Hardline whey 3 matrix protein 908 gr,best pre workout after craze 90's,weight loss pills that don't work firefox,good weight loss pill at gnc - You Shoud Know

03.11.2014, admin  
Category: Muscle Gainer Supplements

Bu urunun fiyat? alarm fiyat?n?za ya da alt?na dustugu anda otomatik olarak bir email alacaks?n?z. Eger 15 gun icinde urun alarm fiyat?n?n alt?na dusmezse alarm?n suresi doldugundan sonraki fiyat degisikliklerinden haberdar olamazs?n?z. Kavi G?da 19 y?ll?k sektor tecrubesiyle 2003 y?l?ndan beri Turkiye’nin ilk spor g?das? markas? olan Hardline Nutrition sporcu g?dalar? ve g?da takviye urunlerini en kaliteli sekilde kendi tesislerinde uretmektedir.
Tuketicinin istek ve ihtiyaclar?n? kars?lamak amac?yla kurulan Hardline Kalite ve Ar-Ge laboratuar?, TUBITAK ile yurutulen projeler ile 400.000 $’lik yat?r?m yap?larak sporcu beslenme urunleri alan?nda Turkiye’deki ilk ve tek laboratuar olmustur. Insana ve dogaya sayg?s? ile sagl?kl?, guclu ve zinde bir toplum icin sagl?kl? ve yuksek kaliteli beslenme urunlerinin bilimsel cal?smalar?n? art?rmak amac?yla Hacettepe Universitesi Sagl?k Bilimleri Enstitusu ile isbirligi yapan Kavi G?da, tuketicinin istek ve ihtiyaclar?n? belirleyerek urun yelpazesini genisletmektedir.
Urunlerimiz, Uluslar aras? Standardizasyon Orgutunun olusturdugu, dunyada g?da guvenligi alan?nda en kapsaml? sistem olan , GMP (Good Manufacturing Practise) Iyi Uretim Uygulamalar? ve HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Tehlike Analizi ve Kritik Noktalar? standartlar?n? iceren ISO 22000:2005 G?da Guvenligi Yonetim Sistemi ile uretilmekte ve izlenmektedir.
Firmam?z, dunya cap?nda gecerli bag?ms?z bir belgelendirme birimi olan Isvicre merkezli SGS taraf?ndan belgelendirilmistir. HARDLINE NUTRITION ayn? zamanda bir ilk olarak ulkemize genc sporcular yetistirmek amac?yla Vucut Gelistirme, Bilek Guresi ve Motorsporlar? Kluplerini, Hardline Spor Klubu Dernegi bunyesinde kurarak herzaman sporun ve sporcunun yan?nda yer almaktad?r. TUBITAK destegi ile kurdugumuz Ar-Ge laboratuvar?nda tasarlanan urunleri, tablet, kapsul, toz ve s?v? formda uretiyoruz.
Tuketicilerimize daha sagl?kl? ve daha kaliteli urunler sunabilmek icin dunyan?n onde gelen hammadde ureticileri ile cal?s?yoruz. Hammadde ithalat?n? basta Amerika, Almanya ve Isvicre olmak uzere dunyan?n degisik bolgelerinden yap?yoruz.


Whey Proteinlerimizin %100’u ve tum urunlerimizin %80’i Amerika, Hollanda, Fransa, Isvicre, Almanya ve Belcika’dan, kalan %20’si Kore, Hindistan ve Cin’den konusunda uzmanlasm?s, hammadde ureticilerinden tedarik edilmektedir. Turkiye'nin Ilk Spor G?das? laboratuvar?n? TUBITAK ile birlikte kuran KAVI G?da, Hacettepe Universitesi Sagl?k Bilimleri Enstitusu ile birlikte ''Whey Proteininin Kas Kutlesi uzerindeki etkisi'' konusundaki ilk arast?rmay? yapm?st?r. Sporcu g?dalar? ve g?da takviye urunlerini tuketiciyle bulusturmak cok asamal? surecleri kapsar ve bilimsel bilginin niteliklerine hakim olmay? gerektirir. Hacettepe Universitesi Sagl?k Bilimleri Enstitusu ile Whey proteinin kaslar? besledigini, kas kutlelerini artt?rd?g?n? ve enerji saglad?g?n?, ayn? cal?sma dogrultusunda HARDLINE urunlerinin doping maddesi icermedigini yapt?g?m?z ortak cal?sma ile bilimsel olarak kan?tlad?k. Bilimsel cal?smalar?n yan? s?ra uretim miktar?n? ve cesitliligini art?rmak icin KOSGEB ile birlikte yuruttugumuz ”Ar-Ge, Inovasyon ve Endustriyel Uygulama Destek Program?” bunyesinde yeni makine parkurlar? kuruyoruz.
Urunlerimiz, Dunya cap?nda gecerliligi olan Isvicre menseili SGS firmas? taraf?ndan denetlenerek surekli mikrobiyolojik ve kimyasal analizler ile belgelendirilmektedir.
ONLINE SATIS MAGAZAMIZ DEVREN SATILIKTIR ILGILENENLER E-MAIL YOLUYLA BIZIMLE ILETISIME GECEBILIR. Firmam?z 2010 y?l?ndan bugune sporcu g?dalar?, medikal, bitkisel urunler toptan, perakende sat?s? yapmaktad?r. Gizlilik Sartlar?Gizlilik Ustun Sat?s Politikam?z? Tamamlayan Kurallar?m?z dan biridir.
Ornek olarak alarm suresi olarak 15 gun secerek urunu listenize eklerseniz bugunden gecerli olarak 15 gun icinde urunun fiyat? alarm fiyat? veya alt?na duserse an?nda size bir email gonderilecektir. Kavi G?da uretimini TC G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl?g? onay? ve kontrolunde, kendi uretim tesislerinde tamamen hijyenik kosullar alt?nda ve ileri teknoloji ile gerceklestirmekte ve uretimde kullanacag? hammaddeleri konusunda dunya lideri olan, patentli veya en yuksek kalitede uretim yapan firmalardan ithal etmektedir.


Standart?n tum kosullar?n?n saglanmas? ve denetlenmesi icin, her uretimde mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yap?lmaktad?r. Uretim ortam?n?n nemi, s?cakl?k degeri ve hijyen prosedurlerine uygunlugunu duzenli olarak kontrol ediyoruz. Uretime giren her hammadde ve uretimden c?kan her parti uretimin mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel analizlerini dunya standartlar?na gore yap?yoruz.
HARDLINE olarak urun gelistirme sureclerinde Turkiye'nin en onemli kurumlar? ile cal?smalar?m?z? surdurerek, yeni urunler gelistirmeye devam ediyoruz. Uluslararas? Standartizasyon Orgutunun olusturdugu, Dunyada G?da guvenligi alan?nda en kapsaml? sistem olan GMP ( Good Manufacturing Practise ) Iyi Uretim Uygulamalar? ve HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Points ) Tehlike Analizi ve Kritik Noktalar? standartlar?n? iceren ISO 22000:2005 G?da Guvenligi Yonetim Sistemi ile uretilmekte ve izlenmektedir. Diger amino asitlerin aksine sadece Glutamin'in 2 nitrojen atomu vard?r ve nitrojen mekigi olarak bilinir. Bu konuda gerekli tum incelemeleri yap?yor ve uretim belgelerini tedarikcilerimizden al?yoruz. Ayr?ca hammaddeler, ithalat islemleri esnas?nda uygunluk alabilmek icin ve milyonda bir hassasiyete sahip Laboratuvar analizlerine tabi oluyor ve helal olma kriterlerine gore degerlendiriliyor.
Glikojen depolar?n?n kullan?m?n? azaltarak, laktik asit olusumu minimize edilir ve yorgunluk hissi azalt?lm?s olur.What are metabolic fat burning injections
Negative side effects of workout supplements list
Fitness supplements dubai 050


Comments to “Hardline whey 3 matrix protein 908 gr”

  1. AVTOSHKA:
    Equipments like Bowlex, which uses aiding Testosterone.
  2. Lady_Brata:
    Gain might be brought on by many from sales.
  3. rovsan:
    Groups are weaker than your hip flexors, the hip flexors if you are.