterbij brengen.


Daarom is het zeer opmerkelijk dat MVO-criteria geen rol gespeeld hebben bij de aanbesteding aan RBS in 2008, zoals blijkt uit de beantwoording van Kamervragen hierover door toenmalig minister Wouter Bos. Royal Bank of Scotland, de huisbankier van de Tweede Kamer, scoort een dikke onvoldoende op alle onderdelen van de Eerlijke Bankwijzer. Pierson Foundation (NGPF), het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, is onderzocht of RBS maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft geintegreerd in het investeringsbeleid. De methode van de Eerlijke Bankwijzer geeft inzicht in het investeringsbeleid van deze bankgroepen ten aanzien van een aantal maatschappelijke thema’s (o.a. De Tweede Kamer heeft aangegeven belang te hechten aan de mogelijkheid om duurzame betalingsbeslissingen te nemen en de rijksoverheid zou dus bij de keuze voor een huisbankier criteria als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in ogenschouw moeten nemen. Karen Soeters: “Overheid die zegt dat MVO voor haar belangrijk is, kan dat niet alleen met de mond belijden.


Onderzoeksbureau Profundo maakte een beoordeling van dit beleid volgens de methode van de Eerlijke Bankwijzer. RBS schrijft niets over de ontwikkeling van energiezuinige producten, aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en lobbypraktijken tegen aanscherping van klimaat(overheids)beleid.Used car reviews ford escape
Auto dealers fort wayne xfinity
Can you get car insurance for 5 months
Sprawdzanie vin decoder peugeot
28.12.2015 adminComments to «Online insurance auctions texas»

  1. add writes:
    Protection that insurance coverage firms.
  2. KayfuS writes:
    Plant, utilizing the codes shown.
  3. NaRkAmAn_789 writes:
    Anywhere, so you may stop in search of a free VIN test...it say that they've ten.