Uppsatsskrivning utvardering av sprakteknologiska applikationer Rebecca Jonson Introduktion till lingvistik och datalingvistik, HT 2006. Referenser ? Nar det inte ar dina ord eller ideer ska en referens ges till upphovsmannen ? Referens i text … som Swales kommit fram till (1991:140) Flera studier har visat att … (Bazerman 1990, Swales 1991, Miller et.
Uppsatsen uppgift ? Uppsatsen ska rikta sig till kurskamraterna och beskriva systemet som utvarderats och hur utvarderingen har gatt till. Inledning ? Introducerar syftet med uppsatsen dvs utvarderingen ni vill gora och vilka fragor ni har stallt er (vilka forvantningar ni har pa systemet innan ni provat det).
Bakgrund ? Ge en kort bakgrund till amnet ni valt (t ex maskinoversattning) och ge en bakgrund till den typ av system som systemet ni valt tillhor (t ex transferbaserade system) ? Beskriv systemet ni ska testa Vilken typ av system ar det?
Metod ? Har beskriver ni hur ni gick tillvaga for att testa systemet och varfor ni gjorde pa det viset. Resultat ? Forutom att beskriva hur ni gick tillvaga for att testa systemet (metoden) ska ni ocksa beskriva hur det gick d v s vilka resultat ni fick, vad klarade systemet och vad klarade det inte. Slutsats ? Ert omdome om systemet (funktionalitet, prestanda, anvandbarhet etc) Skulle du vilja anvanda systemet?
Litteraturforteckning ? I den lopande texten hanvisar vi till referenserna i litteraturforteckningen langst bak.


Bilagor ? I bilagorna kan ni samla storre material t ex textexempel, langre dialoger, oversatta texter eller langre resultat fran systemet som ni sedan kan referera till ifran den lopande texten. Planering for uppsatsen ? Valj uppsatsamne och applikation innan slutet pa november och skicka till mig (deadline 30 nov). Reading The phenomenal power of the human mind I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg The phaonmneal pweor of the hmuan mnid!
TTS-system utvardering ? Valj sprak och rost (vissa system har bade manliga och kvinnliga roster). Om du vill ladda ner presentationen var vanlig rekommendera den till dina vanner i vilket socialt natverk som helst. Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer inwaht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae.
Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer inwaht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. Skulle du vilja anvanda systemet eller kan du hitta troliga anvandare av systemet Ge forslag pa andra typer av applikationer eller anvandare som skulle kunna anvanda tekniken ? Vad skulle behova forbattras i systemet? Hitta pa nagra meningar och oversatt ord for ord och jamfor med resultatet MT-systemet ger for samma mening.


Ni far garna samarbeta med valet av amnet och utvarderingarna men ni ska skriva varsin uppsats och beskriva olika applikationer.
Testa forst snallt genom att folja systemets instruktioner Testa sedan kritiskt och forsok att falla systemet! Vad ar det som brister…hur skulle det kunna rattas till Om du var en utbildad datalingvist och fick i uppgift att forbattra systemet vad ar det forsta du skulle gora? Undersok antal korrekta meningar (%) Undersok antal korrekta ord (%) Vilka typer av fel gor systemet? Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.
Ni kan jamfora dessa faktorer med andra sprak som systemet har eller andra roster (t e x jamfora en kvinnlig och manlig rost).The human mind is amazing
Money earn online data entry 10 2
How to make 700 dollars online
How to get inspired to write music notes