Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Παρουσιάσεις > Τα Πρώτα Βήματα στις Παρουσιάσεις
Αποθήκευση μιας υπάρχουσας παρουσίασης με άλλη μορφή αρχείου, όπως: Αρχείο Εμπλουτισμένου Κειμένου, σαν πρότυπο παρουσίασης, τύπο αρχείου εικόνας, διαφορετική έκδοση της εφαρμογής


The Camtasia Studio video content presented here requires JavaScript to be enabled and the latest version of the Macromedia Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.