Loan calculator utility vehicle 19 twitter
What is a car loan interest rate with bad credit 2014 Rss

Calculator impozit auto timisoara 2014,monthly interest calculator for car loan,100 loan on used car - Downloads 2016

Author: admin | Category: Car Loan Canada | Date: 21.02.2015

In cazul in care predati vehiculul catre o unitate specializata in vederea dezmembrarii, in Registrul de evidenta a mijloacelor de transport se inregistreaza certificatul de distrugere emis de unitatea specializata, cu obligatia de a pune la dispozitia administratiei locale o copie certificata “ Conform cu originalul” , precum si cu mentiunea “ Documentele anexate sunt corecte si complete, conforme cu realitatea” si semnata de contribuabil. In cazul in care pierdeti dreptul de proprietate asupra unui vehicul printr-o hotarare judecatoreasca, aveti obligatia de a inregistra documentul respectiv in Registrul de evidenta a mijloacelor de transport si sa depuneti la administratia locala o copie a acestuia, semnata si certificata “Conform cu originalul”.
Pe baza actului de intrainare-dobandire, administratia locala unde se afla inregistrat vehiculul instrainat, scoate din evidentele fiscale mijlocul de transport respectiv. Impozitul pe mijloacele de transport (autoturisme, autoutilitare, motociclete, remorci, semiremorci, tractoare, mijloace de transport pe apa, etc) este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul de proprietate asupra unui astfel de vehicul inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
In cazul dobandirii unui mijloc de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc), proprietarul acestuia are obligatia sa-l declare la administratia locala (Directia de Taxe si Impozite) de care apartine, in termen de 30 de zile de la dobandire, si datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de transport.
Spre exemplu, o persoana care dobandeste un autovehicul in data de 15 mai 2016, are obligatia de a declara autovehiculul la Taxe si Impozite in termen de 30 de zile de la data dobandirii, insa va datora impozit pentru acesta incepand cu 1 ianuarie 2017, cu mentiunea ca trebuie sa aduca la cunostinta administratiei locale efectuarea  inmatricularii sau inregistrarii in circulatie, pe numele sau, a autovehiculului. Daca in decursul anului 2016, dorim sa vindem-cumparam o masina care este deja inmatriculata in Romania, trebuie sa tinem cont de faptul ca vanzatorul va trebui sa achite impozitul pentru masina, pentru tot anul 2016 (si nu doar pana la data vanzarii, cum se intampla pana anul acesta), iar cumparatorul va datora impozit incepand cu 1 ianuarie 2017. In cazul in care mijlocul de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc) este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are obligatia sa-l declare la administratia locala (Directia de Taxe si Impozite) de care apartine si datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii in circulatie a mijlocului de transport. In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc), proprietarul are obligatia sa declare acest lucru la administratia locala de care apartine, in termen de 30 de zile de la data radierii, si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. In cazul situatiilor care conduc la modificarea impozitului pe mijloace de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, proprietarul are obligatia sa declare aceasta modificare la administratia locala de care apartine cu noul domiciliu sau sediu, in termen de 30 de zile de la modificarea survenita si datoreaza impozitul pe mijloace de transport, stabilit in noile conditii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. Scutirea de la plata impozitului se acorda pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atesta situatia respectiva, cu exceptia contribuabililor care sunt deja cuprinsi in baza de date a administratiilor locale. Scutirea de plata se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator celui in care contribuabilii prezinta organelor fiscale documentele prin care atesta situatiile prevazute de lege. Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloace de transport. Impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica este anual si se stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport prevazut la art.


Conform Codului fiscal, fractiunea mai mare de 0,5 lei se intregeste la 1 leu, ceea ce inseamna ca impozitul se rotunjeste la 74 lei.
In cazul autovehiculelor hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotararii consiliului local. Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui vehiul se stabileste prin cartea de identitate a acestuia, prin factura de achizitie sau un alt document similar (adeverinta eliberata de o persoana fizica sau de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se ateste capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata). Stabilirea, constatarea , controlul, urmarirea si incasarea impozitului se efectueaza de catre organele fiscale locale in a caror raza de competenta se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului. Impozitul se plateste anual, in doua rate egale, prima rata trebuie platita pana la 31 martie (si cuprinde primele sase luni ale anului), iar cea de-a doua rata trebuie platita pana la 30 septembrie (cuprinde urmatoarele sase luni ale anului). Intrebari frecvente 12345Proprietarul unui autovehicul poate trece pe certificatul de inmatriculare un utilizator?Da, cu conditia sa se specifice calitatea in care acesta poate utiliza vehiculul. Care este termenul legal de efectuare a transferului de proprietate in cazul masinilor deja inmatriculate in Romania?Termenul legal este de 30 de zile de la data efectuarii tranzactiei.
Cum se poate intocmi RCA pentru o masina care nu este inca inmatriculata si deci nu are numar de inmatriculare?RCA-ul se intocmeste pe numarul de identificare (seria de sasiu) a masinii, in vederea inmatricularii. Cum putem afla daca taxa de poluare a fost platita si nu s-a restituit platitorului?Situatia platii taxei de poluare se poate afla doar adresand o cerere ANAF-ului care elibereaza o adeverinta in acest sens. ImportantPentru prestarea serviciilor oferite este nevoie de imputernicire din partea persoanelor juridice sau de procura notariala, in cazul persoanelor fizice. In cazul in care aveti nelamuriri privind procedura de radiere, compania noastra ofera consultanta si servicii de radiere auto.
468 din Codul Fiscal, impozitul pe mijloace de transport este datorat de persoanele care au in proprietate un mijloc de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc) inmatriculat in circulatie in Romania de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare  a Vehiculelor  sau inregistrat in circulatie in Romania de Primaria de domiciliu, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Cu alte cuvinte, daca la 31 decembrie 2015, aveati in proprietate un autoturism, va trebui sa platiti impozit pentru acesta, pentru tot anul fiscal 2016, indiferent ca-l pastrati in proprietate sau il veti instraina in decursul anului 2016.
Pana anul acesta impozitarea se facea de la momentul dobandirii (daca nu puteai face dovada platii impozitului in tara de provenienta) sau de la data introducerii in Romania a autovehiculului.


Spre exemplu, daca am predat  masina unei unitati specializate in vederea dezmembrarii, in decursul anului 2016, trebuie sa prezentam certificatul de dezmembrare la administratia locala in termen de 30 de zile de la data obtinerii certificatului, insa va trebui sa achitam impozit pentru aceasta masina, pentru tot anul 2016. Astfel, daca o persoana isi schimba domiciliul, in decursul anului 2016, din Sectorul 4 in Sectorul 2, trebuie sa solicite Directiei de Taxe si Impozite a Sectorului 4 transferul dosarului auto catre Sectorul 2, in termen de 30 zile de la data schimbarii domiciliului, insa va plati la Sectorul 4 impozit pentru tot anul 2016, iar la sectorul 2 va plati impozit incepand cu 1 ianuarie 2017. Impozitul in aceste cazuri nu se datoreaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator depunerii documentelor doveditoare, proportional cu numarul de luni mentionate in certificat.
Fiecare vehicul care are date de identificare proprii, din punct de vedere fiscal, constituie un obiect impozabil. 489 din Codul fiscal, Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale, in functie de diverse criterii economice, sociale, geografice, precum si in functie de necesitatile bugetare locale. Contribuabilii care platesc anticipat impozitul pe care il datoreaza pentru intregul an, pana la data de 31 martie a anului respectiv, beneficiaza de o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.
De unde obtin duplicat?Duplicatul talonului se elibereaza de catre Serviciul de Inmatriculari care a eliberat si originalul. 688 din 10 septembrie 2015) aplicabil prin Normele Metodologice publicate in Monitorul Oficial nr. Astfel, in 2015 autoritatea deliberativa a hotarat pentru anul fiscal 2016 majorarea impozitului pe mijloacele de transport cu 15%. Va prezentam in acest articol cele mai importante modificari, privind modul de declarare si impozitare pe mijloace de transport.Car loan application form hdfc
Leasing cars with bad credit personal
Car operating cost calculator canada jobs


Comments to «Calculator impozit auto timisoara 2014»

  1. Emrah writes:
    The car you arepurchasing determined based on the value of the vehicle we are financing, the leasing a car.
  2. lil writes:
    The number of monthly payments for your remember to look up your.