Mrc prodigy advance 2 wireless,railking model railroad simulator chomikuj,woodland scenics landscaping learning kit - Step 2

Accordingly, We believe that when you decide to go to Command Control that you do so with the least anxiety, the best support, the most security and choose a system that you decide is best for you.
De MRC (Model Rectifier Corporation) heeft met dit Prodigy Advance 2 een compleet digitaal commando systeem afgeleverd dat bestaat uit de volgende onderdelen, commando station (basis unit), transformator en een LCD hand bediening met kabel.
Input: 15-16 volt DC, 3,5 Amp en het kan op zowel 220 als 110 volt aangesloten worden het heeft dus een universele omschakel functie. Output: DCC signaal met een 14,5 volt amplitude, voor zowel H0 als N schaal, voor grotere schalen dan H0 is er een Power booster verkrijgbaar zoals MRC’s Power Station 8. De basis unit heeft aan de voorkant 4 RJ45 aansluitingen zitten, de linkse aansluiting is een fabrieks aansluiting die alleen gebruikt wordt voor upgrade. Via een mee geleverde kabel met aan elke kant een RJ45 stekker wordt de handbediening aan de basis unit aan gesloten. Een groot LCD scherm waarop je kunt zien welk loc adres actief is, welke functie voor dit loc adres in gebruik is, welke snelheid en welke richting de loc op rijd.
Naast de sys-toets zien we de prog-toets welke gebruikt wordt om loco’s en accessoires decoders te programmeren. Geef nu met behulp van de numerieke toetsen het loc adres in dat je wilt besturen ( bijvoorbeeld 3) en druk op de blauwe Enter-toets in de display staat nu het adres van de loc 0003, welke kant de loc op rijd en met welke snelheid.
Druk nu net zo lang op de Prog-toets tot er “rEAD Prog Track” en druk dan op de blauwe Enter-toets.
Nu knippert er “SV” in het display, het start voltage word gelezen als er op de blauwe Enter-toets wordt gedrukt (door op de Shift-toets te drukken wordt deze stap overgeslagen). Nu knippert er “Acc” in het display, de accelratie waarde word gelezen als er op de blauwe Enter-toets wordt gedrukt (door op de Shift-toets te drukken wordt deze stap overgeslagen). De volgende waarde die knippert is “dEc”, dit is de afrem waarde die gelezen word als er op de blauwe Enter-toets gedrukt word (door op de Shift-toets te drukken wordt deze stap overgeslagen). De voorlaatste waarde die knippert is “TV”, deze waarde wordt afgelezen als de blauwe Enter-toets word ingedrukt (door op de Shift-toets te drukken wordt deze stap overgeslagen). We moeten er voor zorgen dat er met de handbediening geprogrammeerd mag worden op de Programmeer rail.
Plaats de locomotief op de programmeer rail en selecteer met de Prog-toets de functie “Prog Track” en druk op de blauwe Enter-toets. Voer nu een adres in door middel van de numerieke toetsen te gebruiken en bevestig dit met de blauwe Enter-toets.
We kunnen nu als u wilt stoppen met het programmeren door nogmaals op de blauwe Enter-toets te drukken maar men kan nu ook verder gaan, men ziet dan “SV” knipperen, hier kan men de waarde van het start voltage ingeven en activeren door te drukken op de blauwe Enter-toets. Nu knippert “Acc”, hier kunnen we de acceleratie waarde ingeven en activeer weer met de blauwe Enter-toets.


De volgende die nu knippert is “dEc”, hier geven we de waarde van de vertraging weer ook wederom bevestigd met de blauwe Enter-toets.
Er volgt op dit moment een knipperende “TV”, hier vullen we de waarde in voor het top voltage, ook wederom bevestigd met de blauwe Enter-toets.
Het programmeren op de hoofdbaan heeft het voordeel dat de loc niet naar de Programmeer rail verplaatst hoeft te worden maar je moet wel het adres van de loc weten om hem te kunnen programmeren. Druk op de Prog-toets net zo lang dat “Prog Main Track”in het display verschijnt en activeer deze dan door de blauwe Enter-toets in te drukken. Configuratie variabelen (CV’s), ontvangt en onthoud gedetailleerde data die de decoder volgt voor specifieke locs of accessoires. De CV waardes in onderstaande tabel is geldig voor bijna alle decoders, met extra CV’s voor extra functies zoals geluid of licht in meer gespecialiseerde decoders.
De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-Niet Commercieel-Gelijk delen tenzij anders aangegeven. This package is for owners of Prodigy Express, Advance or Advance2 who wants a wireless connection from the computer and have the capability to use a wireless handheld. The New Prodigy Elite takes DCC control and performance to a new level of sophistication. Offering a massive 10+ amps of controlled power, the Pro-Elite will be a perfect fit for large club layouts or for the modeler who demands the best. If you do not like it, send it back for your refund or exchange (subject to restock charge at discretion of Tony's Train Exchange).
Voor dit systeem zijn ook nog losse aansluitpunten te koop waarop de kabel met LCD hand bediening kunnen worden aangesloten zodat ook op afstand de trein(en) bestuurd kunnen worden.
Hier mogen geen vreemde voorwerpen op aan gesloten worden maar het per ongelijk aansluiten van een handbediening die bij de het pakket zit kan geen kwaad echter de handbediening zal niet werken. Druk nu weer op de blauwe Enter-toets, het kan enkele seconden duren voordat er een adres gevonden is mits de decoder deze functie ondersteunt dan verschijnt er op de display de melding “Err” wat staat voor error. We moeten wel even in de gaten houden dat niet alle decoders programmeerbaar zijn op de hoofdbaan dit is echter wel te vinden in de instructies die met de decoder mee geleverd zijn.
We need styles that are quick and easy to maintain without having to wake up at the break of dawn every morning to get it right.Read More LifestyleHoliday AccommodationDifferent types of accommodation to consider this festive period. De andere 3 aansluitingen zijn voor de handbedieningen, maar men kan er ook een netwerk van handbedieningen op aansluiten. Met de Loco-toets kunnen we na indrukken, met het numerieke gedeelte van deze handbediening, het loc nummer aangeven en bevestigen met de blauwe enter- toets. De numerieke toetsen zijn functie toetsen, zo is de 0 - toets voor het aan en uit zetten van de verlichting.
Na het lezen van de CV waarde drukken we weer op de blauwe Enter=toets nu knippert de “CV#” weer zodat weer een CV waarde gelezen kan worden.


Geef dan weer een CV waarde en druk op de blauwe Enter=toets nu knippert de “CV#” weer zodat er nogmaals een CV waarde geprogrammeerd kan worden.
Wil je een andere loc programmeren druk dan nogmaals op de blauwe Enter-toets en selecteer het adres met de numerieke toetsen gevolgd door het indrukken van de blauwe Enter-toets. De loc kan namelijk slecht contact maken waardoor hij het programmeer commando niet goed kan ontvangen. Met het Prodigy Advance 2 DCC systeemkan men een basis programmering doen zonder dat men zich zorgen hoeft te maken over de CV waardes of registers.
Het is niet aan te raden om deze CV29 zelf te veranderen, omdat de unit in de meeste omstandig heden dit zelf automatisch regelt.
Links naast de 0 – toets bevind zich de -1 of del-toets, deze toets heeft een dubbele functie.
Deze laatste led (link –led) knippert als er vanaf de handbediening een commando gegeven wordt, zo is dan ook te zien of het commando door de basis unit ontvangen wordt. Er kunnen maximaal 31 routes geprogrammeerd worden met maximaal 8 accessoires in een route. Men kan de rijdende loc in snelheid verminderen maar men kan ook een lok verwijderen uit het geheugen. Aan de achterkant van de basis unit zitten de stroom aansluiting en een groen aansluitblokje (4 schroefklemmetjes) voor de aansluiting van de modelbaan (2 linkse) en voor de programmeer baan (2 rechtse).
Met de volgende toets de Assy-toets kunnen we accessoires decoders programmeren maar ook selecteren. De time-toets kunnen we gebruiken om een snelle klok tijd in te stellen, dit kan alleen met de master handbediening (handbediening #1), maar na instelling zien alle andere handbedieningen dezelfde tijd.
De concist-toets kunnen we gebruiken om meerdere locs die achter elkaar gekoppeld rijden (Tractie rijden) te programmeren.
Met de rode stop-toets kunnen we de uitsturing naar de modelbaan stoppen, door deze knop nogmaals 2 seconden ingedrukt te houden komt de uit sturing naar de model baan weer terug. Om bijvoorbeeld functie #15 te gebruiken drukken we eenvoudig op de shift- toets en daarna op de #5 toets. De Draai knop tenslotte kunnen we gebruiken om de snelheid van de geselecteerde loc te verhogen of te verminderen.
Aan de onderkant van de hand bediening zit de RJ45 aansluiting voor de verbinding met de basis unit.Electric locomotives pdf
Custom decals scale models
Lionel ho electric train set
Category: lionel trains o gauge engine | 20.12.2015


Comments to “Mrc prodigy advance 2 wireless”

  1. Arxiles:
    Train sets (verify prior to getting) event.
  2. sevgi_delisi:
    Hai usmai ye choice hai ki information.