Healthy snacks for a 9 month old baby,healthy dinner recipes for 2 year olds girl,healthy food definition fda - Videos Download

This undated image shows Omar Mateen, who authorities say killed dozens of people inside the Pulse nightclub in Orlando, Fla., on Sunday, June 12, 2016. He said the probe was being treated as a terror investigation and that investigators were examining materials from the internet that the shooter may have consumed. Obama said investigators are still looking into the motivations of the shooter and considering all possibilities. Obama spoke after getting briefed on the investigation by FBI Director James Comey, Homeland Security Secretary Jeh Johnson and other officials. The light is fading, the day is almost over, and yet this late afternoon is the morning of a new day.
The last time I was here at the Quirino Grandstand, I was with President Cory Aquino, Cardinal Sin, and other religious leaders and fighters for democracy.
Maybe I felt strongly about getting all the wrong priorities out of the way so we can focus on the right things at once. Maybe I felt that we cannot wait for time to heal our wounds and that we should help along the healing process.
Finally, I felt that the common people have waited long enough for their turn, for their day to come.
One hundred years after Kawit, 50 years after independence, 12 years after Edsa, and 7 years after the rejection of foreign bases, it is now the turn of the masses to experience liberation.
We stand in the shadow of those who fought to make us free—free from foreign domination, free from domestic tyranny, free from superpower dictation, free from economic backwardness. They also began the slow and difficult work of making freedom more meaningful — not just for the rich but also for the poor who are more but have nothing.
When it was a question of economic reforms to rebuild business confidence and restore business profits, the reforms were never too fast or too hard, especially for the common people to bear. As far as resources permit, to the best of our ability and the limit of our energy, we will put a roof over their heads, food on their tables and clothes on their backs.
While I ask you to share these sacrifices with me, I will not impose any more on you when it comes to my job as president. There is no excuse for the spread of crime in any society, unless government is an accomplice.
No government is so powerless that it cannot protect its citizens, especially when they are victimized by government agents. No government is so helpless, it cannot prosecute criminals, especially when the criminals are officials operating in the open. And the government of a country, where most of the people are hungry, need jobs and lack education, cannot allow its taxes to be stolen or wasted, its assets thrown to friends, the national patrimony conceded to foreigners, and the best opportunities limited only to those who can afford.
Government can stamp out crime, as I tried to do as chairman of the PACC, and as I will do as president of the Republic. Government cannot afford to feed all the hungry in our country, but it would be a crime if any money for food went to government officials and fixers instead. Government cannot afford to build all the roads that are needed, but it would be a crime to build fewer roads to line more pockets.
Government cannot afford to bring back the millions of overseas Filipino workers to jobs and dignity back home, but we shall protect their interests abroad and their families back home. Government cannot afford to give all the youth the complete education promised by the Constitution, but it would be a crime if any money for education was misspent on inferior textbooks and substandard classrooms built by pork barrel. I appeal to the coming congress to search its conscience for a way to stand behind me, rather than against me, on the pork barrel issue and find a way to convert pork into tuition subsidies in the public and private schools.
I want every Filipino, rich or poor, to feel that the safest place in the world for him is his own country. And, lastly, I hope to bring all Filipinos together so as to achieve that power of common purpose that will enable us to escape the crisis of our region and achieve our centennial dream. It was here, one hundred years ago, that Asia sitting in darkness saw the first light of freedom. Share my resolve to make that light shine brighter yet by making our freedom more real for the majority of the people. For the past twelve years, the call has been for people power to defend democracy, advanced economic development and other things.
Sa atin pong pagtitipon ngayong hapon, dapat nating pasalamatan ng lubos ang dalawang dating pangulo na sina Ginang Cory Aquino at Ginoong Fidel V.
Sa araw pong ito ipinamalas natin sa buong mundo ang katatagan ng kauna–unahang demokrasya sa Silangang Asya. Sa wakas, namumuno na sa ating masa ang isang gaya nila, isang kaibigan at kapatid – na alam kung ano ang ibig sabihin na maging maka-masa. Noong huling tumindig ako dito sa Quirino Grandstand, kasama ko sina dating pangulong Cory Aquino at Cardinal Sin, at napakaraming nanindigan para sa demokrasya.
Nais kong tapusin sa lalong madaling panahon ang ilang isyu na matagal nang gumagambala sa ating bayan.
Sa akin pong pagmamadali, marahil hindi ko naisip na kailangan pang lumipas ang mahahabang panahon upang maghilom ang sugat ng ilan, at sugat ng bayan. Ngayon na — sapagkat ang hinaharap ng ating bansang Pilipino ay lubhang mabigat, lubhang malalim.
Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon, at sa buong mundo: Hindi tayo nag-alinlangan, at hindi tayo nakakalimot. Panahon na upang magkaroon ng lalong malaking bahagi, sa yaman ng ating bansa, ang masang Pilipino. Panahon na upang sabihin: isang daang taon pagkatapos ng Kawit, Cavite, limampung taon pagkatapos na kilalanin ang ating kasarinlan sa panahon ni Presidente Roxas, pitong taon pagkatapos tayong tumalikod sa foreign bases, eto na, narito na, araw na natin ngayon.
Noong tinatalakay ang mga reporma na ikabubuti ng mga negosyante, halos wala tayong narinig na nagreklamo sa kanila, na masyadong mabilis at malupit ang pagbabago. Sa anim na taon ng pamamahala ni Pangulong Cory Aquino, naitatag ang pundasyon upang lumakas muli ang ating ekonomiya. Kaya sa ating maliliit at mahihirap, narito ang pangako ni Erap: kayo ang unang makikibahagi sa biyaya mula sa ekonomiya, at mula sa pamahalaan.
Sa abot ng aking makakaya, bibigyan natin ang masa ng disenteng tahanan, sapat na pagkain, at pag-asa sa hinaharap.
Sa kasawiang palad, dumating ang panahon ng masang Pilipino habang ang ekonomiya ng buong Asya ay bumagsak. Sa aking mga kababayan, ito ang aking masasabi: sa inyong pagsasakripisyo, ako ang mau-una, at ako ang inyong kasama.
While I ask you to share these sacrifices with me, I will not impose any more on you when it comes to meeting my duties and responsibilities as your President. Walang dahilan upang lumaganap ang krimen sa ating lipunan; mangyayari lang ito kung ang gobyerno mismo ay kumukupkop sa mga kriminal. Walang organisasyon o gawaing kriminal na kayang lumaban sa pamahalaan, kung ang pamahalaan ay tapat sa pagnanasang durugin ang mga kriminalidad.
Ipinangangako ko ngayon: gagamitin natin ang buong kapangyarihan ng pamahalaan upang labanan ang krimen – maliit man o malaki. No government is so helpless that it cannot prosecute criminals, especially when the officials are criminals operating in the open. Hindi makatarungan na sa isang bansang karamihan ay nagugutom at walang hanapbuhay, ang kaban ng bayan ay winawaldas at ninanakaw. Kaya pa rin ng pamahalaan ang magbigay ng mahahalagang serbisyo: mga lansangan, mga paaralan, mga health centers, sapat na bilang ng mga pulis at sandatahang lakas na sadyang katahimikan ang likha at alaga. Hindi kaya ng gobyerno na pagbigyan ang lahat ng mga lugar na nangangailangan ng kalsadang konkreto at aspaltado. Hindi kaya agad ng pamahalaan na pabalikin ang milyun-milyong Overseas Contract Workers, at bigyan sila ng hanapbuhay sa ating bayan.
Hindi kayang bigyan ng sapat na edukasyon ang lahat ng mga kabataang Pilipino sa ngayon, tulad nang itinadhana sa Saligang Batas.
I appeal to the coming Congress to search its conscience for a way to stand behind me, rather than against me, on the pork barrel issue.
Nais kong isipin ng bawa’t Pilipino, mahirap man o mayaman, na ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo, ay ang kanyang lupang tinubuan. I want every Filipino, rich or poor alike, to feel that the safest place in the world for him is his own country. At sa dakong huli, umaasa akong magkakaisa tayong lahat upang matamo natin ang kapangyarihan na nagbuhat sa ating makatwirang hangarin.
Samahan ninyo si Erap, upang bigyan natin ng kakaibang ningning ang kalayaang buhat sa masang Pilipino. Nitong huling labindalawang taon, malimit tayong manawagan sa kapangyarihan sa sambayanan, sa People Power, alang-alang sa demokrasya, at sa kaunlaran, at sa iba’t-ibang bagay. Sa tulong ng Poong Maykapal, at sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, gamitin natin ang kapangyarihan ng sambayanan upang tiyakin ang tagumpay ng masang Pilipino.
Tandaan po natin, mga minamahal kong kababayan, wala pong tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino. Sa loob ng nakalipas na siyamnapu at apat na taon, labing-isang pinunong Pilipino ang tumindig at naging bahagi ng ganitong seremonya ng ating demokrasya – na nagpa?pahiwatig sa ating mahal na Republika ng makabuluhang pagpapatuloy at isang panibagong simula.
Ang kabanalan ng okasyong ito at ang panunumpa ng pangulo ng bansa ay isang paglingon sa nakaraan at pagharap sa kinabukasan.
Dahil kay dating Pangulong Aquino, ang demokrasya ay naging matatag na sandigan laban sa mga mapang?api. Over the last 94 years, 11 Filipino leaders before me have enacted this ceremony of democratic transition, which signifies for our Republic both continuity and a new beginning. This consecration of the Presidency binds us to the past, just as it turns our hopes to the future. To this work of empowering the people, not only in their political rights but also in economic opportunities, I dedicate my Presidency. Second, they reaffirmed their adherence to the secular ideal–of Church and State separate but collaborating, coexistent but each supreme in its own domain. Third, our people spoke of their faith that we Filipinos can be greater than the sum of all the problems that confront us, that we can climb higher than any summit we have already scaled.
We cannot but interpret the vote as a summons for us to unite and face the future together. The people are not looking for scapegoats, but for the basic things to get done–and get done quickly. And we must restructure the entire regime of regulation and control that rewards people who do not produce at the expense of those who do. Foremost among our concerns must be to bind the wounds of the election campaign and restore civility to political competition, for our people are weary of the intrigues and petty rivalries that have kept us down. I will continue to reach out to all the groups and factions making up the political community. Let us strive to make our political system fairer to all and more representative of the vastness and variety of our country. There are enough problems to engage us all; and if we surmount them, there will be enough glory to share. We must get the entire economy to generate productive employment ? keeping in mind that for each citizen, a job means not merely material income, but social usefulness and self?respect. Here, too, we must begin with the basics–the social services that Government must provide, but has not; foundations of economic health, which we should have set up long ago, but have not. Deregulation and privatization shall set free our industries from the apron strings of the State. Dismantling protectionist barriers and providing correct incentives and support shall make our industry more efficient and world-competitive–and our exports, the spearhead for economic revival and growth.
What we do for industry, we will supply in equal measure for agriculture, primarily because almost half of all our workers still live on it. In this effort, we need a more realistic agrarian reform law which we can fully implement for the empowerment of our farmers.
I have asked Mang Pandoy and his family to be my guests in this inaugural ceremony–as proof of my resolve to obtain for families like theirs all over the country the humanities of life. In this work of expanding the life?choices of the poorest among us, my Government will work hand in hand with non-government organizations and people’s organizations. Throughout the campaign, I heard it said over and over that our national decline derives not from any flaw in the national character ? or any failing of the individual Filipino–but from government’s historic failure to lead.
My administration will prove that government is not unavoidably corrupt–and that bureaucracy is not necessarily ineffective. In foreign relations, we shall strive to strengthen ties with old friends and trading partners and we shall endeavor to develop new friendships. By the gift of Providence, our archipelago is strategically located in the critical sea lanes of Asia and the Pacific. While residual political?military dangers may linger in the region, securing continued access to markets and technology must become Southeast Asia’s primary concern.
Certainly, there can be no more tolerance of tax evasion, smuggling and organized crime–no matter how highly placed those who commit it.
The loss of our forests, the desiccation of our soil, the drying?up of our watercourses, and the pollution of our cities—these are the public consequences of private irresponsibility. Some of us think that empowerment means solely the access of every citizen to rights and opportunities. During my term, we will be celebrating the centennial of our national revolution–those shining years between 1896 and 1898 when we were a beacon of freedom for the whole of colonial Asia.
Generations of our heroes–from Sultan Kudarat to Jose Rizal–speak to us across history of the strength that unity can confer on any people.
Yet we Filipinos have always found unity difficult–even in the face of our crises of survival. Today, in the midst of our trials, we must learn how strong we can be– if only we stand together. Our ideology of Christian democracy, no less than its Muslim counterpart, tells us that power must flow to our neighborhoods, our communities, our groups, our sectors and our institutions–for it is by collective action that we will realize the highest of our hopes and dreams. In 1890 Rizal, envisioning “The Philippines a Century Hence,” regarded as inevitable–as decreed by fate–the advancement and ethical progress of the Philippines.
Itakwil ang pagkawatak-watak … yakapin ang pagkakaisa … at minsan pa’y buhayin natin ang diwa ng ating bansa. Tulad ng natanaw ni Rizal, ngayon na ang panahon upang sabihin sa ating sarili–na kung nais nating makaahon, kung nais nating umunlad, dapat tayo’y kumilos sa ating sariling pagsisikap.
Sa aking pagsisilbi sa bayan, ang aking pinakamatagal na serbisyo ay bilang kawal-Pilipino–kaya marahil ay kulang ako sa taginting ng isang orador kung ihahambing sa mga nauna sa akin sa panguluhan ng ating bansa. If we are to attain what Rizal wished for his posterity–“More law and greater liberty”–we must do as he prescribed. As Rizal foresaw, the time has come to tell ourselves that if we wish to be saved, we must redeem ourselves. For most of my public life, I have been mainly a citizen soldier, wanting in eloquence compared to those who have preceded me in this rite of democratic transition. The 68-year-old bachelor was the lone player to correctly guess the game’s winning number combination 13-20-24-38-39-40. The winner told Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) Vice Chair and General Manager Jose Ferdinand Rojas II that he randomly picked the combination, which made him a multimillionaire, 21 years after he first played the lottery. When he claimed his prize at the PCSO’s head office in Mandaluyong City, the winner, the eldest in a brood of six, said that he would use his winnings to help uplift the lives of his siblings.
Rojas, however, said that the winner has not decided on the type of business he would invest his money in. DAVAO CITY—President-elect Rodrigo Duterte on Monday evening named three addition to his Cabinet—secretaries for the Departments of Health, Tourism, and Trade and Industry. In a video released to the media, incoming deputy presidential spokesperson Ernie Abella said Duterte has chosen assistant health secretary Dr. Teo, sister of journalist Ramon Tulfo, is also the president of National Association & Independent Travel Agencies (NAITAS) Phil.
Businessman Ramon Lopez, executive director of Go Negosyo, was also named trade and industry secretary. DAVAO CITY—President-elect Rodrigo Duterte has appointed his former professor at Lyceum of the Philippines as the new chair of the Commission on Higher Education (Ched), Ateneo de Davao President Fr. Lapuz will replace incumbent Ched chair Patricia Licuanan, who was appointed by outgoing President Benigno Aquino III in 2010. Citing the World Heritage Encyclopedia, Tabora said Lapuz, an alumnus of the University of the Philippines, took his post-graduate studies in international politics and foreign policy at the University of Glasgow in Scotland. Lapuz was also a board member and commissioner of the National Historical Society under the Arroyo administration.
President Benigno Aquino III on Monday decided not to attend a business event following the reported execution of a Canadian national held by the Abu Sayyaf, Malacanang said. The group earlier demanded a P600-million ransom for release of Hall, Norwegian Kjartan Sekkingstad and Filipina Marites Flor. It is fitting and proper that, as our people lost their rights and liberties at midnight fourteen years ago, the people should formally recover those lost rights and liberties in the full light of day. Ninoy believed that only the united strength of the Filipino people would suffice to overturn a tyranny so evil and so well-organized. People power shattered the dictatorship, protected those in the military that chose freedom, and today, has established a government dedicated to this protection and meaningful fulfillment of our rights and liberties. We became exiles, we Filipinos who are at home only in freedom, when Marcos destroyed the Republic fourteen years ago. I accept with humility the honor which the Filipino people and the republic have conferred on me today and I take up this cause and charge with a great resolve to do all those (things) that will be necessary to attain the welfare of the people of the republic.
The times do not call for a celebration and that is why we are gathered here in this ceremonial hall in austere ceremonies.
Today, that faith is challenged and it will ask of everyone of us, perhaps especially your humble servant as president of the republic, not only to sacrifice, but perhaps the ability to stand attacks upon not only your lives and property, but most valuable of all, your sacred honor. Today, the concept of our democracy is under utmost challenge, not only by other ideologies, but by some of our own people who seek to win, perhaps by force and intimidation, the power that they have failed to get and to win in a fair, honest and clean election.
So today, let every man in our republic, whether farmer, laborer, intellectual or ordinary citizen–for he is a part of the building of this nation–let each and everyone, therefore, proclaim that we shall protect and we shall defend that constitution, which establishes not only the democractic institutions of our country, but (also) the freedom and the dignity that we value so much.


From this spiritual rejuvenation of our people, whose hearts and souls were withered from long, long years of colonization, we now suddenly discover amongst us a people who would not only love freedom but execise it, and do exercise it, in a very militant form in the utilization of the ballot, which is involved in the selection of its leaders. For certainly, events have brought our democracy to a new kind of testing, testing as well as of challenge. Let us, in our faith in the Almighty and strengthened by a united people, in our sense of purpose and brotherhood … advance toward a future which will be bright and prosperous and, best of all, a future which is of our own making. As I take the oath today as president of the republic, I promise you only one thing, that the power of the presidency will be utilized in order to free our people from the bondage of the old weaknesses and vices, and we will lift our people.
By the generosity of your sovereign mandate, I have been sworn again today before you, and in the sight of the world to defend, preserve, and promote all that we hold dear and cherish as a nation. The greatness of this occasion dwarfs all personal feelings of joy, gratitude and pride which one feels at this moment. In the history of our nation, there are certain moments that fix for us a tide of turning and redirection, when the nation irrevocably moves into a new course and bravely ventures into the future. On a dreary December dawn eighty-five years ago, young patriot and prophet of the race fell on this very soil, “a martyr to his illusions” of a new Philippines. Sixteen years ago, we stood on this same hallowed ground, sharing a vision of Filipino greatness. In the history of our nation, there are certain moments that fix for us a tide of turning and redirection, when the nation irrevocably moves into a new course and bravely ventures into the future. This is such a turning point.
Two other republics followed, under which the Philippines was independent but not truly sovereign, for as history decrees, authentic freedom is self-proclaimed and is not a gift from alien lands.
We were caught, according to a popular image, between a world that was dead and a world that was too feeble to be born.
Out of this peril—from the jaws of dismemberment and extinction, and from the heart of the rebellion of the poor—was our new republic.
Today, we proclaimed here the birth of a new republic, new in structure and character, and ordained to preside over a new time of ferment and change in our national life. Our republic is new for its fidelity to our historical legacy and its utter repudiation of the colonial past.
Thus has history presented our saga to this generation of Filipinos that we must rise from the depths of ignominy and failure; and thus is it said that we have an appointment with destiny. With the past, we affirm here and now the continuity and integrity of the nation vouchsafed to us by the sacrifices and struggles of our fathers. All too often in the long sweep of history, we have seen national longing and aspiration denied at the threshold of fulfillment. There are, to be sure, imperfections in our institutions, and as these are run by men, there are more imperfections still.
Unerringly, the many crises and trials of our republic have repeatedly pointed to one recurring theme. From such failure did we pass into the long night of crises and instability that so lately visited our land, and required the extraordinary recourse to martial law and the establishment of a crisis government. Yet from our response to that time of challenge, during an eight-and-a-half year period that will ever be distinguished landmark in the history of our nation, we emerged a nation strengthened and transformed, her faith renewed in the vitality of her democratic institutions. Ironic, we say now, is the fact that to arrive at this new beginning for democracy in our country, we have had to travel the route of authoritarian government, passed through the very eye of hazard and crisis, and endured the verdict of some men who despaired that democracy has been irretrievably lost in our land. The interval of crisis government and reconstruction opened to our nation a new meaning in the democratic ideal and a new dynamism towards its attainment.
Living through the tempest of crises and ferment, we have known the reserves of national will we possess and the kind of government we are truly capable of establishing in our country.
Not the poverty of principles, or the decay of ideals, but the simple failure of government has undermined our confused and tortuous route as a nation. This is the new beginning that we proclaim—today the awakening of our republic to the fundamental challenge of governing our land and our people, of ministering to the cares of public life, and of redeeming every dream and every aspiration that throughout our national history has fired the hearts and minds of our people. Fundamentally, this is a beginning and a change not in dreams and aspiration, but in rededication and reappraisal. For so long we have immersed in a confused debate over ideas and principles, when our real need was self-discipline. We have swayed between the ideologies of the times and been entrapped in their irresoluble contention, when our attention might have been better focused infusing confidence in our people. We have wearied of the efficacy of democratic ideals, despaired of their ever taking root in our country, when our task was to make these ideals find life and sustenance in our society through our own self-abnegation. We have been captivated by models and images of development not our own making without moulding them to the reality of our culture and traditions. This is the vision of rebirth that we hold out to the nation today of a new people and a new government that will be stable, strong, and capable of leading that way the national future.
Our chief concern is to develop and perfect the means whereby government may recapture the original purpose of society—that of promoting the well-being of all the members of our community. Its essence is less to be seen in what we say of those timeless democratic principles we swear by—freedom, rights, morals, service and the like—than in the manner by which we organize law and government for their realization in our society. We speak to our farming communities who had long been disenchanted by slogans promising land and progress and who at last, under the 1972 program of land reform now have their own lands to till but also need the continuing assistance of their government to attain both advancement in their lives and growth in their communities. We speak to our working classes who need not only a greater share in the profits of production but the upgrading of skills and talents by the energetic action of government so that they may carry out the programs designed to spur the growth of our economic and social life.
We speak to the entrepreneurs throughout our land who need, besides the maintenance of our free enterprise system, the practical assistance of government in the identification of markets, in the development of sources of labor and raw materials, in the availment of credit facilities, and in the concerted effort to free the full bounty of our resources as a nation. We speak to every family—to every man, woman and child throughout our land—whose security, well-being and advancement must be directly affected by, and be the concern of, government in practical programs that will broaden opportunities in education, health and welfare and other human needs. We speak to the citizenry, whose sovereign will and whose rights must exist not only on paper, but in effective processes that magnify its participation in government and its enjoyment of its rights. We speak also to the family of nations and the councils of the world, to which our national life is so intimately linked today, to which we pledge continued and abiding cooperation in efforts and programs that will truly advance the peace and progress of peoples, especially of those with whom we share the cause of reform of the international system.
True liberation such as has been dreamed of since the birth of our nation, and has never left the bosom of our people, is not to be attained save by the enduring union of government and the people.
It is unthinkable that we should approach this task as partisans to warring interests, creeds and ideologies. National unity is a covenant between each and every Filipino, and between the leader and his people.
For this purpose it shall be our task as a people to break, with the force of our will and our energies, the tradition of discord and suspicion that characterized our efforts in the past to build one nation. It is a duty we can no longer ignore or deny to bring the wasteful strife in the South to an end, to settle for all time the secessionist war which has haunted the nation these past several years. We must apply to the cultivation of a new national tradition of Filipino-unity, in which Christian and Muslim are brothers in blood and aspiration, in which religious freedom is not only a guarantee but also a true and enduring bond to hold all men together, none of them less than the others because of his religious creed or mode of worship. Let history judge me harshly on this – that until every Filipino can say with conviction that he has been liberated from ignorance, poverty, and disease; until, in sum, he can call his mind, body, and spirit his own, I shall have failed you.
We ask all our countrymen, every group and every sector of our society, to gather around this work now unfolding, to lend to it their counsel and their guidance, and the light of their earnest criticism. We have had enough of bitterness and faction among us to realize now that we have spent ourselves and reduced thereby the vitality and strength of our nation.
Of the leadership, the dedication, and the vision so clearly needed by this work of building and creation in our land, government shall be the first to provide. The people’s initiative, their caring, and their imagination, as much as those of government, will determine how far and how fast we can achieve the blessings of true democracy on our land.
But I do believe that our people have never been more prepared for this test of their communal life and for the effort that it demands. When I look upon our history as a nation, it is this attitude to work and struggle that is truly new in our society today.
From you therefore, my countrymen, I ask utmost commitment, the unswerving allegiance to the vision which unites us. Give all that you can to your country, and I, God willing, will leave you a society that will fill all your needs for a decent and honorable life.
There is no injustice that we cannot dedicate, no corruption that we cannot extirpate, no hardship or crisis that we cannot overcome as long as we keep faith with the vision of national greatness. With the advent of this hour of the New Republic, we enter with a clear eye and a stout heart a perilous decade.
TAIPEI — A viral video on a woman insulting veterans and asking them to go back to China prompted some soul-searching over the place of anti-hate crime law in the Taiwanese society.
An incident that happened in Taiwan recently has brought up the issue of whether a law against hate crime should be passed immediately. A woman in Kaohsiung posted several pieces of footage on social networks of herself insulting veterans and asking them to leave Taiwan and go back to China since they have made little contribution here and are wasting Taiwan’s money. The discriminatory footage drew criticism from the public, and the woman at the center of the scandal was identified through the internet. Even though the president has spoken, a Bill proposed by the Kuomintang (KMT) to tackle discrimination was not welcomed by the ruling party, the Democratic Progressive Party (DPP).
It is conceivable that a bill against hate crime like this will fall by the wayside in the partisan mudslinging between the DPP and KMT.
In a normal country, this kind of hate crime speech would be punished to prevent it from tearing the country apart. Words against certain groups of people in a society ought to be monitored carefully by the authorities and fair warnings and psychological counseling ought to be given to the people who spread this kind of speech. Hate crimes should never be tolerated in a democratic society because it can help some parties to win more votes in elections. Some people have argued that if this Bill, or something similar, is passed, it will harm freedom of speech. Rain Walker is a freelance writer and this is a contributed piece appearing on the Asia News Network. Selfies today are a big part of the internet-based public network, the growing web culture. On occasions, the dignity of a person is at stake due to overindulgence on Facebook, WhatsApp, Instagram, Tumblr . Some selfies have remained the last before the unfortunate were struck by tragedy, self-inflicted if you will. Twenty-one year old Oscar Otero Aguilar was “drinking and decided he wanted to make a new Facebook profile picture by taking a selfie with a gun to his head. Let us not yearn for the approval of another, especially not in a manner that can endanger or jeopardize life. CANBERRA—In the wake of strong condemnation from UN Secretary General Ban Ki-moon of President-elect Rodrigo Duterte’s support for extrajudicial killings in the Philippines, Duterte opened a running war of words on two fronts—not only with the United Nations but also with the Philippine news media. In a statement posted on the UN website, Ban voiced concern over Duterte’s statements seen as justifying the murders of journalists.
Duterte campaigned on an anticrime platform, pledging to end crime within six months by killing tens of thousands of suspected criminals. Ban’s intervention internationalized the vigilante killings linked to Duterte’s death squad in Davao City, where he had been mayor for more than 20 years, running it like a provincial warlord. Ban’s statement followed a report by UN rapporteurs on the summary executions, urging Duterte to stop deadly violence, especially against journalists. A UN expert on summary execution, Christof Heyns, described as “irresponsible in the extreme, and unbecoming to any leader” inflammatory remarks by Duterte, who won the presidential election last month.
Heyns cited, among other things,  Duterte’s statement that there was justification for killing journalists who took bribes or engaged in other corrupt activities. He noted that Duterte had not formally started his term, and expressed hope that a common ground would be found between the media and the incoming President, because what would a six-year term be without communication.
This exchange marred Duterte’s transition from a provincial official to a head of state, and foreshadowed a turbulent adversarial relationship between the media and the incoming administration. Aside from this incident, Duterte opened the transition from the Aquino administration, which steps down on June 30, on a sour note, as he  snubbed the congressional joint session proclaiming him as the 16th President of the  Philippines.
He stayed in Davao City in a gathering with members of his family and close political supporters. In deciding to send his lawyers to Congress to stand in for him, Duterte ruffled feathers, showing disrespect for the protocol that officially stamps the legitimacy of his succession to the presidency. Senate President Franklin Drilon said the proclamation came after only three days of canvassing, showing not only the stability and maturity of the political system but also the clear and peaceful  transfer of power from President Aquino to Duterte. Speaker Feliciano Belmonte Jr.  said Duterte should attend his proclamation because “it is an important part … it is the beginning of his presidency. He displayed an air of arrogance when he announced he was staying away from the event and was sending his lawyers instead.
The Davao mayor for two decades left the impression he did not need Congress to validate his victory. In a political system where the principle of majority rule is held sacrosanct for the operation of a functional electoral democracy, the election of Duterte defies the conventional rule. He did not win by a majority; he was  elected by a plurality of just over 39 percent of the total vote.
According to some of them who claim to read the mind and intentions of Duterte, the election results showed he was given a mandate to install a benevolent dictatorship.
IN THE management of the government coffers, it is important that the left hand knows what the right hand is doing, and that each acts in coordination with the other. We are, of course, talking about the state’s fiscal management scheme where, for the benefit of the country and its citizens, it is important that the government not only collects the revenues it needs, but also spends these in a timely and judicious manner.
In the Philippine setting, this balancing act is performed on one hand by the Department of Finance, which is in charge of raising money for the state through the Bureau of Internal Revenue and the Bureau of Customs. It is with regard to this coordination between either side of the fiscal system that the outgoing administration came up short. President Aquino’s Department of Finance, led by Cesar Purisima, has undoubtedly done an excellent job in improving the government’s finances.
The problem was that the right hand of the fiscal equation—the DBM—would not, could not, and did not push the money out the other end fast enough. A variation of this dysfunction between the economic policies of collecting money and spending it faces the incoming administration as well. The good news is that the incoming finance secretary, Carlos Dominguez, will inherit a fiscal picture that is arguably the brightest in Philippine history. The gunman opened fire inside the crowded gay nightclub before dying in a gunfight with SWAT officers, police said.
I have been hurt, and my mother even more deeply at having to listen to all those insults against her son in tri-media. We acknowledge a debt of gratitude to Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Ramon Magsaysay, Cory Aquino, Fidel Ramos, and the magnificent twelve of the 1991 senate who voted for Filipino sovereignty and honor. Cory Aquino brought freedom back after it was taken away and Fidel Ramos showed how power should respect the people’s freedom of choice in elections. In the six years of the Ramos administration, the economy was paying big dividends to its biggest stockholders. You will not be alone again in making sacrifices, and you will not be the last again to enjoy the rewards when they come.
What each of us carries is not our individual burden alone, but the fate of our country that we must all share, and which none of us can escape.
There is no criminal organization or criminal activity that can stand up to the government if the government is sincere about stamping it out. I will treat all such offers as evidence for future criminal prosecutions for graft and corruption.
Going after criminals will just be a job for me, but if you drag in my family, it will be personal. Gayunpaman, ngayong gabi’t-hapon ay nagsisimula na ang isang bagong araw, ang araw ng lahing Pilipino, ang araw ng masang Pilipino. Kapiling ko rin kayo, at tayong lahat ay napabilang sa mga tunay na kaibigan ng demokrasya.
Upang sana’y iwan na natin ang lahat ng bagay na dapat nating ilibing sa limot ng kasaysayan.
Mayroon pa bang labis na binastos at ininsulto sa peryodiko o sa radyo, sa telebisyon ng higit pa sa akin. Nguni’t kailangan kong tapusin ang yugtong ito, at sa akin ay tapos na, nasa likod na natin, at hindi na dapat pag-usapan pa.
Sapagka’t iisa lamang ang ating bayan, iisa lamang ang ating landas, at kung hindi tayo magsasama-sama sa isang tunay na bukluran, kanino pa kaya, at kailan pa, kundi ngayon?
Ang regional currency crisis ay paghamon hindi lamang sa ating mag bangko o mga negosyante, kundi sa bawa’t pangkaraniwang mamamayan. Gayunpaman, hindi ba pawang katotohanan lamang na ang pangkaraniwang mamamayan ang pumasan sa malupit na epekto ng liberalization at globalization?
Ituring natin itong pagkakataon, nguni’t kailangang palakasin ang pambansang ekonomiya at palawakin ang pakinabang ng nakakarami.
Sa pangangasiwa ni pangulong Ramos, nagsimulang magluwal ng debidendo ang ekonomiya para sa malalaking negosyante. Mula’t sapul, sila ang nakikinabang — at hanggang sa ngayon ay nakikinabang pa rin, sapagkat gagawin natin ang lahat upang maibalik ang katahimikan sa ating bayan, ang katahimikan na kailangan upang umunlad ang ating kalakalan. Pero hindi natin palalampasin ang sinumang magnanakaw ng perang nakalaan sa paglikha ng mga tulay at kalsada. Pero hindi natin palalampasin ang sinumang nagwawaldas sa pondong nakalaan sa mga libro at paaralan. I appeal to every legislator: let us find a way to convert pork into tuition subsidies in both public and private schools.
Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak na maaaring magsamantala sa ngayon. Nais kong isa-ayos ang gulo sa ating mga lansangan, at itatag ang katarungan sa ating mga institusyon. Sa ganitong pagkakaisa, maiiwasan natin ang krisis sa ating rehiyon, at makakamit natin ang pangarap sa ating sentenyal.
Sa bansang ito, isang daang taon na nag nakakaraan, nasulyapan sa Asya ang unang liwanag ng kalayaan.
Aquino ang naging dahilan ng muling pagkabuhay ng demokrasya at kalayaan sa ating bansa – at ito’y matagumpay na pinagtanggol laban sa mga rebelde ng ating lipunan.


Aquino, restored our civil liberties – and then defended them tenaciously against repeated assaults from putschists and insurgents.
Now we must use it to enable our people to take control of their lives, their livelihood and their future. They declared their resolve to be led along new paths and directions–toward the nation we long for–a nation peaceful, prosperous and just. In this spirit, I see myself not as the first Protestant to become President, but as the twelfth Filipino President–who happens to be a Protestant and who must be President of Muslims, Christians and people of all faiths who constitute our national community.
There are no easy tasks, no soft comforts for those chosen by circumstances to forge from the crucible of crisis the national destiny. For without stability, businesses cannot run, workers cannot create wealth, liberty cannot flourish, and even individual life will be brutish and precarious.
A system that enables persons with political influence to extract wealth without effort from the economy. As early as possible, I will consult with the leaders of the Senate and the House of Representatives to work out the priorities of the legislative agenda. I will work with Congress in fashioning an amnesty policy that will enable errant reformists to re?enter civil society. Let us all lay to rest our enmities and our conflicts, and this once join together in the reform and renewal of our society.
Nor can we exhort enterprise to effort as long as Government stands as a brake–and not as a spur–­to progress. Keeping productivity and effective land use uppermost on our minds, let us set clear targets and do what is practicable. It is to uproot the poverty that grips our land and blights the lives of so many of our people.
Poverty we must learn to regard as another form of tyranny, and we must wage against it the moral equivalent of war.
For when the systems, rules and conditions are fair and sound, we Filipinos have excelled– sometimes to the astonishment of the world.
The tide of freedom rising everywhere should help along our efforts to make democracy work here at home.
This geopolitical fact shapes our relations with the world–a sense of responsibility for the building of peace and stability in our region, and a recognition of opportunity in our quest for development. We must stop this profligate use and abuse of our natural resources, which are ours only in trust for those who will come after us.
This nation, which is the collective sum of our individual aspirations, cannot remain divided by distrust and suspicion. Ang ating mga layunin, ang ating mga mithiin, ay makatarungan, kaya ang Panginoon ng ating mga ninuno ay tikay na pumapatnubay sa atin.
He added that he would also use his money to start up a business so that he could make use of his idle time.
He added that the winner also said that he would save up the rest of his prize for his future needs. Jose David Lapuz as Ched chair in a gathering at the Department of Public Works and Highways compound here last Wednesday, June 8.
Before the alleged execution, Malacanang assured the public that the military was doing everything to rescue the captives. The brutal murder of Ninoy created that unity in strength that has come to be known as “Lakas ng Bayan”–people power. Do not engage in any further action against the people and instead, be among those who will lend a hand to rebuild the country. This moment we are receiving from you, our people, the highest office available in the hands of our people and that is the presidency of the Republic of the Philippines. But it calls for an earnest and serious confrontation of the challenges and problems before us today.
We can overcome them only if we are gathered to one single, united nation, stand firm in the faith that constitutional government must reign in this country.
And it is under challenge also by those forces in our midst which have long been advocates of violence for the overthrow of the government and the destruction of our democratic society. If there is any victory which you and I can be proud of, it is that victory of changing our people from whining, oppressed (people with) heads bowed down in resignation to desperate hopelessness, and turning them into militant, dynamic, dignified Filipinos.
The circumstances will not only test our courage, (but also) our devotion to duty and our commitment to democracy. We will utilize the powers of the presidency in order that we can lift our people to the heaven of progress, peace, and security in this land. As it has ever been, the entire nation, not one man alone, is summoned by this historic ceremony to ledge faith in ourselves and in the future. For we existed at the time in a precarious democracy which advanced the few who were rich and powerful and debased the many who were poor.
In it is the power of the vision which sacrificed the “First Filipino” on this sacred ground.
But we are also deeply conscious of the need to break away from the historical ties that have fettered time and again the pursuit of the national destiny.
We have seen our nation aborted at birth, tossed in the sway of empires, gripped in irresolution and drift, paralyzed by disunity and strife, and hostage to chaos and instability. But I choose to regard these as redeemable; we can still win the few, the faltering, recalcitrant few, to our government.
The helplessness of government to cope with problems and its inability to prosecute national purposes and goals.
We can never again stand in alienation from one another, in resignation before our problems, or in humiliation before the world.
And so it is that our national rebirth must be founded first and foremost upon the rock of government. We shall address ourselves to the organization of government, to the engineering of change, to the management of our affairs for this is how, fundamentally and truly, the most lofty ideals begins to be realized and come to live in society. We shall now draw up our own plans in accordance with our vision and culture, to realize within our land our own program of development and progress. The rare honor that you have bestowed on me as your thrice-elected leader imposes on my person— and those closes to me—a debt, an obligation that I cannot shirk and a pledge that I dare not betray. Learning from one another, striving towards consensus, contending and yet aware of our common life as a nation, we can provide healing answers to the travails of national life. We shall bring into the service of government the broadest knowledge and expertise available throughout our land. It requires us also to establish new concepts of cooperation and interaction between government and the people, between communities and their leaders, between the variant sectors of our society. I believe that today we all see our problems and our opportunities more clearly than we used to as tasks that are resolved not by a fever of words and hopes but by action patiently applied to them. It is this profession of faith above all others that shines upon our work now beginning in our country. Jose Rizal, described in words of cautious prophecy the nation that the Filipino race could become a century hence. Let us bind the wounds of the past, and, in one united effort, realize the aspirations of our people.
Netizens discovered that she vented her displeasure against veterans or Waishenren, the people and their descendants who followed Chiang Kai-shek when he retreated from mainland China to Taiwan in 1949, not only by posting insulting videos but also in an elementary school as a teaching assistant. The footage of racial discrimination will still be uploaded to the internet and will divide our society since the law will do nothing about it.
Schools would teach children that it is not right to have a bias against certain people just because of where they were born and what kind of religion and political system they have chosen to believe in. No political party should take advantage of populism and allow attacks on helpless minorities. We should always remember that freedom of speech does not tolerate bullying of any kind, whether on the internet or in the real world. Again, no one among family and friends wanted to be left out, and so the crowding into the frame began.
While a great deal of the photography is of glee and gladness, anniversaries and moments of joy, alarmingly a good number of insensitive users chose to go overboard, much to their own peril—social, psychological and physical. With society suffering from both, a contraption at the end of a stretched-out arm and people huddling to get into the frame is now accepted as normal social etiquette.
While leaping from one roof to another, one of the boys fell down between two six-storied buildings. Why should the ‘like’ madness affect Class VIII students, 12-13-year-olds, that they have to take the risk of falling from a six-storied roof? He has since offered large bounties to security forces, as well as urging the general public to kill drug traffickers. In a  press conference in Davao City,  he appeared disdainful of the proclamation as a process of legitimation. He said he would rather spend his last few days in his hometown before he formally takes office in Malacanang on June 30. This did not stop his supporters from  claiming he won by a landslide and he received a mandate to run the country the way he pleases, that is, according to his whims and caprice. This doctrine is arrant nonsense that presents a dangerous and antidemocratic perversion of constitutional democracy.  It is a recipe for one-man rule, unchecked by institutional constraints on abuse of power. In that way, taxes will benefit the very same people from whom these were levied, in areas where these are most needed and, just as importantly, when these are needed. On the other hand is the Department of Budget and Management, which is responsible for disbursing funds to government instrumentalities for the benefit of the man and woman on the street. And while BIR Commissioner Kim Henares has run controversial tax campaigns (which, however, failed to land a single tax evader in jail), it is difficult to argue with empirical evidence—revenue collections that have risen steadily over the last six years. With bureaucratic red tape stalling meaningful private-sector participation in the public-private partnership program, the government failed to take up the spending slack.
The bad news is that the appointees to head the BIR and the BOC are, from all indications, not Dominguez’s men. Time for them to have a fairer share of the national wealth they create and a bigger stake in their own country. For it is the priority of my administration to create the environment of peace and order in which business does well.
We know that the most damaging crimes against society are not those of petty thieves in rags, but those of economic saboteurs in expensive clothes: the dishon­est stockholders, the wheeling dealing businessmen, influence-peddlers, price-padders and other crooks in government. I will give you at once a government that works, while we wait for the dividends of yet another round of sacrifice that must fall on your shoulders again.
My promises are made to be fulfilled in a working day; they are hopes of ordinary Filipinos like myself, in circum­stances less than ideal with the economic recession, but they are long overdue.
I want to impart energy to our economy and more equitableness in the distribution of its fruits.
Si dating pangulong Cory Aquino ang siyang naging simbolo ng pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa. Hinihiling ko po kayong lahat na magsitayo at bigyan natin ng masigabong palakpakan ang atin pong dating pangulong Ramos at dating pangulong Cory Aquino.
Huwag na lang ako: kahit na ang aking mahal na ina ay lubhang nasaktan dahil sa mga insultong ipinukol sa kanyang anak.
But I ask you that we should not let the past get in the way of a future that requires cooperation to achieve peace and prosperity for the least of us. Wala akong reklamo diyan, pero ang aking tanong: mayroon pa bang ibang paraan upang mai-angat ang kabuhayan ng mga mamamayan? Sa kanilang mga pamilya, ihahandog natin ang katahimikan, hanapbuhay at dangal sa araw-araw. Kailangan nating maghigpit ng sinturon, at ipaglaban muna ang sapat at maagang gantimpala sa ating pagsisikap. We know that the most damaging crimes against society are not those of petty thieves in rags, but those of economic saboteurs in business suits: the dishonest stockbrockers, the wheeling- dealing businessman, influence-peddlers, price-padders and other crooks in government.
Let us use it to the better lives of our people, rather than to improve our chances of re – election. Nais kong bigyan ng bagong lakas ang ating ekonomiya, at patas na pagsasabahagi ng mga bunga nito. Yet, if we are to develop, citizenship must begin to count more than ties of blood and kinship. Either we rise together–above our self-centered bickerings and factional quarrels–or we fall into the pits we have dug for one another. This nation will endure, this nation will prevail and this nation will prosper again–if we hold together. Whatever be the challenges, whatever be the obstacles before us, I say to you as I say to everybody else that we will overcome.
The blood of the martyr inspired the Philippine revolution, from which sprung the first Asian Republic, proclaimed in Kawit, Cavite on the twelfth of June, 1898.
Government was the acolyte of an oligarchy whose preeminence reached back to the colonial era. Our national independence since the beginning has been partly cast in light, partly in shadow. We have suffered less from the failure of political ideals than from the failure to make democratic government work and prosper in our land. We shall set upon the task of reconstructing on a new foundation the whole of our government bureaucracy—from the lowest echelons to the highest—so that we shall have once and for all truly a government that is servant to our hopes and our needs. Even President Tsai Ing-wen announced on her Facebook page that racial discrimination should not be tolerated in Taiwan. Any political party that disregards the well-being of society and tolerates hate crime in the hope of benefiting itself should be discarded by the people. Freedom of speech does not allow words that pose a clear and present danger to society either, especially when they are tearing our country apart piece by piece.
It must be stipulated in law that people who use discriminatory words against certain groups of people in society will be punished. It is the outcome of an urge to outdo one another; self-esteem and personal safety can go to hell.
Eighteen-year old Xenia Ignatyeva “climbed a 28-foot (8.4m) railroad bridge to take a selfie and lost her balance.
Indeed, the Philippine government had the money, and had it in abundance, hence the attainment of the coveted and vaunted investment-grade rating from international debt watchers. The result is what we have today: crumbling infrastructure, and public dissatisfaction that helped fuel the election of Rodrigo Duterte to the presidency. This stands in contrast with the situation of the outgoing finance secretary, Purisima, who has been able, for the most part, to keep a tight rein on the operations of both revenue agencies. Lollihop sends people monthly boxes of healthy, organic snacks that they promise are tasty. They are also all about transparency in ingredients and healthy, organic stuff–but they don’t talk about weight-loss, just health! But, surely, it is time for the masses to enjoy first priority in the programs of the government.
We will put more infrastructure at their service, to multiply their productivity and raise their incomes. This much I promise, for every stone of sacrifice you carry, I will carry twice the weight. At bagama’t marami na ang nagtangka laban sa kaniyang liderato ay naipamana niya sa ating lahat ang isang matatag na demokrasya. But I am not daunted, because crisis has a cleansing fire which makes heroes out of ordinary people and can transform a plodding society into a tiger. It was a short – lived Republic, for soon after, recalling three and half centuries of foreign domination, we were colonized once again. Only by doing so can we put aside our differences and walk toward a more harmonious society. Only last week, a woman was chatting on her mobile phone while travelling on the Kolkata-Delhi train. But I hope we will not let the past get in the way of a future that calls for cooperation to achieve peace and prosperity.
Dito rin sa Luneta anim na taon na ang nakararaan ay nagkaroon ng mapayapang pagsasalin ng kapangyarihan ni dating pangulong Fidel V.
Bakit ang masa ang laging huli at laging nalalamangan, kapag ang pinag-uusapan ay ang kaunlaran ng ekonomiya? While still at it, she got up to go to the toilet and returned to her seat after finishing her job, unawares that she had left her pyjamas behind. With severe head injuries he is now fighting for life at the Dhaka Medical College Hospital.
It’s just one month but they say that next year they will be doing a full every-month subscription thingy (now that would make a great holiday present!). Ramos na muling pinatatag ang ating pamahalaan at binuhay ang ating pambansang ekonomiya, walang pagod niyang pinagtibay ang kapayapaan na siya naman ang naging balangkas ng mga reporma sa ating ekonomiya. A girl was clinging on to the edge of a cliff and her friend did the selfie in full grin mode. You are not yet in college, not yet a graduate, not yet employed, not married, [have] not yet served your parents.
They are sending me a sample, so I haven’t tried it yet, but I wanted to tell you guys about it early as you have to order before Tuesday, Nov. I must work with them and they must live with me, because every Filipino is needed to meet the challenge of national survival in the regional crisis.French vietnamese food recipes
Healthy dinner $10 1gb
1st birthday food ideas philippines
Good healthy recipes with chicken


Comments to «Healthy snacks for a 9 month old baby»

  1. Bakino4ka_fr writes:
    They brown, and broil yourself for sliced boneless.
  2. SENAN_007 writes:
    And pepper, and then pop the oven.
  3. NFS_Carbon writes:
    Actually good for you?�and don't want.

Healthy meal ideas bbc iplayer