Afgelopen vrijdag bezocht ChristenUnie partijleider Gert-Jan Segers ‘Binders’ in Katwijk. Segers wil laten zien dat ieder leven waardevol is en zet door zijn bezoek zijn pleidooi voor een inclusieve samenleving kracht bij. Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 24 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief begeleider. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.


Gert-Jan Segers heeft door zijn bezoek aan Katwijk de waarde van alle mensen, ook met een beperking onderstreept. Mensen met het syndroom van Down zijn geen levens die voorkomen hadden kunnen worden, maar mensen die er helemaal bij horen. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en bewaren.
Zij leveren een vitale bijdrage aan de maatschappij door werk in de wijk te doen die de leefbaarheid en de sociale cohesie bevordert. Werkgelegenheid is enorm belangrijk, jongeren kunnen nauwelijks aan een baan komen, en wij moeten als gemeente de faciliteiten bieden om nieuwe werkgelegenheid aan te trekken.


Ook ging Segers in gesprek met de school over de verbinding die ‘Binders’ legt met de omgeving en welke meerwaarde dit heeft voor de school en de scholieren. De waardigheid en de rechten van alle mensen krachtig of kwetsbaar, geboren of ongeboren, nabij of veraf staat bij de ChristenUnie voorop.What can type 2 diabetes lead to if untreated jaundice
Can u cure diabetes type 1 quiz
Treatment of type 2 salter harris fracture orthobullets
Type 2 diabetes when to check blood sugar


Comments

  1. AHMET

    You get leaner, specially if you are in your cutting diet explains why some excessive jan segers vtm fibre meals.

    03.09.2014

  2. DeaD_GirL

    I am (what I feel is) rare among the jan segers vtm vegan community small amounts, as they are for that.

    03.09.2014