Effective Date: May 25, 2018

Privatlivspolitik

Resume

Du er velkommen til at gennemlæse nærværende Privatlivspolitik og få fuldstændige oplysninger om, hvordan vi indsamler, anvender, udveksler og sikrer oplysninger, men hvis du ikke ønsker det, får du i det følgende et resumé af nogle af de vigtigste aspekter af Greencopper Publishing Inc.’s (“Greencopper”) procedurer til beskyttelse af personoplysninger:

Omfang

TPrivatlivspolitikken finder anvendelse på din brug af appen, websiden og tjenester med relation dertil (”Tjenesterne”), som tilbydes af Greencopper Publishing Inc. (”Greencopper” eller ”vi”, ”os” eller ”vores”).

Nærværende Privatlivspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, hvad vi anvender dem til, hvordan vi beskytter dem, og hvornår vi formidler dem til tredjeparter.
Ved download, anvendelse af eller ved at få adgang til en hvilken som helst Tjeneste accepterer du nærværende Privatlivspolitik. Du kan ikke anvende nogen Tjeneste eller indsende eventuelle personoplysninger til os i forbindelse med en Tjeneste, medmindre du accepterer nærværende Privatlivspolitik.

Indsamling af personoplysninger

“Personoplysninger” er oplysninger om en identificerbar enkeltperson, som f.eks. dit navn, din e-mailadresse og andre identifikatorer mht. tjenester, som f.eks. din Facebook UID. Vi indsamler personoplysninger om dig under de omstændigheder, der er beskrevet nedenfor. Vi indsamler eventuelt også yderligere oplysninger, som f.eks. din alder, dit køn og bestemte præferencer, og hvis vi kæder disse oplysninger sammen med dig, vil vi behandle oplysningerne som personoplysninger i overensstemmelse med nærværende Privatlivspolitik. For at gøre det muligt for os at yde Tjenesterne vil vi bede dig om visse personoplysninger, når du første gang downloader en Tjeneste, og vi vil måske bede dig om yderligere oplysninger, hvis du registrerer din profil.

Vi indsamler måske andre personoplysninger om dig, når du frivilligt giver os dem, som f.eks. ved at udfylde en formular eller undersøgelse; ved at registrere en konto og e-mailadresse hos os; ved at sende os en e-mail eller ved at kontakte vores support.

Hvis du ikke ønsker, at vi skal indsamle dine personoplysninger, kan du beslutte ikke at indsende sådanne til os, men du skal være klar over, at vi så måske ikke kan yde dig vores Tjenester, hvis vi ikke kan indsamle bestemte oplysninger fra dig. Vi vil måske også indsamle eventuelle andre oplysninger med dit tilsagn, eller som dette måtte være tilladt eller påkrævet iht. loven.

Tilladelser fra tredjeparter. Tjenesterne kan anmode dig om at give tilladelse til at indhente oplysninger fra dine konti hos trejdepart udbydere. Tjenesterne kan eventuelt bede om nogle Facebook-tilladelser, som gør det muligt for dem at udføre handlinger i forbindelse med din Facebook-konto og indhente oplysninger, inkl. personoplysninger, fra denne konto. De tilladelser, der bedes om, er følgende:

Du bedes bekræfte din profil og indstillingerne for din konto med tredjepart udbydere for at sikre at du har forstået oplysningerne der kan deles med Greencopper via deres Tjenester. Se  dokumentation om Facebook-tilladelser og Facebook privacy policy.

Formål

Ydelse af Tjenester. Vi indsamler og anvender dine personoplysninger som angivet ovenfor, med henblik på at yde Tjenester til dig og på at drive og forbedre Tjenesterne. Dette inkluderer at give dig adgang til Tjenesternes funktionaliteter, at give dig de Tjenester, du anmoder om; at give dig en mere effektiv kundeservice; at yde teknisk support; at gøre Tjenesterne nemmere at anvende og udføre forskning og analyse med henblik på at forbedre vores produkter, tjenester og/eller teknologier.

Anbefalinger. Vi sender måske også en vis kommunikation ud i forbindelse med vores Tjenester, som f.eks. velkomstbreve og sikkerhedsannonceringer pr. e-mail, gennem Tjenesterne eller vha. SMS-beskeder. Greencopper må også med samme formål udveksle disse oplysninger med Eventsponsoren.

Til salgsfremmende formål. Medmindre du framelder dig dette, må vi også fremsende oplysninger til dig om nuværende aktiviteter, generelle annonceringer, kommende produkter og tjenester, ændringer af vores produkter eller tjenester og kommende events. Denne kommunikation kan sendes via e-mail eller som SMS-besked eller gennem Tjenesterne. Du kan tilbagekalde dit samtykke til denne brug af dine personoplysninger ved at kontakte os som beskrevet nedenfor. Vi må også anvende dine oplysninger til forskning, analyse eller til undersøgelser til eget formål. Vi må lægge dine oplysninger sammen med data fra andre brugere og anvende disse til fremtidige analyser. Vi må sælge eller offentliggøre disse samlede, anonyme data. Vi må også anvende dine oplysninger til andre formål med dit tilsagn, eller som det måtte være tilladt eller påkrævet ved lov.

Servicemeddelelser. Selvom du vælger at framelde modtagelse af salgsfremmende meddelelser, kan vi sende visse servicemeddelelser såsom bekræftelser eller sikkerhedsbeskeder med e-mail via tjenesten eller som tekstbesked.

Geolokaliseringsoplysninger. Geolokaliseringsoplysninger som vi indsamler kan anvendes af Greencopper til at hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester. Disse oplysninger kan også deles med nogle af vores serviceudbydere på en upersonlig måde indbefattet til formålet at forbedre sikkerheden og oplevelsen for brugerne under eventen.

Andre oplysninger. Vi vil måske også benytte software og lignede teknologi til automatisk at indsamle oplysninger om din computer og dens hardware og software og din brug af Tjenesterne. Disse oplysninger kan omfatte detaljer om dine besøg på vores Facebook-side og/eller webside elle brug af appen eller andre Tjenester, de ressourcer du får adgang til, dato- og tidsangivelser, internetprotokoladresser (IP), adresser på websider, der henvises fra, registre over applikationsaktivitet og fejl samt oplysninger om din brug af vores Tjenester. Vi benytter os af teknologier, som f.eks. cookies og web beacons, til indsamling af oplysninger om de sider, du ser, de links, du klikker på, og andre handlinger, du foretager i forbindelse med appen, Facebook-siden og andre Tjenester. Vi vil måske benytte disse oplysninger til drift af Tjenesterne og til at udarbejde generelle statistikker om brugen af Tjenesterne. Vi benytter Google Analytics til at skaffe os trend-oplysninger om brugeres interaktioner med websiden, til administration af systemet og til identifikation af problemer og forbedring af vores tjenester og produkter. Vi benytter Google Analytics til at skaffe os trend-oplysninger om brugeres interaktioner med websiden, til administration af systemet og til identifikation af problemer og forbedring af vores tjenester og produkter. Google Analytics gør brug af førsteparts-cookies til rapportering af besøgendes interaktioner. Disse cookies benyttes til lagring af ikke-personligt identificerbare oplysninger, som f.eks. hvor lang tid det nuværende besøg varede, om den besøgende har været på siden før og hvilken side, der henviste den besøgende til websiden. Hvis du ønsker at få yderligere oplysninger om Google Analytics, så klik her..
Hvis vi de associerer oplysninger vi indsamler via disse teknologier med personoplysninger vi indsamler på andre måder, så vil vi behandle de samlede oplysninger som personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Der findes mange forskellige værktøjer til at kontrollere cookies, web-beacons og lignende teknologier indbefattet browserkontroller, der blokerer og sletter cookies og kontroller fra visse tredjepart analyse serviceudbydere for at framelde dataindsamling gennem web-beacons. Dine valg kan påvirke dine oplevelser med vores produkter og tjenester.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi anvender rimelige tiltag for at beskytte dine personoplysninger fra uautoriseret brug eller afsløring. Skønt vi anvender sådanne tiltag, så kan vi ikke garantere for sikkerheden af dine personoplysninger. Som følge heraf, PÅTAGER VI OS DERFOR IKKE NOGET ANSVAR FOR AFSLØRING AF DATA, PGA. FEJL UNDER TRANSMISSION, UAUTORISERET TREDJEPART ADGANG ELLER ANDRE HANDLINGER AF TREDJEPART ELLER HANDLINGER ELLER UNDLADTE HANDLINGER DER ER UDEN FOR VORES KONTROL.

Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode der er nødvendig for at opfylde de formål som er beskrevet i denne privatlivspolitik med mindre en længere periode er påkrævet eller tilladt ved lov eller for at opfylde andre juridiske forpligtelser.

Hvordan må vi udveksle dine oplysninger med tredjeparter?

Serviceudbydere. Vi benytter forskellige tredjepart serviceudbydere såsom Amazon web-tjenester. Vi må overføre personoplysninger til befuldmægtigede eller serviceudbydere (inkl. tilknyttede selskaber, som handler i denne kapacitet), som udfører tjenester på vores vegne, f.eks.: marketing, it og/eller data hosting eller behandlingstjenester eller lignende tjenester eller på anden måde til indsamling, brug, afsløring, opbevaring eller behandling af personoplysninger på vores vegne til de formål der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Nogle af disse serviceudbydere kan befinde sig uden for din jurisdiktion, inkl. i USA. Selv om de er uden for din jurisdiktion, vil dine personoplysninger være underlagt gældende udenlandske lovkrav, som kan omfatte lovkrav om at formidle personoplysninger til regeringsmyndigheder under visse omstændigheder.

Love, Retssager eller Potentielle Retssager. Vi vil måske dele dine oplysninger med andre, som dette måtte være påkrævet eller tilladt ved lov.

I tilfælde af salg, fusioner eller opkøb. Hvis Greencopper bliver involveret i en fusion, et opkøb eller en hvilken som helst form for salg af nogle eller alle selskabets aktiver eller forretninger, vil dine oplysninger måske blive formidlet til de involverede enheder og rådgivere med det formål at fastslå, om man skal fortsætte med transaktionen, og hvor det er relevant, gennemføre transaktionen. Dine oplysninger kan bliver overdraget til en efterfølger eller rettighedserhverver af alle eller dele af vores aktiver eller forretning, som eventuelt kan anvende og videreformidle oplysningerne til lignende formål som disse, der er beskrevet i nærværende Privatlivspolitik

Eventsponsorer og tredjeparter: Greencopper må formidle personoplysninger i samlet form til sponsorer for den event, som Tjenesterne har relation til, med henblik på at kunne fremkomme med anbefalinger, der er skræddersyet personligt til dig, om kunstnere, events eller produkter, der er tilgængelige til eventen, eller om andre kunstnere, events eller produkter, som kan have særlig interesse for dig, og med henblik på at forbedre deres produkter eller til brug for markedsundersøgelser.

I Samlet Form. Vi vil måske lægge dine data sammen med data fra andre brugere og anvende disse til fremtidige analyser. Hvis vi gør det, vil vi give dine data en ny identitet, så de ikke med rimelighed kan benyttes til at identificere dig. Greencopper må med dit tilsagn dele dine personoplysninger med andre tredjeparter med samme formål.

Tredjeparters websider og tredjeparters indsamling af oplysninger

Websiden eller vores e-mails linker måske til tredjeparters websider. Det er også muligt, at tredjeparters websider eller e-mails linker til vores webside. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters indhold eller regler om personbeskyttelse. Vi opfordrer dig til at læse tredjeparters regler om personbeskyttelse, før du sender eventuelle personoplysninger til dem.

Hvordan kan jeg fravælge brug af mine oplysninger til marketing eller anden kommunikation?

Du kan fravælge brug af dine personoplysninger til marketingsformål ved at kontakte os som anført nedenfor. Du kan fravælge modtagelse af underretninger fra os ved at følge anvisningerne i den kommunikation, vi sender dig.

Adgang

Filen, som indeholder disse personoplysninger, vil blive opbevaret på Greencopper’s ejendom eller servere eller selskabets serviceudbyderes, og deres respektive medarbejdere eller befuldmægtigede vil have adgang til denne fil, såfremt udførelse af deres arbejde måtte kræve det.
Du bedes skrive til vores ledende medarbejder med ansvaret for vores Privatlivspolitik på privacy@greencopper.com.for at anmode om adgang til eller rette dine personoplysninger, eller hvis du har eventuelle spørgsmål eller bekymringer om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Ændringer af Privatlivspolitik

Hvis der er ændringer eller tilføjelser til nærværende Privatlivspolitik, vil vi anføre sådanne ændringer her eller i andre formater, så du kan gennemgå disse. Hver enkelt version af nærværende Privatlivspolitik vil blive identificeret øverst på siden med dens ikrafttrædelsesdato. Det kan også være, at vi underretter dig med andre midler, som f.eks. ved at sende dig en e-mail, før ændringerne træder i kraft.