How to survive 7th grade book excel,first aid measures for fire burns youtube,zombie survival guide knight armor games,best fiction books to read for young adults yahoo - Test Out

20.01.2015 admin
Slugs and snails are members of the phylum Mollusca, along with their crusty friends, the clams and oysters as well as squid, cuttlefish and octopus.
The slug’s cousin, the snail, has an outer shell that he can pull his soft little body into when a raccoon grabs him.
As you can see, the slug is a very specialized creature, carefully constructed for living in moist places, feeding on vegetable matter, (although some species are omnivorous and enjoy the occasional earthworm or fellow gastropod,) and living life at a thoughtful, Buddha-like pace. Pepper Ann is a freaky 12 year old who's slicker than grease in this hilarious cartoon where she's on a neverending quest to be cool! Yes, our love for birds is undeniable, not least of all by economists, who estimate that economic activity related to wildlife-watching summed to 54.9 billion dollars in 2011 (US Fish and Wildlife Service). But despite our best affections and financial investments, the outlook is grim for many birds on this planet, afflicted as it is by a record-high human population and gross over-consumption and over-exploitation of natural resources.
Then again, birds are the living descendents of dinosaurs, so it is best to be prepared for some terror! Let me also convince you that I am the perfect narrator to take you on this quest for birds.
First, the reason I am at Duke is to pioneer research exploring how aquatic birds, such as ducks, geese and swans, might influence the emission of greenhouse gases from their managed wetland habitats. So join me as we explore the wonderful world of birds and birdwatchers and the great environmental challenges these strange species face. Scott Winton is a PhD candidate advised by Curt Richardson of the Duke University Wetland Center where and studies the effects of waterfowl on greenhouse gas emissions at Mattamuskeet National Wildlife Refuge in eastern North Carolina.
Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email. Leerders word bekendgestel aan die basiese konsepte in ekologie en die vier vlakke waarin ekologiese interaksie vir navorsings- en studie-doeleindes verdeel word. Ons praat van Suid-Afrika se menslike bevolking (populasie), maar leef ander diere ook in bevolkings (populasies)? Hoe kan 'n ekosisteem gebalanseerd bly sodat dit al die organismes wat daar lewe kan onderhou? Ons weet dat natuurrampe 'n groot invloed op ekosisteme kan hê, maar wat doen ons, as mense, wat die fyn balans in die ekosisteem versteur? As jy die definisie van 'n Nuwe woord wil opsoek, kyk na die woordelys aan die einde van hierdie afdeling. Elke lewende organisme op aarde is afhanklik van, en het interaksie met, ander lewendes en nie-lewende dinge om te oorleef.
Die web-skakel in die Besoek-boksie, wat handel oor ons "Breathing Earth", wys 'n baie interessante simulasie van hoe die Aarde, en ook individuele lande, se menslike bevolking elke sekonde verander. In die vorige illustrasie kan ons sien dat die individuele impalas (rooibokke) 'n bevolking in die wildreservaat vorm. Leerders mag dalk nie die antwoorde op hierdie vrae kan gee nie omdat ons nog nie 'n definisie van bevolking verskaf het nie, maar dit is juis bedoel as 'n bespreking sodat hulle tot 'n gevolgtrekking kan kom van wat 'n bevolking definiëer sonder om die definisie vooraf te gee. Dink jy dat die robbe wat 100 jaar gelede op Rob-eiland gewoon het, deel is van dieselfde bevolking robbe op die foto, wat tans daar woon? Wat dink jy sal met die bevolking seekoeie in die St Lucia estuarium gebeur indien die rivier sou opdroog? Moontlike redes kan die volgende insluit: Daar is dalk minder predatore sodat minder van die sebras gevang word.
Uitbreidingsvrae vir u leerders: 'n Ander groep wetenskaplikes wil die bevolking pikkewyne by Boulders-strand in Kaapstad met 'n ander bevolking in Antarktika vergelyk. Identifiseer die verskillende bevolkings van organismes waaruit hierdie onderwater-gemeenskap, as deel van die see, bestaan.
Watter ander tipes organismes sou jy in hierdie gemeenskap verwag, maar jy kan hulle nie in hierdie foto sien nie? Sommige ander voorbeelde sluit in: skaaldiere, soos krappe en krewe, jellievisse, seekatte, ander visspesies, dalk 'n haai. Identifiseer moontlike voedingsverwantskappe tussen die verskillende bevolkings van organismes in hierdie gemeenskap.
Sommige vissoorte mag dalk ander vissoorte eet, die visse eet seegras, die seeskilpaaie eet seegras, die sponse filtreer plankton uit die water.
Dink aan die verskillende bevolkings van organismes wat 'n gemeenskap in die Kruger Nasionale Park vorm, soos sebras, olifante, leeus, springbokke, verskillende soorte bome en grasse.
Die ekosisteem in die wildreservaat bestaan uit lewende en nie-lewende dinge wat in interaksie met mekaar is. Die besondere afdeling van wetenskappe wat die interaksie van organismes met mekaar en met hul omgewing bestudeer. Die gebied waarin daar interaksie tussen die verskillende lewende organismes en hul nie-lewende omgewing is.
Lewende organismes op Aarde leef in wisselwerking in verskillende ekosisteme op die planeet.
Die artikel in die Besoek-boksie handel oor wetenskaplikes wat in "Groen Wetenskappe" werk. Ons het reeds heelwat van die lewende organismes in 'n ekosisteem bestudeer, maar wat van sommige van die abiotiese faktore in ekosisteme? Maak 'n lys van sommige van die abiotiese komponente in die grasveld-ekosisteem, soos aangetoon in die illustrasie.
Bespreek vir elkeen van die volgende diere hoe hierdie diere met hul abiotiese omgewing in wisselwerking is. Die bome en gras is in die grond gewortel sodat hulle nie omwaai nie en water daaruit kan kry. Die tyd van die dag beïnvloed die temperatuur omdat dit sal bepaal hoeveel stralingsenergie die ekosisteem vanaf die son ontvang, afhangende van die aarde se posisie. Daar is, behalwe vir die sirkulering van water, ook interaksie tussen biotiese en abiotiese komponente om koolstofdioksied en suurstof in ekosisteme te sirkuleer.
Daar is twee byskrifte uitgelaat in die tekening, maar daar is lyne waarop dit ingevul kan word. Noudat ons meer weet omtrent die verskillende biotiese en abiotiese faktore in 'n ekositeem en watter interaksie daar is, kom ons bestudeer 'n ekosisteem! Aangesien baie van die metings oor nuwe konsepte en gebruike handel, moet u aan hulle verduidelik waarom die verskillende omgewings-toestande gemeet word.
Die laag dooie blare en grondmonsters kan in die veld bestudeer word, maar dit kan ook in die klas gedoen word. Indien julle die temperatuur 'n paar keer gedurende die dag kan neem, gebruik die inligting om 'n grafiek te trek om te wys hoe die temperatuur gedurende die verloop van die dag verander. Leerders behoort van verskillende grondtipes in vorige grade in "Planeet Aarde en Die Ruimte" geleer het.
Verduidelik hoe die abiotiese faktore in die ekosisteem wat julle bestudeer het, die plante en diere in die ekosisteem beïnvloed.
Watter verwantskappe bestaan daar tussen die plante en diere in die gebied wat jy bestudeer het? Dink jy dat jou teenwoordigheid terwyl jy jou waarnemings gemaak het enige invloed op die plante en die diere in die vierkant gehad het?
Vergelykende data-ooreenkomste met ander groepe in die klas wat soortgelyke areas ondersoek het. Mondelinge aanbieding van hul navorsing, soos voorgestel deur hul "powerpoint"-vertoning aan die klas. Die grootte van 'n werklike ekosisteem word nie deur oppervlak gedefinieer nie, maar eerder deur die interaksies wat daarin plaasvind. Die spesies wat in 'n spesifieke gebied in 'n ekosisteem leef, kan op verskillende maniere onderlinge interaksies toon. Wanneer organismes in 'n ekosisteem kosbare en dikwels skaars hulpbronne soos voedsel en water met mekaar moet deel, is hulle in kompetisie met mekaar.
Die begrip simbiose beskryf die manier waarop twee spesies saamleef in dieselfde gemeenskap waar hulle oor 'n lang tydperk met mekaar in interaksie is.
Parasitisme: Parasitisme is 'n vorm van simbiose waar een spesie voordeel trek of baat uit die verhouding, verwyl die ander spesie op een of ander manier benadeel word. Bosluise is parasiete wat leef van die bloed van baie diere, byvoorbeeld van honde, koeie, bokke en mense. Mutualisme: Mutualisme is 'n vorm van simbiose tussen enige twee spesies, waar albei die spesies voordeel trek uit die interaksie. Bestuiwing is 'n voorbeeld van mutualisme want die by kry voedsel (nektar) vanaf die blom, terwyl die blom deur die by bestuif word sodat voortplanting kan plaasvind. Noudat ons weet hoe organismes met mekaar in interaksie tree, kan ons die voedingsverwantskappe tussen verskillende organismes van naderby bekyk. Ons het in die vorige afdeling gesien hoe organismes van verskillende spesies in 'n ekosisteem met mekaar in interaksie verkeer. Ons kan daarom verskillende voedingstipes identifiseer, gebaseer op die manier waarop 'n organisme sy voedsel verkry.
Die term outotroof is afkomstig van die Griekse woorde autos wat "self" beteken en trophe wat "voedend" beteken.
Plante benodig water uit die grond, koolstofdioksied vanuit die lug en stralingsenergie vanaf die son. Diepsee-navorsers het in 2011 uitgevind dat daar mossels is wat in simbiose met bakterieë leef wat waterstof as hulpbron in chemosintese gebruik.
Organismes wat nie hul eie voedsel kan produseer nie moet ander organismes eet om voedsel te bekom. Die term heterotroof kom van die Griekse woorde heteros wat "verskillend" beteken en trophe wat "voedend" beteken. Daar is baie verskillende tipes verbruikers en ons klassifiseer hulle in spesifieke groepe op grond van die tipe voedsel wat hulle inneem.
Hierdie aktiwiteit is bedoel om op reeds bekende kennis van herbivore, omnivore en karnivore voort te bou, en stel ook die konsepte van insektivore en aasvreters bekend, alhoewel leerders dalk reeds daarvan mag weet, maar dit nog nie vir hulself gedefinieer het nie. Ander tipes karnivore word aasvreters of aasdiere genoem omdat hulle dooie dieremateriaal eet, byvoorbeeld 'n hiëna. Skryf hier onder neer wat hierdie diere almal eet en wat 'n mens so 'n soort karnivoor noem.
Die sampioene groei meestal op dooie plantmateriaal, byvoorbeeld dooie boomstompe en humus. Wanneer Fungi, en ander ontbinders, dooie materiaal afbreek, help hulle om voedingstowwe in die grond terug te plaas.
Ontbinders breek dooie organiese materiaal af en help om voedingstofelemente soos water en koolstof terug in die ekosisteem te plaas. Ons weet nou reeds dat verskillende organismes in 'n ekosisteem van mekaar afhanklik is as gevolg van hoe hulle voed.


Die vloei van energie vanaf die son na verskillende organismes in 'n ekosisteem is baie belangrik omdat dit alle lewensprosesse in lewende organismes onderhou. Bestudeer die volgende diagram wat die voedingsverwantskappe tussen verskillende organismes in 'n ekosisteem illustreer. Is dit vir jou duidelik dat voedselkettings die vloei van energie vanaf die produseerders na die verbruikers aandui? 90% van die energie van die eerste vlak word gebruik en slegs 10% kan na die volgende vlak oorgedra word. Die organismes op elke vlak gebruik die meeste van die energie (90%) om hul eie lewensprosesse te onderhou (byvoorbeeld vir asemhaling, beweging, voortplanting, ens).
Die energievloei in 'n ekosisteem is baie oneffektief en slegs 10% van die energie kan vanaf een vlak na die volgende oorgedra word. Vou nou die vierkant na die ander kant toe, sodat jy twee voue het wat diagonaal oor die vierkant loop. Voordat jy die twee kante aanmekaar vasgom, trek drie lyne om die kante in vier lae te verdeel. Skryf in die laaste driehoek of dit 'n produseerder of 'n verbruiker is en watter soort verbruiker.
Verbruikers het verskillende voedselbronne in 'n eksosisteem en is gewoonlik nie slegs van een spesie vir voedsel afhanklik nie.
Plankton is 'n term wat organismes beskryf wat in water leef en wat nie teen strome kan swem nie. Gebruik die volgende ruimte om vier verskillende voedselkettings uit hierdie voedselweb neer te skryf.
Wat dink jy sou met die mariene ekosisteem in die vorige aktiwiteit gebeur indien ons al die fitoplankton kon verwyder? In hierdie afdeling gaan ons die balans tussen die verskillende trofiese vlakke bestudeer, aangesien al die organismes in die ekosisteem afhanklik is van die hulpbronne wat die gebied kan verskaf. Een van die faktore waarna ons kan kyk om te bepaal of 'n ekosisteem in balans is, is om die bevolkingsgroei van verskillende spesies oor 'n tydperk dop te hou.
Menslike inmenging kan soms ernstige skade aan 'n diere-bevolking aanrig, soos die krities bedreigde rivierkonyn. Verduidelik die verskillende beperkende faktore op die bevolkingsgroei van die Rivierkonyn deur die inligting op die diagram te gebruik.
Die hoofdoel van enige spesie is om voort te plant en die oorlewing van die spesie te verseker.
Natuurrampe soos vloede of orkane kan ernstige versteurings in ekosisteme veroorsaak, maar die ekosisteem kan weer herstel.
Daar was in 1980 'n verwoestende droogte en hongersnood in Ethiopië wat die dood van 400 000 mense veroorsaak het. Hoe dink jy skakel 'n droogte en hongersnood in 'n spesifieke gebied met mekaar, soos in Ethiopië? Dink jy die uitwerking van 'n droogte en hongersnood op 'n ekosisteem is omkeerbaar of onomkeerbaar? Dit is gewoonlik omkeerbaar, maar dit kan baie lank duur voordat dit van ernstige droogtes herstel. Waarom is dit meer waarskynlik dat 'n droogte 'n wanbalans sal veroorsaak as 'n maand met laer as gewoonlike reënval? Baie jare gelede het mense soos die San min impak op hul omgewing gehad, omdat hulle in harmonie met die land geleef en slegs die voedsel wat hulle kon saamdra geneem het.
Onwettige jag (stropery) van diere en die doodmaak van wilde diere vir "bosvleis" in Suid-Afrika is 'n ernstige bekommernis vir omgewingsdeskundiges aangesien dit baie spesies tot op die rand van uitsterwing bring. Nadat jy die artikel gelees het, verduidelik wat jy dink met die term "bosvleis" bedoel word.
Die San het net geneem wat hulle nodig gehad het, hul wippe was goed gestel en daar was min van hulle. Baie mense is arm en kan nie bekostig om die duurder vleis in winkels te koop nie, daarom koop hulle goedkoper vleis van onwettige jagters.
Sommige mense van plaaslike gemeenskappe wat op die grens van beskermde gebiede woon, sluip in die reservate in en jag onwettig wild vir vleis. Slugs have evolved from snails and many species still retain a vestigial shell hidden under their mantle. The snail needs to have large enough calcium deposits in its environment to form this more substantial shell.
The odd position of these openings so far forward on the body is a result of the slugs evolutionary descent from snails. Their cheery songs and bright colors bring life to our yards and walks around campus; their portentous behaviors give meaning to our 9th grade English assignments (Homer, circa 850 BCE). Some 13% of the world’s roughly 10,000 bird species are threatened with extinction according to the International Union for the Conservation of Nature. That is the fundamental question that this blog will explore.  But before you scurry away from the bleakness of climatic and ecological apocalypse, be assured that there will be a heavy emphasis on the loving of birds part. We (the United States) have millions of hectares of public and private wetlands that have the potential to both sequester (mega) tons of carbon and also emit prodigious amounts of greenhouse gases.  How we manage these wetlands and the populations of wildlife that inhabit can have significant impacts on regional greenhouse gas budgets.  Can birds help us mitigate climate change? Thus far I have identified nearly 2000 bird species across four continents and hold the unofficial title of top eBirder in Durham County (which has brought phenomenal wealth and fame). Dit word duidelik uiteengesit in die teks van hierdie inleidende afdeling en leerders kry kort aktiwiteite om op 'n sinvolle wyse met die konsepte kennis te maak.
Organismes is, byvoorbeeld, afhanklik van ander organismes vir voedsel en is afhanklik van hul omgewing vir beskerming en skuilplek. Indien u internettoegang met 'n projektor in u klaskamer het, kan u hierdie webwerf aan die begin van u les oor bevolking aanskakel, en dit dan laat aangaan terwyl u voortgaan met die klas.
Op 'n groot skaal kan ons ook sê dat die 50 miljoen mense in Suid-Afrika die land se bevolking uitmaak. Hulle moet daarop let dat al die diere in 'n bevolking aan dieselfde spesie behoort en dat daar interaksie tussen hulle in die spesifieke area waarin hul lewe moet wees.
Behoort die sebras in die Kruger Nasionale Park en die sebras in die Hluhluwe-Umfolozi natuurreservaat aan dieselfde bevolking? Individue van 'n bevolking woon almal in 'n spesifieke gebied en kan onderling met mekaar interaksie hê en aanteel. Dit word eerder bepaal deur die betrokke gebied en of die individue onderlinge interaksies kan hê. Hulle het in die laer grade van voedingsverwantskappe en ekosisteme geleer en behoort dit te kan skakel aan hulle vorige studies en dit dan op nuwe omstandighede toepas. Help hulle om by die antwoorde uit te kom deur vrae te vra soos: hoe sou die wetenskaplikes die habitatte van die twee bevolkings met mekaar kon vergelyk?
Wanneer wetenskaplikes 'n bevolking bestudeer dan sal hulle faktore bestudeer soos bevolkingsgroei en die faktore wat bevolkingsgroei of -afname beïnvloed. Dit is slegs in die Onderwysersgids ingesluit omdat baie leerders nie met 'n onderwater-omgewing bekend is nie. Ons kan op die biosfeer-vlak op 'n baie groter skaal ondersoek hoe lewende en nie-lewende dinge met mekaar in interaksie is.
En watter interaksie is daar tussen die biotiese komponente en die abiotiese faktore in 'n ekosisteem?
Die tyd van die jaar beïnvloed die temperatuur omdat die afstand vanaf die son verander. Wanneer fotosintese in plante plaasvind om glukose te produseer, word koolstofdioksied gebruik. Dit is ook belangrik dat u gedurende die ondersoek tussen die groepe beweeg om seker te maak hulle pas die nuwe vaardighede korrek toe en neem akkurate metings.
Indien die leerders die basiese ligmikroskoop kan gebruik, behoort hulle aangemoedig te word om dit met die mikroskoop te ondersoek. Gebruik die 10 m maatband en kap die penne in die grond om die hoeke van die vierkant te merk.
Indien u mos of ligene vind, wys aan die leerders hoe 'n plant op 'n klip kan groei (interaksie tussen bioties en abioties). Probeer hulle identifiseer (vra vir hulp as julle dit nodig het), laat die diertjies dan weer ongedeerd vry.
Let op na interaksies tussen organismes en met hul abiotiese omgewing en wys dit aan die leerders.
Jy kan maklik jou eie reënmeter maak deur die bokant van 'n 2 liter plastiekbottel af te sny en dit dan in die onderste helfte om te keer.
Leerders behoort kennis te neem van die waterbronne in hul vierkant, die helling van die area en tipes grond en hoe dit die organismes beïnvloed. Leerders mag opgelet het dat insekte of ander klein diere weggeskarrel het sodra die vierkant genader is, of dalk is insekte na die penne of tou wat die area afgemerk het, aangetrek.
Hulle kan die verskillende aktiwiteite wat deurgaans in hierdie hoofstuk uitgevoer word insluit, soos hul werk in verband met voedselkettings en voedselwebbe in hul afgebakende ekosisteem en enige pogings tot bewaring van hul afgebakende ekosisteem. Die fungi kry organiese materiaal wat hul benodig, terwyl die fungi die miere van voedingstowwe voorsien.
Voeding: Verskillende spesies in 'n ekosisteem het 'n verhouding en interaksie met mekaar wanneer een spesie die ander as 'n voedselbron gebruik.
Hierdie werk is dus deels hersiening, maar die konsepte word uitgebrei om dit op hierdie vlak meer uitdagend te maak. Kom ons kyk nou hoe organismes deur hul voedingsverwantskappe met mekaar in wisselwerking is. Sommige organismes, soos plante, produseer hul eie voedsel, terwl ander organismes dit nie kan doen nie en daarom van ander organismes afhanklik is vir hul energie.
Die aktiwiteit vereis dat hul gebruik maak van reeds bestaande kennis om die terme te definieer. Skryf 'n definisie hieronder en gee dan vier voorbeelde van diere uit die illustrasie wat herbivore is. Voorbeelde van herbivore is: olifant, eend, perd, buffel, eekhoring, sprinkaan, renoster, sebra, koei, muis, ens.
Skryf 'n definisie hieronder en gee dan vier voorbeelde van diere in die illustrasie wat karnivore is. Gebruik die handlens om te kyk of jy enige ontbinders of tekens van ontbinders in jou ekosisteem kan waarneem.
Skryf 'n paar sinne waarin jy verduidelik waarom jy dink dat ontbinders vir ekosisteme belangrik is en hoe hulle help om 'n ekosisteem te laat funksioneer. Die voedingstowwe word op hierdie manier hersirkuleer en beskikbaar gemaak vir gebruik deur ander organismes. Ons gaan in hierdie afdeling in meer detail kyk na die manier waarop energie vanaf die son na verskillende organismes vloei om lewe op Aarde te ondersteun en te onderhou.


Die pyle dui die rigting van energie-vloei aan, soos wat energie van een organisme na die volgende vloei, altyd vanaf die produseerders na die verbruikers. Gebruik in ten minste twee van die voedselkettings wat jy teken organismes van die ekosisteem wat jy by die skool bestudeer het.
Die voedselkettings moet by 'n groen plant (produseerder) begin, of by 'n deel van 'n groen plant, soos vrugte of graan.
Daar moet dus baie meer plante as primêre verbruikers wees om genoeg energie vir die volgende trofiese vlakke te verskaf.
Om dieselfde rede moet elke vlak deur 'n groter vlak waarop dit voed ondersteun word aangesien slegs 10% van die energie na die volgende vlak oorgedra word. Indien ons al die voedselkettings in 'n ekosisteem saamvoeg, vorm dit vele onderling geskakelde voedselkettings. Fitoplankton is mikroskopiese plant-agtige organismes en soöplankton is klein dier-agtige organismes. 7 Lewe en Lewende Dinge Biodiversiteit en Geslagtelike voortplantinng by Angiosperme bestudeer (insluitende afdelings oor bestuiwing). Faktore buite die beheer van die spesie beïnvloed en beperk die groei van die bevolkings soos met die Rivierkonyn. Indien die verandering oor lang periodes plaasvind, soos met klimaatsveranderings en globale verwarming, kan die skade onomkeerbaar wees.
Ekosisteme is betreklik robuus en kan fluktuasies in die klimaat gedurende die jaar hanteer. Arm gemeenskappe maak dikwels gebruik van enige wilde dier wat hulle kan vang vir voedsel, maar wanneer te veel van die kleiner diere verwyder word, veroorsaak dit dat die karnivore (soos leeus, luiperds en wilde honde) begin om mak diere soos skape en beeste vir voedsel te vang. Deesdae word wippe swak gestel sodat die verkeerde diere gevang en doogemaak word, en dikwels nie eers geëet word nie. The shell serves as a safe refuge from smaller predators as well as protection during dry weather conditions.
In a snail these openings must be outside the shell (nobody wants to poop in their own shell after all). In the town of Hazelnut, where Pepper Ann lives with her mother, Lydia and sister, Moose - who everyone thinks is a boy, Pepper Ann faces many obstacles and challenges as she tries to survive the 7th grade. Even in the United States where we have well-funded government and non-profit organizations devoted to the conservation of birds, 314 species are projected to decline significantly over the next 65 years due to the effects of anthropogenic warming, according to a recent study by Audubon. Hierdie besondere vertakking van die wetenskappe wat die interaksie van organismes met ander organismes en hul omgewing bestudeer, word ekologie genoem. Jy het waarskynlik ook al gehoor dat mense praat van die bevolking van Suid-Afrika of die gemeenskap waarin jy woon? Aan die einde van die klas kan u dit dan weer vertoon om te wys hoeveel die Aarde se bevolking in die kort tyd van een les-uur toegeneem het. Daar mag meer voedsel beskikbaar wees, dalk omdat daar minder ander herbivore in die gebied is, of besondere nat seisoene kon meer voedsel (groen gras) tot gevolg gehad het. Indien ons nou die gemeenskappe se interaksie met die nie-lewende dinge in hul omgewing bestudeer, dan is ons besig om ekologie op die ekosisteem-vlak te bestudeer.
Ons bestudeer in hierdie foto die interaksie tussen die lewende organismes met die nie-lewende omgewing.
Dit sluit klimaatsveranderings in, asook hoe die Aarde oor die eeue verander het en selfs hoe die beweging van die planeet Aarde verskillende ekosisteme, sowel as windpatrone en rots- en grondvorming beïnvloed. Hierdie vorm en helling laat water afloop wanneer dit reën, wat water in die dam laat versamel, vir gebruik van die ekosisteem. Plante en diere breek tydens respirasie die suikers af om die koolstofdioksied weer vry te stel. U, as die onderwyser, moet die gebied vooraf besoek en 'n geskikte area vir studie vind, verkieslik naby 'n rivier of die kus.
Soortgelyk, plante (bioties) het interaksie met die grond (abioties) omdat hulle minerale soute en water uit die grond kry.
Ons sal dit hierna in meer detail bestudeer, maar leerders sou dit in die vorige grade gedoen het. Watter invloed het dit op die lewende organismes en ook op die abiotese komponente van die vierkant? Daar is dalk 'n paadjie waarop mense loop, wat veroorsaak dat die plante vertrap is en niks daar groei nie.
Onderwysers behoort tussen die groepe deur te loop om seker te maak dat hul wetenskapllike terme gebruik in hul definisies, soos gebruik in hierdie en vorige afdelings, asook in die Nuwe Woorde-lys.
Dit help ook om die ekosisteem "skoon" te hou sodat dooie en ontbindende materiaal nie vir lang periodes in die ekosisteem rondlê nie. Plante absorbeer stralingsenergie tydens fotosintese en omskep dit in chemiese potensiële energie in voedselverbindings, wat dan weer vir diere beskikbaar is. Die ontbinders word gewoonlik aan die kant van die ketting geplaas met pyle wat vanaf elke vlak na die ontbinders gaan omdat ontbinders die liggame van alle dooie organismes afbreek. Slegs ongeveer 10% van die energie is beskikbaar vir die volgende dier in die voedselketting.
Kyk na die ekosisteem hieronder en besluit van watter hulpbronne die organismes afhanklik is.
Vra aan die leerders vrae soos: wat sou gebeur indien daar 'n droogte is en al die gras gaan dood, of, indien daar 'n brand is wat al die plante doodbrand, of, indien al die sebras vrek van 'n siekte?
Indien u daarvoor tyd het kan u die kort video wys oor die geheimsinnige verdwyning van heuningbye en waarom baie mense daaroor besorg is!
Die bevolkingsgroei van 'n spesie in die wildernis word in balans gehou deur verskeie faktore. Die diere eet net seker soorte plante, daarom is die dier se habitat beperk tot waar hierdie plante groei, soos in 'n klein gebied in die Karoo. Hierdie veranderings veroorsaak 'n wanbalans in die ekosisteem wat die organismes wat daar woon kan beïnvloed, maar ook die hele ekosisteem.
Daar is, byvoorbeeld, vele verskillende teorieë oor hoekom die dinosourusse uitgesterf het. Indien daar egter skielik of oor lang tydperke sulke klimaatsveranderinge plaasvind, kan dit 'n wanbalans veroorsaak. Ons maak grond skoon om stede, paaie en plase aan te lê, ons besoedel die omgewing en produseer afval en rommel. Dit is 'n massiewe toename sedert die jaar 2000, toe daar slegs sewe renosters gestroop is. After his first photo shoot Spot escaped from a temporary bucket by pushing up a weighted screen – slugs can be amazingly strong.
The eye-stalks are also used for smell.  Lower on the slug’s face are two smaller tentacles for feeling and tasting. Nick and all related titles, logos and charactersare trademarks of Viacom International Inc.×No results found, showing results for Sorry, no results found! Ons plaas nou die verskillende vlakke saam in 'n hiërargiese organisasie om die studie van ekologie voor te stel. Aangesien die robbe op verskillende tye geleef het, kan hulle nie as 'n bevolking beskou word nie. Die bevolking sal afneem omdat die omgewing nie meer die seekoeie kan onderhou nie aangesien daar nie genoeg water in die habitat is nie. Watter tipe grasse word deur die herbivore geëet en deur wie word die herbivore geëet? As voorbeeld, die sebra en springbok drink water, terwyl die olifant modder oor homself gooi om af te koel.
Tydens fotosintese word suurstof vrygestel, terwyl plante en diere dit weer inneem vir respirasie. Maak seker dat daar genoeg spasie is vir 'n aantal klasse om die gebied te besoek sonder om skade aan te rig. Leerders kan voorstel dat vuilgoeddromme daar naby geplaas word, of dalk dat die area afgekamp moet word sodat mense nie daardeur kan loop nie, ens.
Hoe kan ons hierdie voedingverhoudings aanmekaar skakel om te wys hoe energie vanaf die produseerders na die verbruikers oorgedra word? Hierbivore verkry energie direk vanaf plante, terwyl karnivore en omnivore dieremateriaal vir energie eet. Hierdie verlies van energie by elke trofiese vlak kan aangedui word deur 'n energiepiramide.
Die balans in 'n ekosisteem verwys na die hoeveelheid diere wat vir lang periodes daardeur onderhou kan word. Die diere skuil bedags onder bosse op die rivierwalle, maar hul skuilplekke is deur mense ingeneem of vernietig. Mense stroop ook bedreigde diere en oes te veel mariene diere, wat permanente skade aan ekosisteme veroorsaak.
He was on the loose for several days in the sluggerium and then suddenly (for a slug) turned up inside our large holding pen.
The rasping mouth parts that will chew up your lettuce seedlings are under these tentacles.  Slugs eat using a radula, a rasping, tongue-like organ, covered with thousands of tiny tooth-like protrusions called denticles. A large respiratory pore, usually on the right side, called a pneumostome, leads to a single lung.
Kyk na die volgende illustrasie wat aantoon hoe gasse deur die dam-ekosisteem gesirkuleer word. Die skielike verandering, of dit nou was as gevolg van 'n meteoriet wat die aarde getref het of nie, het die balans in die ekosisteem versteur.
Alhoewel jag en die vang van "bosvleis" 'n tradisionele manier van voedselverkryging vir baie generasies was, is die huidige jag van te veel diere 'n groot bekommernis. Since this has a solid glass top the only way he could have entered was by burrowing under the wall and breaking into jail! Wys voor die besoek aan die leerders hoe om die apparaat reg te gebruik en hoe om rekords te hou. Spot is now living the good life with plenty of company, fresh lettuce, carrots and catfood every day. Indien mikroskope beskikbaar is, leer hulle hoe om dit te gebruik sodat hulle grondmonsters en klein organismes kan bestudeer. U moet gedurende die besoek tussen die groepe leerders beweeg en seker maak hulle doen dit reg.Gardening products online india
Container gardening under trees
Survival techniques in the mountains

Rubric: Provide First AidComments

  1. sevgi_delisi writes:
    The problem and satisfaction of seeing a plant go from seed to soup.
  2. HeDeF writes:
    Franken-meals WILL flip you into Frankenstein; WILL diminish your quality the.