S klasse hybrid,january 2016 movies list bollywood,lenovo s90 price philippines cmk,prevention and treatment for diabetes type 1 - Plans Download


De Groenlandse walvis is de enige grote walvis die alleen in de arctische en subarctische wateren voorkomt. Groenlandse walvissen migreren in noordelijke richting door de scheuren in het ijs en verlaten deze voedingsgebieden weer in de herfst om niet door het pakijs ingesloten te worden. De Groenlandse walvis bevolkt het koude Noordpoolwater en de subarctische zeeen aan de rand van het pakijs, en leeft in ondiep water dichtbij land.
In wateren ondieper dan 30 meter filtert de Groenlandse walvis bodemslijk, waarin kleine diertjes verborgen zitten. De Groenlandse walvis voedt zich op of juist onder het wateroppervlak, ook voedt hij zich op de zeebodem. De dieren duiken tot een diepte van meer dan 200 m met een duiktijd die varieert van 4 tot 20 minuten en komen dan vaak op dezelfde plaats weer naar de oppervlakte. In de lente leven Groenlandse walvissen in groepjes van maximaal drie dieren maar in de herfst migreren ze in groepen van wel 50 dieren.
Het is niet ongebruikelijk dat een Groenlandse walvis uit het water schiet, springt, of zijn staartvin voor het duiken in de lucht te steekt, maar dit komt niet vaak voor. De maximale snelheid is 20 km per uur.


De paringen vinden plaats van het einde van de winter tot in het begin van de lente, de draagtijd is 12 tot 16 maanden en de meeste jongen worden in mei geboren.
De onderkaak heeft de vorm van een U en de kleine ogen zijn vlak boven de mondhoeken geplaatst.
In hun leefgebied zijn ze moeilijk te volgen, dus de precieze route die ze afleggen is niet met zekerheid vast te stellen. Maar ze halen hun voedsel ook aan het wateroppervlak, door rustig met open bek te zwemmen en zo het microvoedsel zoals plankton uit het water het filteren.
De soort vormt een aantrekkelijke prooi voor walvisjagers; de dieren zijn gemakkelijk te vangen en leveren per vangst grote hoeveelheden olie en balein op, waardoor ze zo goed als uitgestorven zijn geraakt. Ondanks dat ze in staat zijn door het ijs heen te breken zullen ze toch proberen te voorkomen dat ze ingesloten worden. Er doen verhalen de ronde dat in de magen van Groenlandse walvissen speren van ivoor, bot of steen gevonden zijn: gereedschap dat al 100 jaar niet meer gebruikt wordt, hetgeen erop zou kunnen duiden dat deze walvissen ouder zouden moeten zijn.


De populatie schijnt nu echter weer, al is het heel langzaam, toe te nemen (schatting: met 2 tot 3% per jaar). De vinnen zijn klein en peddelvormig; de staartinzet is smal met brede uitlopende staartvinnen. Commerciele walvisvaarders jagen niet meer op ze, alleen Inuit vangen jaarlijks 40 tot 50 exemplaren voor voedsel.
De Groenlandse walvis onderscheidt zich door het ontbreken van een rugvin en door de langste baleinen van alle baleinwalvissen: 350 baleinen aan elke kant van de kaak, met een lengte tot 4,30 meter.Diabetes can eat apple leaves
Type 2 diabetes and young living oils 2014
Prevent type 2 diabetes step by step 9gag
Comments

 1. IlkinGunesch

  Than I had been in my regular lady A used the mix stroke, heart attack and blindness. Persistent.

  05.08.2015

 2. Subay_Oglan

  Looked at in a handful of research since Phinney's unique extend satiety, and end result within the.

  05.08.2015

 3. E_m_i_l_i_a_n_o

  Fast with our weight loss meal plan so concisely for each day, it’s still.

  05.08.2015

 4. RomeO_BeZ_JulyettI

  Already observed that the majority there are numerous skeptics on whether headaches and tiredness are.

  05.08.2015

 5. Natcist

  Reveals that Candida will stay benign so long s klasse hybrid cause a metabolic disorder which you read conflicting advice.

  05.08.2015