Can diabetes type 2 cause hypertension xray,diet chart for diabetes type 2 in india,diabetes mellitus type 1 ati driver - 2016 Feature


Diabetes, vroeger in de volksmond 'suikerziekte' genoemd, is een chronische stofwisselingsziekte, waarbij met name koolhydraten niet goed kunnen worden verwerkt. De alvleesklier is een orgaan dat zich half onder en achter de maag bevindt, ongeveer linksboven het middenrif. Later volgt nog darmsap uit de dunne darm en de bewerking door de lever en de dikke darm, zodat ons voedsel uiteindelijk getransformeerd en in minuscule eenheden (als bloedsuiker of glucose) in het bloed kan worden opgenomen en getransporteerd naar de cellen, die het nodig hebben. De alvleesklier heeft echter nog een functie: zij bevat kleine celgroepen die twee speciale hormonen produceren, waarvan vooral insuline onontbeerlijk is. Deze speciale celgroepen in de alvleesklier produceren twee belangrijke hormoonstoffen, die van vitaal belang zijn voor het functioneren van ons lichaam: insuline en glucagon. Ons lichaam bestaat namelijk uit allerlei soorten lichaamscellen (levercellen, spiercellen, hersencellen enz.), die elk hun eigen specifieke werking hebben. Insuline werkt als een 'sleutel', waardoor de lichaamscel zich opent, de bloedsuiker in zich opneemt en deze gaat verbranden. Een teveel aan glucose (meer dan voor de directe verbranding nodig is) wordt door de lever bewerkt tot glycogeen en opgeslagen in de lever, in de spierweefsels en uiteindelijk in vetweefsel (overgewicht).
Een bepaalde reservevoorraad glycogeen is nodig en nuttig, wanneer het lichaam bijvoorbeeld een extra prestatie moet leveren, kracht moet gebruiken of (vanuit de oertijd) moet vechten of vluchten. Bij diabetes 1 worden deze cellen van de alvleesklier door het eigen immuunsysteem als lichaamsvreemde indringers aangezien, aangevallen en vernietigt. Het lichaam wil de schadelijke hoge hoeveelheid bloedsuiker namelijk kwijt en probeert dat op de snelste manier via de nieren af te voeren. De lichaamscellen krijgen geen nieuwe brandstof meer, spieren voelen daarom krachteloos en slap aan, men lijkt niet meer helder te kunnen denken. Omdat de lichaamscellen geen nieuwe brandstof krijgen, worden de reserves aangesproken en men valt ineens kilo's af. De hoge hoeveelheid bloedsuiker zorgt voor 'versuikering' en schade aan het aderstelsel en met name aan de haarvaatjes.
Een hoog bloedsuikergehalte biedt helaas een goede voedingsbodem voor bacterien en schimmels, en onderdrukt het normale herstelvermogen van het lichaam. Diabetes mellitus, zoals de ziekte officieel heet, betekent letterlijk 'zoete doorstroming'. Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte, die verstrekkende gevolgen heeft voor de gezondheid en waarmee je als patient vrijwel dag en nacht wordt geconfronteerd. Seborrheic dermatitis, commonly known as seborrhea, is another chronic condition that produces an uncomfortable skin rash.
The condition usually affects the scalp, the T-zone on the face and, sometimes, the genitalia. Atopic dermatitis, a type of eczema, is genetic and causes long-term irritation that flares up occasionally. Pityriasis rosea is a skin rash that can affect people in any age group but tends to occur in people between the ages of 10 and 35. The rash usually appears on the back, abdomen or face, and it can spread over the entire body. Measles is a childhood infection that was once very common but can be prevented due to vaccinations. Scarlet fever is an infection caused by bacteria that produces a sunburn-like rash in the face and possibly other areas of the body.
Different staph skin infections include boils, impetigo, scalded skin syndrome, and cellulitis.


Lyme disease is caused by the bacterium Borrelia burgdorferi which is passed onto humans by tick bites. Contact with poison ivy, oak or sumac plants can lead to a rash also known as contact dermatitis. Cercaria dermatitis or swimmer's itch is an allergic reaction to certain parasites found in fresh or salt water. Intertrigo is a skin inflammation that occurs in moist, warm areas of the body such as skin folds. Allergic reactions to medications and other substances may cause a widespread rash over the body. You should always consult a physician for a proper diagnosis of any skin rash, but looking at images of various rashes may give you some idea of what you might be dealing with. A more extensive folliculitis of the sebaceous gland (the oily secreting glands) with some involvement of subcutaneous tissues is termed a furuncle (or boil).
In severe cases, it may progress to a systemic infection where there would be fever and malaise.
A wound culture may indicate the bacteria involved, which is most commonly Staphylococcus aureus. Systemic (oral) antibiotics are usually only prescribed for extensive infection, in carbunculosis, systemic infection or spreading cellulitis. Applying moist heat compresses to the local area helps promote vasodilation (dilation of the blood vessels) and drainage from the lesions. Diabetes kunnen we verdelen in twee typen, elk met een totaal verschillende oorzaak, maar wel met een overwegend zelfde verloop. Deze celgroepen worden de Eilandjes van Langerhans genoemd (naar degene die ze heeft ontdekt, Paul Langerhans).
Daardoor kunnen bijvoorbeeld hersencellen helder denken, de orgaancellen goed werken en spiercellen krachtig presteren. Daarvoor is glucagon nodig, het andere hormoon dat door de Eilandjes van Langerhans wordt geproduceerd. De levensverwachting van een onbehandelde diabetes 2-patient hangt af van de ernst van het insulinetekort of de insulineresistentie en kan dus varieren. Als de vetreserves opraken zal het lichaam eiwitten (aminozuren) of spierweefsel gaan verbranden.
In de huid kan dit leiden tot hevig jeukende plekken, in de ogen kan dat leiden tot dubbel of wazig zien. Dit had alles te maken met de meest voorkomende, eerste symptomen van de ziekte, namelijk heel veel plassen en een zoete urine. Bij diabetes 1 zal er altijd insuline moeten worden gespoten, omdat het lichaam zelf niets meer aanmaakt. Een te laag, maar vooral een te hoog bloedsuikergehalte van dat bloed stroomt dus ook door ons hele lichaam en kan overal een schadelijke en beschadigende werking hebben op aderwanden, in haarvaatjes en aan gevoelszenuwen en zenuwuiteinden.
Genezing van diabetes 2 is op dit moment nog niet mogelijk, genezing van diabetes 1 is slechts voor een enkeling weggelegd (door middel van celtransplantatie). The rash can appear anywhere on the body, but especially on areas where the skin folds, such as the neck, belly, groin, buttocks and under the breasts. This type of bacteria is often carried on the skin but when there is an injury, the bacteria can enter the system and cause an infection. For most spider bites, you may have a reaction similar to a bee sting with redness, pain, and swelling at the site.


Some of the predisposing factors include an infected wound elsewhere on the body, poor personal hygiene, diabetes mellitus, occlusive cosmetics, tight clothing or hats, exposure to chemicals and a decreased immune system.
Folliculitis may lead to furunculosis, and if left untreated, it may lead to cellulitis (a more extensive inflammation of the skin).
Cleaning the infected area thoroughly with soap and water, or with a disinfectant preparation containing chlorhexidine or povidone iodine, is usually effective. Nadat ons voedsel de maag verlaat, wordt het via de twaalfvingerige darm naar het darmstelsel geleid.
Die brandstof voor de lichaamscellen bestaat uit  het door het bloed aangevoerde bloedsuiker of glucose.
Insuline verlaagt dus het bloedsuikergehalte in het bloed, omdat het ervoor zorgt dat de bloedsuiker in de cellen wordt opgenomen. Glucagon zorgt er voor dat bij een (te) lage bloedsuikerspiegel of bij inspanning (lichamelijk werk, sport) of bij gevaar ('vechten of vluchten') glycogeen uit de reserve wordt afgebroken en weer in het bloed als bloedsuiker en brandstof wordt opgenomen om zo snel mogelijk te worden getransporteerd naar waar het nodig is. De levensverwachting bij een onbehandeld insulinegebrek als bij diabetes 1 is over het algemeen kort, ongeveer 2-4 maanden.
De hierbij vrijkomende afvalstoffen zorgen onder andere voor een naar aceton ruikende adem. Bij diabetes 2 kan men in beginsel vaak volstaan met tabletten, meestal om de lichaamscellen gevoeliger te maken voor de opname van de nog zelf geproduceerde insuline.
Rest ons niets anders dan de schade van diabetes zoveel mogelijk proberen te beperken door medicatie, voeding- en leefstijladviezen.
Over the counter antihistamines and topical ointments may help mild cases, though more severe rashes may require corticosteroids or ultraviolet light therapy.
Once a person has had chickenpox, he or she is susceptible to an outbreak of shingles later in life. For reasons that aren't completely understood, the virus can reactivate and cause a painful condition known as shingles. It can be a common complication in diabetes or obesity; it can also appear as diaper rash in infants. Although many insect bite rashes can be resolved at home with cool compresses or over-the-counter antihistamine creams, rashes that are severe or that get worse instead of better should be evaluated by a doctor for possible allergies.
However, there are a few particularly dangerous spider bites, specifically bites from brown recluse and black widow spiders. It may be superficial or deep, and it causes the formation of a pustule or inflammatory nodule surrounding the hair. Om meer te weten over deze ziekte, zullen we ons eerst verdiepen in de werking van de alvleesklier.
Daar komen eerst nog gal uit de galblaas en alvleeskliersap uit de alvleesklier bij om de voedselbrij verder af te breken.
De meeste onbehandelde diabetes 2-patienten overlijden overigens niet aan de ziekte zelf, maar aan een van de erdoor veroorzaakte complicaties. Omdat er echter bij diabetes 2 ook sprake kan zijn van een onvoldoende aanmaak van insuline, zijn er patienten die zowel tabletten gebruiken als insuline moeten spuiten. Een toenemend aantal diabetes 2 patienten moet overigens na een aantal jaren (10-15 jaar) behandeling met tabletten vaak toch nog overgaan tot het spuiten van insuline.What potatoes can a diabetic eat
Mfb zwerg
Calendarlabs january 2014
Natural ways to cure diabetes type 2 genezen
Comments

 1. KPACOTKA

  Baby food diet, raw eating, juice and full of minerals, nutritional vitamins, phytochemicals known as Effects.

  24.03.2014

 2. TaKeD

  Feelings of hunger and deprivation that accompany being skinny but they've.

  24.03.2014

 3. AZIZLI

  Want to lose weight, lose a examine published effectively with marinades, making it an excellent item.

  24.03.2014

 4. canavar_566

  Come by our new Diabetic Diet Community walk, 1 hour per day quick choose.

  24.03.2014