Jan smets stad antwerpen,diabetes 2 prescription drugs 2013,diabetes free affiliate program directory,jan wouters expert - PDF 2016


Markant is de trapgevel boven het oorspronkelijke huis "Den Beyaert", bekroond met zeven leeuwen, gekapt uit steen afkomstig van de werf van de in 1452 gestarte bouw van de St Romboutstoren. Volgens een wapenschild dat er wat op gelijkt, zou nr 3 het wapen van de tin- en loodgieters kunnen zijn. Een kleine persoon maar een groot mens die door zijn goedheid jammerlijk aan zijn einde is gekomen.
Dat kan je je inderdaad afvragen als je de 'voorlopige' brug over de Dijle ziet liggen, die de overigens leuke oversteek maakt tussen twee oevers: de Haverwerf en Vismarkt. De nadarbarelen vorige week geplaatst her en der op de Vismarkt zouden naar verluid een aanzet zijn van de werken. Een grappig zicht om de mensen bezig te zien die de brug bedwongen, het was een spekgladde bedoening. Niet te verwonderen dat de brug enkele dagen later afgesloten werd, want ik denk dat slechts de helft van de wandelaars zonder uitschuiver de overkant bereikte. De binnendijle is GEEN stilstaand water Florisla, er wordt regelmatin gespuid via het sluisje aan het Keerdok. Gisterenachternoen stonden ze daar, alle drie, nog netjes te blinken in het lentezonnetje, hoor !
Voor mensen die geen kranten lezen of geen radio hebben: er wordt hier al jaren koper en brons gestolen door criminele bendes. Hiermee rekening houdend is het natuurlijk wijselijker om arduinen of marmeren beelden op het openbaar domein te plaatsen of eventueel metalen beelden op onbereikbare plaatsen te zetten.
Enfin, als deze beelden zijn geroofd, dan is dat heel triest, of het nu al dan niet vakkundig werd vastgelegd. Toen ik gisteren de 3 schatjes nog zag staan, hield een dame nog halt om de beeldjes te bewonderen. Als de politici eens wat sneller logisch zouden nadenken ipv mekaar voor en door de wielen te rijden, zou alles sneller gedaan zijn en een pak minder geld kosten. Zo'n 350 bierliefhebbers lopen vandaag rond in de brouwerij - vaak in groepsverband.  Opmerkelijk veel jongeren zijn er tussen de deelnemers, en ook heel wat vrouwen!
Ik heb mezelf al heel lang geleden voorgehouden om niet deel te nemen aan de gesprekken op deze blog.


Barbaren aller wegen ten onzent geleidEr zijn inderdaad veel 'toeristen' uit de omliggende dorpen in de stad. Een niet te missen reeks en het boek leest als een trein !Men wordt zowaar naar de verborgen plekken gezogen.Een aanrader !
Men had natuurlijk ook een hands-on experience kunnen meemaken, vermits in 2011 het fort van Walem te bezoeken was op Open Monumentendag. En als men heel goed moest zoeken zou men weleens pakken kakkewieten kunnen vinden uit de jaren vijftig-zestig van vorige eeuw. Dramatisch Fort van WalemToch nog even verduidelijken dat het "noodopvangcentrum" reeds jaren voor "1995" een 'gesloten' centrum was dat velerlei sukkelaars vasthield, met fataal gevolg voor een van het groepje via het koude water overmoedig of wanhopig ontsnappende geinterneerde asielzoekers.
Het was geen helikoptercrash die het leven kostte aan de 4 leden van de civiele bescherming. En dat kan je regelmatig zien, want soms komt er oppervlaktevervuiling langs daar binnengedreven. Ik volg ze aandachtig, vindt ze boeiend laar heb als burgemeester meer dan genoeg kanalen om mijn mening te uiten. Ook wiens zakken hoognodig leeggehaald moeten worden, schijnt geregeld aan verwarring onderhevig. Enkel krante- of tijdschriftartikels spijkeren mijn kennis af en toe wat bij, maar systematisch bijhouden doe ik dat niet. Nooit een voet gezet want drinken zo dicht bij huis kon je volgens mijn moeder ook thuis doen en dat was veel goedkoper. Daarbij bleek trouwens ook wel dat het domein niet uitsluitend omwille van de vleermuizen door Natuurpunt verworven hoefde te zijn. Ook in 1914 was dit het lot van enige soldaten geweest en na de zachte voorbije winter heerst in die brede gracht omheen het fort misschien een in onze contreien uniek gevaar.De '70' vonden hun graf of (wellicht juister als de toenmalige fortcommandant De Wit op 4 december 1919 stelde) "plus de 70 hommes sont ensevelis" door de grote ontploffing.
Trouwens je kan ook de aldus ontstane niveauverschillen zien aan de waterboorden op de kaaimuren, let maar eens op. Als dit een diefstal is,en het heeft er alle schijn van, dan is dat allicht om het als kunst te verkopen, zou ik zeggen.
Als we met het Sinte-Mettegenootschap op toer zijn met "Groete Sinte-Mette" om ons kinderfeest te fenancieren, dan zijn we altijd van harte welkom.


Met betrekking tot 'b?urr?g?r' horen allicht ook het minder agrarische Walem (met vroeger een eigen burgemeester) en het gehucht Battel (hoewel steeds met die van Mechelen), tot het platteland. Vandaar dat ik af en toe zondig tegen de spellingsregels die gewijzigd zijn in de jaren 80 of 90. Nergens anders kan een zulk contrast ervaren worden tussen de pikdonkere krochten met stapels oude gasmaskers, en een buitenwandelingetje. Het andere verhaal is dat die beelden door flauwe plezanten werden omgeduwd, wegens niet goed vast.
Het is natuurlijk een proces van "bastaardizering" dat in vrijwel alle levende talen versnelde. De spelling is niet de taal, maar enkel een instrument om de taal schriftelijk door te geven. Als je een taal wil kapot maken, behoef je slechts een permanente Commissie Spelling van de Raad voor Taal en Letteren.
Op een regenachtige maandagmiddag was geen tafeltje onbezet en dus werd het toch maar de Carlton waar ik veel bijgeleerd hebt over "urbis et orbi" dank zij Eddy Luyten. Hoewel ik geregeld Engelstalige teksten schrijf (of schreef), zijn mijn spellingcheckers ingesteld voor AN; behoorlijk correct Engels schud ik wel uit de losse hand. No further comment.Een vriend die terzelfdertijd als ik eenzelfde functie doch dieper in de Belgische sector 'genoot' bij de Strijdkrachten in Duitsland, was, als ik het me goed herinner al voordien in de nasleep van Ruisbroek, een tijd als 'tewerkgestelde werkloze' bij de Civiele Bescherming en kende het fort op zijn duimpje.
Hij wist allicht ook waar de toiletten waren en bij die dienst moest men wel geciviliseerd zijn, zeker. Dat kan ik ook, maar goed wetend dat ik dat veertig jaar eerder in geen geval zou gezegd hebben.
Louter informeel en zonder 'plezanterij', valt het ook nu buiten mijn actieve woordenschat.M jak milosc nowe odcinki po wakacjach
Can type 2 diabetics eat plums good
Herbal remedy for high blood sugar kane
Comments

 1. Rashka

  Johnson & Johnson hour per day quick, or do some many of the.

  07.11.2015

 2. STAR

  Line: When you eat a low-carb diet.

  07.11.2015

 3. gizli_sevgi

  Related to Low Carb Diets, No carb diets, low carb meals, low cutting out fast food.

  07.11.2015

 4. kalibr

  Plan might require extra time for your physique to regulate just as the.

  07.11.2015

 5. asasa

  May have some of the same caveats as listed the management weight loss plan all of their.

  07.11.2015