Jan peumans vlaams parlement,insulin treatment for diabetic ketoacidosis youtube,recipes for reversing diabetes,diabetes 7 month old navy - Plans Download


Het Rekendecreet moet het Comptabiliteitsdecreet van 2004 actualiseren dat voor een deel dode letter bleef. Zoek in agenda Uit in Vlaanderen Wat? Na de klimaattop van Parijs, lanceerden Vlaams minister-president Bourgeois en klimaatminister Schauvliege het initiatief voor een Vlaamse klimaattop. Die commissie is er gekomen op vraag van Groen met de bedoeling om het Vlaamse klimaatbeleid over de partijen heen te stroomlijnen, om een tandje bij te steken en een gezamenlijke visie te ontwikkelen in het licht van het klimaatakkoord van Parijs. Jan Peumans: Meer dan zes jaar is er onderhandeld over de lastenverdeling voor de klimaatinspanningen van elk van de vier instanties (de drie gewesten en het federale niveau) voor de periode 2012-2020. Belangrijk is ook dat de visie erin verder gaat dan 2019, de duur van dit parlement; dat er duidelijk gekozen wordt voor een echte transitie. Heel vaak lijkt het alsof men in Vlaanderen – in tegenstelling tot andere landen- klimaatbeleid ziet als een bedreiging voor de economie in plaats van een opportuniteit. Waarom die terughoudendheid, wanneer we in Vlaanderen sterke troeven hebben om een koolstofarme economie uit te bouwen.
Men is het er wel over eens dat we tegen 2050 geen fossiele brandstoffen meer gaan hebben omdat we een andere manier van energiebevoorrading zullen hebben. Jan Peumans: Men is het er wel over eens dat we tegen 2050 geen fossiele brandstoffen meer gaan hebben omdat we een andere manier van energiebevoorrading zullen hebben en dat is een geweldige transitie.
Jan Peumans: Maar als je dan een beslissing neemt over hernieuwbare energie, krijg je wel de Turteltaks over je heen. De kerncentrales langer openhouden zet een rem op de evolutie van hernieuwbare energie.
De beslissing om de kerncentrales langer open te houden gaat helemaal tegen die tendens in.
Gaat het werk van deze commissie, met haar resolutie, helpen om tot een gezamenlijke globale visie te komen? Jan Peumans: Ik heb Delbeke gevraagd naar een goed voorbeeld van een land dat federaal georganiseerd is op vlak van energie.
Je zou kunnen voorstellen om het regionale terug federaal te maken maar dan krijg je ruzie met mij. Jan Peumans: Ja, maar je moet opletten dat je je eigen systeem niet zodanig verzwaart dat je uit de markt geconcurreerd wordt. Denemarken wil klimaatneutraal zijn tegen 2025 en Duitsland koos resoluut voor de Energiewende.
Jan Peumans: Wanneer ik in het buitenland kom zie ik dat men daar telkens het doorgaand en het plaatselijk verkeer probeert te scheiden. Ons consumentengedrag is ook zo dat als we iets nodig hebben, we onze iPad openen om een bestelling te plaatsen die binnen de 24 uur wordt aangeleverd.
Het hangt van de spierballen van de volksvertegenwoordiger af en hoe sterk die op zijn strepen staat.
Jan Peumans: Ik ben het daarmee eens en alle sprekers die tot nog toe geweest zijn bevestigen dit. Een ideaal model voor governance is belangrijk, maar het hangt niet alleen van de kabinetten af, ook van de administraties. Jan Peumans: Om transversaal te kunnen werken, moeten we inderdaad tegen de verkokering ingaan.
Wat is er gebeurd met Vlaanderen in Actie en kan dit een instrument zijn om aan Vlaanderen klimaatneutraal te werken? Toen ik, lang geleden, op het kabinet van Johan Sauwens werkte, hadden we contacten met de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat.
We zijn hier in Vlaanderen veel te weinig ambitieus op gebied van windenergie, men spreekt van 2 windturbines per gemeente (2MW klasse), waarom geen 10 gemiddeld per gemeente?
Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het belangrijkste mondiaal nieuws. Voor Jan Peumans, de voorzitter van het Vlaams parlement, gaat er niets boven wandelen in Eben-Emael.
75 jaar geleden werd het fort van Eben-Emael aangevallen door een klein team Duitse parachutisten. Filmmaker Raoul Servais verwees in zijn dankwoord dan weer naar een aantal 'Vlaams-nationalistische ontsporingen' uit het verleden' en waarschuwde voor het 'het virus van het totalitarisme'. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans ligt niet wakker van de huidige hype rond de Rode Duivels. U dacht dat u gelukkig zou worden met die grotere wagen, die nieuwe gsm of dat modieuze jasje? De gretigheid waarmee minister Bourgeois, zelden zelf  leverancier van ideeen en lid van dezelfde politieke partij, het ideetje oppikte, bevestigde mijn vermoeden: hier is inderdaad sprake van een eentweetje. De bal is onderweg naar het doel en schijnbaar staat er geen keeper in de goal. Van de directeur van De Lijn, Roger Kesteloot, kwam er alleszins geen verweer. Zelf heb ik er in onverdachte tijden al op gewezen dat ‘gratis’ binnen de kortste keren ‘gratuite’ wordt en dus leidt tot overconsumptie van mobiliteit.
Maar voor de rest zou een besparend mobiliteitsbeleid juist resulteren in meer middelen voor De Lijn. Het in rekening brengen van de schaduwkosten (en dus ook van de verborgen baten), de financiele en de maatschappelijke, zou resulteren in niet minder maar meer geld voor het openbaar vervoer. Waarom worden niet de investeringen in bijkomende rijstroken voor individueel vervoer (zwaar onderbezette auto’s: gemiddeld 1,2 personen per auto in de spits) in vraag gesteld? Om het antwoord te kennen volstaat het om na te gaan wie er van welk vervoermiddel (geen) gebruik maakt. In het Een-programma Villa Politica werd N-VA'er Ben Weyts aan de tand gevoeld over enerzijds de milde toon in de toespraak van partijgenoot Jan Peumans, woensdag in Bosnie-Herzegovina, en anderzijds de scherpe toon van collega-N-VA'er Geert Bourgeois in een interview in De Standaard, vorig weekend.


Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) brengt momenteel een bezoek aan Servië.
De N-VA'er wees er al op dat hij niet uitgenodigd was als N-VA'er, maar wel als voorzitter van het Vlaams Parlement, waarmee hij wenkbrauwengefrons rond zijn milde toon voor wou zijn. De veel radicalere stem van Geert Bourgeois die dit weekend in een interview in De Standaard weerklonk, is volgens Weyts omdat zijn partijgenoot dan weer wél als 'partijman' sprak. Met zijn pleidooi voor ‘totale autonomie' heeft Vlaams minister Geert Bourgeois een communautaire rel van formaat gecreeerd. Trump krijgt de wind van voren nadat hij de ouders van een in Irak gesneuvelde soldaat, een moslim, beledigde. Dat decreet raakte vooral bekend door de kritiek dat het de controlebevoegdheid van het Rekenhof zou inperken, onder meer in het Oosterweeldossier. Ons land heeft niet alleen vier instanties die over het klimaatbeleid beslissen: het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse gewest, en het federale niveau.
De opdracht is afgebakend in de tijd: bedoeling is dat ze zes maanden zal werken, tot aan het zomerreces. Vervolgens heb ik alle partijen gehoord en hebben we een lijst opgesteld met specialisten die we willen horen. We proberen die resolutie kamerbreed te krijgen, dat het een stellingname is van alle partijen.
En dat er vanuit federaal oogpunt een goed samenwerkingsmodel is tussen de regio’s en de federale overheid. Terwijl we vandaag zien bijvoorbeeld op vlak van hernieuwbare energie dat de omslag is gemaakt. We hebben instanties als Ovam en Vito, we hebben groene technologie, we zijn een rijke regio. Vijfentwintig jaar geleden vond iedereen het heel normaal dat alles met steenkool werd aangedreven. We nodigen ook een aantal bedrijven uit die aantonen dat ze goede resultaten kunnen halen en tegelijk heel ecologisch werken, met name Alpro en Nike. Daar heeft de overheid een belangrijke rol te spelen maar als die er zo lang over doet om knopen door te hakken of terugkomt op eerdere beslissingen, dan heb je als bedrijf geen betrouwbaar kader voor de lange termijn.
Mijn partij is daar voorstander van maar ik ben het daar niet mee eens omdat je dan een rem zet op de evolutie naar hernieuwbare energie. Canada, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje in zekere zin, hebben een federale structuur.
Als je in Vlaanderen de lat te hoog legt voor de industrie wijken bedrijven uit over de grens. Qua ruimtelijke ordening hebben wij toegelaten dat de mensen konden wonen waar ze maar wilden. Er zijn twee mogelijkheden om je slag te slaan: ervoor zorgen dat je specialist bent op je domein, zodat je echt kan wegen bij het regeerakkoord, of achteraf, wanneer de regering van start gaat, ervoor zorgen dat je mee in de cockpit zit bij het wetgevend werk. De klemtoon ligt daar op het feit dat stap voor stap maatregelen niet langer volstaan, we zijn toe aan een integrale systeeminnovatie.
Daarom is het belangrijk dat we in die resolutie ook het aspect governance meenemen: je moet ook nagaan hoe we de voorgestelde maatregelen gaan implementeren.
Als je karakterieel vindt dat je iemand niet kunt hebben, dan zal je daar ook niet mee kunnen samenwerken. Zij konden in 1940 in minder dan 15 minuten de controle van het gigantische fort overnemen. Het was de bedoeling dat ook Jan Decleir zou gelauwerd worden, maar de acteur had laten verstaan dat hij geen nood had aan zo'n onderscheiding. Hij ging bij voorbaat al op zijn rug liggen, met het ‘argument’ dat De Lijn een aantal besparingsscenario’s heeft uitgerekend. De Standaard-journalist Guy Tegenbos gooide in zijn editoriaal het hele Lijnverhaal op een hoopje: het gratisverhaal, de basismobiliteit, de rol van De Lijn in het algemeen. Domme mobiliteit heb ik dat genoemd. Wat mij betreft dus geen probleem om daarop te besparen. Het is een gezond principe, maar niet in de mate dat het een busje-komt-zo-beleid werd waarbij het vervoerssysteem de Vlaamse ruimtelijke wanordening ging volgen en zelfs belonen. Zoals een collega van mij vandaag terecht opmerkte: het  zou leerzaam zijn om de tunnelvisie van het klassieke besparen in te ruilen voor een ruimere kijk door ook de ‘schaduwkosten’ in rekening te brengen. Waarom worden de  als volgepropte sardienenblikken vermomde ‘schoolbussen’ door politiek en media niet geproblematiseerd? In een toespraak in het parlement van de republiek hield hij een verrassend pleidooi voor het Belgische federalisme. Om het Rekenhof die mogelijkheid wel te geven, werkte parlementsvoorzitter Jan Peumans een eigen voorstel uit. Het Rekendecreet voorziet onder meer dat de Vlaamse ministeries vanaf 2012 een bedrijfseconomische (dubbele) boekhouding voeren.A Het Rekendecreet kwam vooral in beeld na kritiek op de inperking van de controlebevoegdheid van het Rekenhof. We hebben ook een nationale klimaatcommissie, waar die vier instanties met elkaar overleg plegen. Men vond dat een te groot deel op de schouders van Vlaanderen terecht kwam en dus moest er opnieuw onderhandeld worden. We zijn begonnen met het Europese perspectief: Jos Delbeke, hoofd van DG-CLIMA van de Europese Commissie is komen spreken, en Hans Bruyninckx, directeur van het Europese Milieuagentschap. Elk van de sprekers in de commissie heeft benadrukt dat dit veel tewerkstelling kan opleveren. Als je dat maatschappelijk model kan veranderen naar een ander model, kan je een verschil maken. Stop met woonuitbreidingsgebieden aan te snijden, doe aan verdichting, daar ben ik het volledig mee eens.


Er wordt een regeerakkoord gemaakt en daar worden de krijtlijnen afgesproken tussen twee of drie partijen.
Een ideaal model is belangrijk, maar het hangt niet alleen van de kabinetten af, ook van de administraties. Vlaanderen in Actie (VIA) was van de vorige legislatuur en dat was het project van Kris Peeters.
Maar zoals al aangehaald in het artikel, maar al te vaak gooien economische belangen roet in het eten om nog meer te investeren in hernieuwbare energie. Dat wordt op 30 en 31 mei 2015 herdacht met een heuse openluchtbeleving die de eerste momenten van de aanval nabootst. En de vakbonden deden er nog een schepje bovenop door ons alvast te suggereren aan welk scenario zij denken: de dienstverlening gaat niet buiten schot kunnen blijven.
De boodschap: “wij” leven boven onze stand en “dus” getuigt het van goed beleid als er bespaard wordt op het openbaar vervoer.
Een bescheiden ‘remgeld’ kan geen kwaad: de overconsumptie verdwijnt en er komt capaciteit vrij voor de mensen die zich echt moeten verplaatsen. De overtuiging dat snel en agressief rijden de doorstroming ten goede komt zit diep in de cultuur van De Lijn. Het zijn witte raven die al van ecodriving of defensief rijden hebben gehoord. De schaduwkosten, dat zijn in dit geval de kosten die gegenereerd worden door niet of minder te investeren in openbaar vervoer.
We vinden het super belangrijk al het relevante nieuws op een punt bij te houden, maar de inhoud is natuurlijk voor rekening van de oorspronkelijke schrijvers. Dat 'reparatiedecreet', dat een vernietigend advies kreeg van de Raad van State, werd echter van de agenda gehaald en keert terug naar de commissie.
Zo krijgt het Rekenhof in het Rekendecreet geen inzage krijgen in de rekeningen van de NV Liefkenshoektunnel, het bedrijf waarin de Oosterweelverbinding sinds vorig jaar is ondergebracht.
Vanuit die ervaring en nu het klimaatakkoord van Parijs er is, vond men het belangrijk om te kijken welke richting Vlaanderen in de toekomst moet uitgaan. We hebben aan hen wel een advies gevraagd via de adviesraden die er in Vlaanderen bestaan: de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), de Minaraad, de SALV (Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij). Vervolgens moet die resolutie door de plenaire vergadering worden goedgekeurd en dan is het aan het parlement om de opvolging te garanderen. Partijen die meer economisch gedreven zijn, zullen zeggen dat een aantal van die maatregelen in het nadeel van de economie werken.
Er zijn heel wat bedrijven die de Maas overgegaan zijn en zich in Nederlands Limburg vestigen omdat de condities daar gunstiger zijn. De ruimtelijke ordening moet aangepakt worden maar ik vrees dat het heel moeilijk is om de lintbebouwing ongedaan te maken.
Daar begint het al want je kan niet zo maar geïmproviseerd zeggen ik ga dit of dat doen.
Het IWT en het Agentschap voor Ondernemen heeft men geïntegreerd in het Agentschap Innoveren en Ondernemen en dat is een goeie zaak. Dat was een globaal plan van de minister-president om een globale visie te ontwikkelen over hoe Vlaanderen zich op termijn moet ontwikkelen. Als je 30 procent haalt bij de verkiezingen, dan moet dat haast wel.’ Dat de Rode Duivels onlangs wonnen van Schotland las Peumans pas de volgende dag in de krant. Die kosten kennen we eigenlijk al: meer mobiliteitsarmoede, meer autogebruik, meer verontreiniging, meer parkeerproblemen en meer files (een kost die de bollebozen wel systematisch in kaart weten te brengen). Volgens de Vlaamse regering conform een Europese eis.A Om het Rekenhof toch de kans te geven grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding te controleren, werkte parlementsvoorzitter Jan Peumans een eigen voorstel uit. We willen daarbij een onderscheid maken tussen de periode van 2020 tot 2030, het decennium van de transitie, en het langere perspectief van 2030 tot 2050. We vragen ook een advies aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en ook aan de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP). Ook om de resolutie te schrijven, zullen we beroep doen op experts omdat daarbij moet worden nagegaan of de voorgestelde aanbevelingen politiek haalbaar zijn. Ik ben het met u eens: het regelgevend kader van de overheid is niet voldoende duidelijk om de richting aan te geven voor de ontwikkeling van windenergie. Als je 10 procent van het autovervoer weghaalt, moet je tijdens de spits de capaciteit van het openbaar vervoer met 50 procent verhogen. Binnen het regeerakkoord worden er afspraken gemaakt en dan komen er beleidsnota’s van de verschillende ministers.
Zopas heeft minister-president Geert Bourgeois de Toekomstvisie 2050, die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd, overgemaakt aan het parlement. Want we weten: zelfs een relatief geringe groei in het autoverkeer zorgt voor een grote congestietoename.
Je moet naar een goed model streven, waarbij je door een goede samenwerking tot een globaal energieplan komt met duidelijke taken voor elke instantie.
Maar op vlak van woningbouw is het kader wel duidelijk en liggen de normen voor het energieprestatiecertificaat steeds hoger, en terecht. Steve Stevaert heeft destijds veel geld in het openbaar vervoer gepompt, maar ik heb geen grote verschuivingen gezien in het gedrag van mensen. Het bestuurlijke rechtscollege noemde het decreet ronduit ongrondwettig.A Het 'Peumans-decreet' stond oorspronkelijk samen met het Rekendecreet op de agenda van de plenaire, maar werd van de agenda gehaald en keert voor verdere bijsturing terug naar de commissie. Als je ziet dat minister Galant niet kan samenwerken met haar secretaris-generaal omdat die van een andere politieke kleur is, dat is wel heel erg.Gc tools bedienung
Insulin resistance and type 2 diabetes pdf viewer
Comments

 1. Brat_MamedGunes

  North Carolina who have been allowed to choose a eating regimen.

  29.02.2016

 2. Refraktor

  Protein per meal, or 15-20 grams per meal plus one the BBC News stories that.

  29.02.2016

 3. Qruzin

  145g??so no, this undoubtedly was diet-friendly restaurants are also.

  29.02.2016